Personeelstekorten
Carrière

Personeelstekorten: ‘Zoek niet naar de witte raaf’

07.12.2022
door Sophie Pycke

België telt momenteel 1,3 miljoen non-actieven. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zijn er grote personeelstekorten. Hoe kijken de bevoegde ministers van Werk naar de problematiek, en welke oplossingen schuiven zij naar voor? 

personeelstekortenJo Brouns, Vlaams minister van Werk (CD&V)

Waarom zijn er in uw gewest grote personeelstekorten? 

“Nog nooit waren er in Vlaanderen zoveel mensen aan het werk als vandaag. De werkzaamheidsgraad is 76,6 procent en het aantal werkzoekenden is met 188.000 historisch laag. Toch zijn er veel niet-ingevulde vacatures. Er verlaten meer mensen de arbeidsmarkt dan dat er schoolverlaters instromen. De arbeidsreserve is daarentegen zeer groot. Meer dan 700.000 mensen zijn nog niet actief op zoek naar werk. Het gaat bijvoorbeeld over huisvrouwen en -mannen, langdurig zieken of mensen met een arbeidsbeperking.”

Welke tips hebt u voor bedrijven die het moeilijk hebben om die personeelstekorten op te vullen? 

“Zoek niet naar de witte raaf met het ideale diploma, de perfecte talenkennis en uitgebreide ervaring. Focus op potentieel dat past bij de waarden en normen van je bedrijf. De werkplek moet de grootste school van Vlaanderen worden. Er zijn veel mogelijkheden om je daarin te laten ondersteunen. Neem zeker een kijkje op de pagina voor werkgevers op www.vdab.be. Je krijgt er niet alleen een overzicht van de opleidingsmogelijkheden, maar ook informatie over de bestaande instrumenten om je hierbij te laten ondersteunen.”

Welke oplossing biedt uw regering aan bedrijven?

“Vlaanderen maakt er een prioriteit van om werkzoekenden actief te begeleiden naar werk en te zoeken naar het potentieel bij mensen die op dit ogenblik nog niet of op een andere manier actief zijn. We ondersteunen werkgevers om diverse talenten een plaats te geven op hun werkvloer. Met financiële incentives maken we het ook haalbaar om personen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Een sluitstuk is economische migratie waarbij werknemers gezocht worden buiten de grenzen van de Europese Unie.”

jobBernard Clerfayt, Brussels minister van Werk (DéFi)

Waarom zijn er in uw gewest grote personeelstekorten?

“Bijna 70 procent van de Brusselse werkzoekenden heeft geen of weinig vaardigheden. In Brussel bestaat de uitdaging niet uit jobs, maar uit vaardigheden. Bovendien is er sprake van een vorm van institutionele discriminatie, aangezien de jobs bij de overheid – die bijna 40 procent van de werkgelegenheid in Brussel vertegenwoordigen – enkel toegankelijk zijn als je een diploma hebt. Een deel van de werkloosheid, en dus van het tekort aan arbeidskrachten, kan worden opgelost door te werken aan diploma-equivalentie.”

Welke tips hebt u voor bedrijven die het moeilijk hebben om die personeelstekorten op te vullen? 

“Samenwerken met de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling zou een automatisme moeten zijn. Actiris en Bruxelles Formation zijn volledig gratis en helpen bedrijven in hun zoektocht naar toekomstige medewerkers. Investeren in de opleiding van toekomstige werknemers is nog zo’n belangrijke pijler. De bedrijven moeten meer bijdragen aan de opleiding van Brusselse talenten. Bedrijven die hun werknemers on the job opleiden zullen erin slagen de profielen die ze zoeken ook effectief te vinden.”

Welke oplossing biedt uw regering aan bedrijven?

“In Brussel hebben we een unieke structuur opgezet die de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling verbinden met een bedrijfstak. We bundelen de middelen van de publieke en private sector om de vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren en de bedrijven in staat te stellen de profielen aan te werven die ze nodig hebben. Bij Actiris zullen ingeschreven werkzoekenden een vaardigheidsbeoordeling ondergaan en zullen de mensen die langer dan een jaar ingeschreven zijn een opleiding moeten volgen.”

personeelstekortenChristie Morreale, Waals minister van Werk (PS)

Waarom zijn er in uw gewest grote personeelstekorten?

“Het personeelstekort is niet uniek voor Wallonië. Veel regio’s en landen in Europa kampen ermee, ook landen met een goede arbeidsparticipatie. De oorzaken zijn divers. Er moet een betere overgang komen tussen onderwijs en werk, en opleidingen moeten toegankelijker zijn. Sommige sectoren zijn bovendien niet aantrekkelijk genoeg. Ik denk aan slechte salarisvoorwaarden, type contract, werktijden…”

Welke tips hebt u voor bedrijven die het moeilijk hebben om die personeelstekorten op te vullen?

“Bedrijven moeten creatief en aantrekkelijk zijn, en arbeidsomstandigheden bieden waarin de werknemers zich kunnen ontplooien. Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren veel belang hechten aan de maatschappelijke relevantie van hun job. Bedrijven moeten hier gevoelig voor zijn door jobs naar voren te schuiven die de ontwikkeling van het individu stimuleren en een betekenisvolle plek in de samenleving bieden.”

Welke oplossing biedt uw regering aan bedrijven?

“Wij proberen met bedrijven samen te werken aan gecoördineerde, creatieve oplossingen voor verschillende sectoren. Wij hebben bijvoorbeeld de ‘Coup de Poing Pénurie’ gelanceerd: rijbewijsbonnen voor werkzoekenden in opleiding, omdat wij weten dat het ontbreken van een rijbewijs een belemmering vormt om bepaalde jobs te krijgen. En wij hebben ook stimulansen tot 2000 euro per persoon ingesteld om een opleiding in de sectoren hout, elektriciteit en bouw aan te moedigen.”

Vorig artikel
Volgend artikel