natuur
Milieu

Antoine Lebrun (WWF): “Geen tijd te verliezen”

21.12.2022
door Fokus Online

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat het milieu alleen iets was voor tijdens het weekend, voor in onze vrije tijd. We weten allemaal uit persoonlijke ervaring dat wandelen in een bos een genot is, dat zwemmen in een wilde rivier opwindend is, dat genieten van een woest landschap vanaf een bergtop je geest opent…

Ondertussen bevestigde de wetenschap ons in talloze onderzoeken dat tijd doorbrengen in de natuur gezond is en een perfecte remedie tegen stress. We weten allemaal uit onze schooltijd dat de zuurstof die we inademen wordt gemaakt door planten. Vandaag waarschuwt de wetenschap ons dat ontbossing onze grote bossen en wilde landschappen aan een hels tempo vernietigt. We weten al 40 jaar dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering ons hele leven bedreigt. Nu vertelt de wetenschap ons dat de natuur onze grootste bondgenoot is tegen deze dreiging.

Kortom, de tijd dat natuur een luxeproduct was, een ‘nice-to-have’, is definitief voorbij. Het is nu tijd om de natuur opnieuw in ons leven te integreren, ook tijdens weekdagen, wanneer we aan het werk zijn. Omdat de natuur ons niet alleen van schone lucht voorziet, maar ook van voedsel, zoetwater, medicijnen, grondstoffen. Onze economie draait erop. Ons leven hangt ervan af. Het is existentieel.

De tijd dat natuur een luxeproduct was, een ‘nice-to-have’, is definitief voorbij.

- Antoine Lebrun, Directeur WWF-België

In dit licht kwam het recente Living Planet Report van WWF met een ontnuchterende conclusie: de populaties van gewervelde dieren zijn sinds 1970 met 69 procent afgenomen. Dit betekent dat de natuur in een hartverscheurend tempo wordt vernietigd. Want samen met de dieren verdwijnen ook de bossen, de waterrijke gebieden, de savannes… En dat verergert dan weer de klimaatverandering: ontbossing en omzetting van andere natuurgebieden zijn de tweede grootste bron van uitstoot, na het verbranden van fossiele brandstoffen. Bovendien verdwijnen met die gebieden ook belangrijke buffers tegen de effecten van klimaatverandering: mangrovewouden zorgen voor kustbescherming, tropische bossen voor opname van onze broeikasgassen, natte gebieden vangen overtollig water op en leveren zoetwater voor onze landbouw en onze industrie.

Het goede nieuws is dat we het tij nog kunnen keren, maar er is geen tijd te verliezen. Op dit moment zijn wereldleiders samengekomen in het Canadese Montreal om te werken aan een nieuw globaal plan dat de wereld op weg moet helpen naar herstel. We hoeven echter niet te wachten op overheden om ons deel te doen. Wij allemaal, consumenten en bedrijven, kunnen en moeten ons steentje bijdragen. Laat ons natuurbescherming en -herstel bovenaan ons prioriteitenlijstje zetten. Samen kunnen we een betere, gezondere, rechtvaardigere en welvarendere wereld maken voor iedereen, werkend met de kracht van de natuur.

Vorig artikel
Volgend artikel