Oostende
Milieu

Tommelein: ‘A l’Ostendaise’

25.01.2023
door Fokus Online
Oostende

Bart Tommelein (Open Vld)

The city that never sleeps is al lang niet meer enkel New York. Veel steden komen voor gelijkaardige grootstedelijke uitdagingen te staan. We gaan op zoek naar duurzame oplossingen die passen binnen de langetermijnvisie van een globaal en integraal stedenbeleid. 

Oostende is een groeiende en bloeiende stad. We zijn een toeristische centrumstad aan zee met een grote dynamiek. We worden begrensd door de zee, de haven, de luchthaven en natuurgebieden in de Polders. Onze kleine oppervlakte wordt grotendeels ingenomen door logistieke functies. Slechts 15 procent van de oppervlakte kent een woonfunctie. 

Dat laatste is een van de grote uitdagingen voor veel steden. Ik ben een voorstander van hoogbouw, op voorwaarde dat het architecturale plaatje klopt. Zo kunnen we mensen kwaliteitsvol laten samenleven op een kleine oppervlakte. Op die manier creëren we bovendien meer plaats voor open ruimte, groen en minder verharding. 

De indeling van deze open ruimte moet bedachtzaam gebeuren. We kiezen voor duurzame en klimaatrobuuste maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een ‘City River’. Deze stadsrivier vangt regenwater op en biedt een alternatief voor een klassiek rioolstelsel. 

Een leefbare stad vraagt ook een doordacht mobiliteitsplan. Veel steden maken de binnenstad autoluw of zelfs autovrij. Dergelijke maatregelen zijn niet bij iedereen even populair. Ze brengen ons echter wel een stap dichter bij de beoogde doelstellingen op vlak van veiligheid, maar ook wat het klimaat betreft.

Bij het voeren van ons beleid hechten we veel belang aan een langetermijnvisie, enkel politiek voeren tot aan de volgende verkiezingen brengt een stad niet naar een hoger niveau.

Je leest het overal: de stad is de motor van de samenleving. Maar het zijn wel de inwoners die de motor laten draaien. Bij een positief en transparant stedenbeleid is de inspraak van de burgers zeer belangrijk. De sleutelwoorden zijn hier communicatie en participatie.

In Oostende bouwen we aan een stad waar elke inwoner maximale kansen krijgt om deel te nemen aan de samenleving. Er is een participatieambtenaar aangesteld die verschillende participatietrajecten coördineert en opvolgt. Het O-punt werd opgericht, via dit meldpunt kan iedereen iets melden, vragen of delen. Zo optimaliseren we de dienstverlening van de stad.   

Bij het voeren van ons beleid hechten we veel belang aan een langetermijnvisie, enkel politiek voeren tot aan de volgende verkiezingen brengt een stad niet naar een hoger niveau. En laat dat nu net zijn waar we elke dag aan werken. 

Wie na een dag in het binnenland Oostende binnenkomt kent de waarde van frisse lucht en de magie van het Ensorlicht. Als trotse burgemeester van mijn geboortestad ben ik ervan overtuigd dat de gezonde zeelucht ons zuurstof blijft geven om baanbrekende ideeën uit te werken en er elke dag voor te gaan!

Vorig artikel
Volgend artikel