klimaatactie
Maatschappij

De krachten bundelen voor het klimaat

03.06.2021
door Fokus Online

Klimaatverandering vraagt om doortastende actie op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Organisaties, groot of klein, beseffen dat er geen weg terug is indien men deel wil blijven uitmaken van de toekomst.

Voetafdruk verminderen

Niettemin weet men niet waar te beginnen om hun voetafdruk drastisch te verminderen, laat staan die van hun toeleveringsketen. De oplossing ligt binnen handbereik: onderling de krachten bundelen, ongeacht sector of grootte. Samenwerking stond nog nooit zo hoog op de agenda.

Inmiddels kennen we de gevolgen van ons veranderende klimaat. Biodiversiteitsverlies, extreme weersomstandigheden en een negatieve impact op de volksgezondheid kenmerken onze maatschappij. Om nog erger te voorkomen verbond de internationale gemeenschap zich er in 2015 toe om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Dit klimaatakkoord, ondertekend in Parijs, wil de klimaatopwarming beperken tot ruim onder de 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau en streeft naar een temperatuurstijging van maximaal 1,5°C. Hiermee stevenen we af op een opwarming van 3,2°C en dus schieten de destijds opgestelde nationale klimaatplannen ruim tekort. Als we in dit cruciale decennium verdere catastrofen alsnog een halt willen toeroepen, moeten alle actoren in de maatschappij samenwerken en zo snel mogelijk krachtige klimaatactie ondernemen.

Samenwerking stond nog nooit zo hoog op de agenda.

- Marie Delvaulx, directrice The Shift, lid van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA)

Belgian Alliance for Climate Action

Vanuit de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) krijgen organisaties het benodigde duwtje in de rug. Dat werd opgericht door duurzaamheidsnetwerk The Shift en WWF België. De alliantie is een nationaal platform dat bedrijven en organisaties begeleidt in het stellen van concrete klimaatdoelstellingen aan de hand van het onafhankelijke Science Based Targets initiative (SBTi). Dit wetenschappelijk kader geeft aan hoe snel, op welke manier en in welke mate organisaties hun CO2-uitstoot moeten verminderen om in lijn te zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. En hoe ze hun activiteiten klimaatbestendig kunnen maken. Een concrete klimaatactie dat bovendien een positieve impact uitdraagt, zowel binnen als buiten de organisatie.

BACA haalt drempelvrees weg. Omdat ze grote en kleine spelers uit alle sectoren verwelkomt, al dan niet vertrouwd met de Science Based Targets (SBT). Via workshops en webinars loodst de alliantie organisaties doorheen de opbouw van een businesscase, de definiëring van hun klimaatdoelstellingen en de ontwikkeling van een gericht stappenplan voor de uitvoering ervan.

Na een halfjaar sinds de oprichting telt BACA 77 Belgische organisaties. Zij vertegenwoordigen samen meer dan 12 verschillende sectoren, 247.139 werknemers. Ze hebben een jaaromzet van 71 miljard euro. Cijfers die aantonen dat de toon is gezet en de bedrijfswereld openstaat voor klimaatactie en ambitieuze politieke plannen. Enkel wanneer verschillende actoren over sectoren en landsgrenzen heen de handen in elkaar slaan, kunnen we de enorme uitdaging van de klimaatverandering het hoofd bieden.

Vorig artikel
Volgend artikel