werkvloer
Diversiteit

Hoe maken we onze werkvloer niet alleen diverser, maar ook inclusiever?

17.04.2024
door Amaryllis De Bast

In deze aflevering van Fokus Podcast richten we onze blik op de arbeidsmarkt. Daar plaatsen tal van organisaties ‘diversiteit’ hoog op hun agenda, door bijvoorbeeld breder aan te werven, maar hoe zorg je ervoor dat die nieuwe mix aan talenten ook blijft? Hoe waak je erover dat iedereen zich goed en gewaardeerd voelt op de werkvloer en er zich ten volle kan ontplooien? Of anders gezegd: hoe wordt divers ook inclusief?

Een diverse werkvloer brengt veel voordelen met zich mee. Selina Raets, lead van het Diversity, Equity & Inclusion Program bij farmabedrijf Pfizer vertelt: “Overal zie je culturele verschillen en invloeden terug, dat mag niet anders zijn voor je personeel. Zo’n werkomgeving stimuleert de creativiteit, het innovatieve vermogen en uiteindelijk ook je omzet.”

Anne Selis, HR-manager bij consultancybedrijf Accenture, gaat akkoord dat een mix van verschillende individuen op de werkvloer loont. “Zo beloont het de productiviteit. Kijk ik specifiek naar onze sector, dan hebben we als consultant de taak om steeds de best mogelijke oplossing aan te bieden aan onze klant, daarvoor volstaat één standpunt niet. Je komt vanuit verschillende invalshoeken tot betere resultaten.” Meer creativiteit betekent dus meer innovatie. Meer (gender)gelijkheid binnen een organisatie leidt ook tot betere retentie en minder verzuim, sluit Pieter Ugille, Head of Marketing & Culture bij uitzendbureau Accent Jobs, af.

Op naar een diverse werkvloer

Zo’n diverse mix start met de aanwerving, maar hoe pak je dat best aan? “Bij Accent Jobs lanceerden we een jaar geleden ‘open-minded hiring’. Dit houdt in dat je cv’s anonimiseert: alleen initialen, geen foto, geen leeftijd… Dit om onbewuste vooroordelen uit te schakelen. Cijfers tonen dat het diversiteit bevordert”, aldus Ugille. Met open-minded hiring willen ze de arbeidsmarkt eerlijk(er) maken, want elk talent verdient een eerlijke kans om een droomjob te vinden, klinkt het.

Raets kaart dan weer het belang aan van de aandacht te vestigen op de minderheidheidsgroepen, maar ze pleit er ook voor hier niet té veel spots op te richten: “Neem voorbeeld refugee rekrutering. Dat moet zoveel mogelijk aansluiten bij onze reguliere processen, je wilt immers niet dat ze achteraf met een label rondlopen. Ongeacht of ze van Yemen komen of van onder de kerktoren: de nieuwe collega’s zijn geschikt om de job uit te voeren, we hebben enkel de toeleidingskanalen toegankelijker gemaakt”.

Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp en precies weten waar het om draait, wat daarbij te winnen valt, en welke stappen er nog gezet moeten worden? Beluister of bekijk dan de volledige aflevering op ons Spotify– of YouTube-kanaal.

Vorig artikel