beleggingen
Finance

Duurzame beleggingen stijgen exponentieel

12.05.2021
door Jerom Rozendaal

Beleggingen hebben sinds vorig jaar een enorme sprong vooruit genomen. Daarbij valt vooral de sterke opmars van duurzaam beleggen op. Niet alleen neemt de vraag van beleggers toe. Ook het aanbod van duurzame producten stijgt aanzienlijk.   

Eerste optie

Waar groene portefeuilles vroeger diep weggestoken waren bij de banken, ligt de optie tegenwoordig als eerste op tafel. Nog niet zo lang geleden lag de nadruk op verantwoord beleggen, wat in de praktijk doorgaans het uitsluiten van pakweg controversiële wapenfabrikanten betekent. “Wij hadden bijvoorbeeld geen wapen- of tabaksbedrijven in onze fondsen”, vertelt Pieter De Ryck. Hij is Senior Fund Manager bij Van Lanschot België. Sinds twee jaar heeft Van Lanschot de stap gezet van verantwoord naar duurzaam beleggen. Behalve uitsluitingen worden de financiële producten van de bank langs dezelfde lat gelegd van milieu, maatschappij en corporate governance, de zogenaamde ESG-criteria. Deze criteria worden door een onafhankelijke organisatie getoetst. 

De Ryck heeft de vraag naar beleggingen zien exploderen tijdens corona. “In mijn carrière heb ik nog niet meegemaakt dat het zo druk was. Dit terwijl persoonlijk face-to-facecontact met klanten niet eens mogelijk was.” Ook Kelly Hebert van vermogensbeheerder M&G spreekt van een enorme instroom van nieuwe beleggers. “Mensen zaten tijdens corona thuis en hadden meer tijd om hun financiën te managen. Daarbij zie je ook dat de spaarrentes erg laag liggen”, verklaart zij de toestroom aan nieuwe beleggers. 

Vraagstijging naar duurzame beleggingen

De crisis speelde mogelijk eveneens een rol bij de exponentiële vraagstijging naar duurzame beleggingen. “Het klimaat stond al langer hoog op de maatschappelijke agenda. Maar corona heeft er ook voor gezorgd dat mensen andere accenten legden”, aldus Hebert. Naast duurzaam beleggen zit ook ‘positive impact’ in de lift. Bij dit soort beleggingen gaat er een positieve en meetbare impact van de bedrijfsactiviteiten uit op mens en klimaat. Denk daarbij aan windmolenproducenten of aanbieders van online volwassenenonderwijs die de sociaal-maatschappelijke kansen van mensen in dat opzicht verbeteren. 

Het klimaat stond al langer hoog op de maatschappelijke agenda, maar corona heeft er ook voor gezorgd dat mensen andere accenten legden in hun beleggingen.

Kelly Hebert, M&G

Interesse van particuliere én institutionele belegger

De groei in duurzame beleggingsfondsen is volgens experts het gevolg van een combinatie van interesse van zowel de particuliere als institutionele belegger, het toenemende aanbod en het Europese zero-emissie-streven. Zowel Van Lanschot als M&G bemerken dat het vooral de millennials zijn die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Deze interesse van de twintigers heeft indirect ook invloed op de keuze van hun ouders. “Er zijn veel mensen die beleggen voor hun kinderen en kleinkinderen, voor de lange termijn dus. Daarbij vindt men steeds meer dat hier duurzame fondsen bij passen. Ook omdat de kinderen vaak aangeven dat ze dit thema belangrijk vinden”, zegt Siem de Ruijter, docent beleggen aan Hogeschool UCLL. 

De Ruijter, die ook onderzoek doet naar duurzaam beleggen, merkt op dat de consumentenperceptie ten aanzien van groen beleggen de laatste jaren sterk veranderd is. “Er heerste een hardnekkig misverstand dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. Dat misverstand is nu aan het verdwijnen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat duurzame beleggingsfondsen dezelfde rendementen halen als klassieke fondsen, of juist beter scoren.”

Greenwashing

De Ruijter juicht de prominente positie van duurzame beleggingsfondsen toe, maar waarschuwt voor inflatie van het begrip en zogenaamde ‘greenwashing’. “Bij sommige portefeuilles kun je je afvragen of het allemaal wel zo duurzaam is.” Hij is daarom groot voorstander van de Europese wetgeving die inzet op transparantie op het gebied van duurzaamheid. “Wat dat betreft heeft België al behoorlijk stappen genomen met het Towards Sustainability-label. Dat label is voor de belegger een hulpmiddel om na te gaan of diens belegging ook daadwerkelijk duurzaam is”, besluit hij. 

Vorig artikel
Volgend artikel