ethisch beleggen
Business

Ethisch beleggen is aandachtig beleggen

28.04.2020
door Daan Vanslembroeck

De Belg is honkvast. Centen laten we graag op onze spaarrekening staan, ook al brengen ze al jaren geen eurocent meer op. Maar ze zijn nabij en makkelijk aan te spreken, en dat is handig. Anders is het voor beleggingen, die toch altijd een risico blijven vormen. 

Onze economie staat voor uitdagingen. Alles moet in de toekomst duurzaam, groen en circulair zijn. Maar de voedingsbron van dit alles – de centen – moet ook mee in dit verhaal stappen.

Wat is ethisch beleggen?

Geen groene projecten zonder groene financieringen, en geen groene investeringen zonder groene beleggingen. Of beter: ethische beleggingen. “Ethisch beleggen is een rekbaar begrip”, vertelt Patrick Claerhout namens Coverbel/Ethisch Beleggen. “Het is ruimer dan het begrip duurzaam beleggen; daarbij is de milieucomponent veel dominanter. Beide begrippen werden vroeger vaak samengevat onder de noemer ESG-beleggingen: beleggingen met aandacht voor het ecologische, het sociale en het bestuurlijk transparante.”

Vermijden van controverse

Erg lang werd de aandacht voor ethisch beleggen toegeschreven aan de zogenaamde geitenwollensokkengeneratie. “Maar in feite zijn het de institutionele beleggers”, weet Claerhout. “Zij omarmen al geruime tijd het ethisch beleggen. Vanuit een langetermijnperspectief weten ze dat het vermijden van controverse belangrijk is. En dat zekerheden uit het verleden, kijk naar olie, in een fel veranderende maatschappij op verliesposten kunnen uitdraaien.”

Het beleggingsfonds van nabij

Claerhout stelt dat beleggen ook als ‘waardenvrij’ wordt ervaren. “Waar velen in real life hun geld niet willen verdienen met wapenproductie of uitbuiting van mensen in sweatshops of in mijnen voor de ontginning van zeldzame metalen, hebben we daar blijkbaar minder moeite mee in ons consumptiepatroon voor goedkope T-shirts of blitse smartphones. Dat geldt ook vaak voor beleggingen. De meeste mensen kijken niet onder de motorkap van het beleggingsfonds dat ze bij hun bank kopen of dat ze zich laten aanprijzen.”

“De meeste mensen kijken niet onder de motorkap van het beleggingsfonds dat ze bij hun bank kopen of dat ze zich laten aanprijzen.”Patrick Claerhout, Ethisch Beleggen

Waardenvol beleggen is de norm

Een mogelijke oplossing ligt bij de overheid die meer kan pushen in de richting van dat waardenvol beleggen. “Iedereen wil toch op termijn in een betere wereld leven, dat zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn”, stelt Claerhout. “Je kunt je ideaaltypisch voorstellen dat waardenvol beleggen de norm is en dat er een opt-out komt voor wie toch in vervuilende activiteiten wil beleggen. Zoiets lijkt er aan te komen vanuit Europa, waarbinnen diens Green Deal een taxonomie van beleggingen opgemaakt zal worden.”

Beheerd met duurzaamheid voor ogen

Alles begint natuurlijk met de financiering van en de investering in nieuwe projecten. Handig als je op voorhand zou weten dat je eigen beleggingen bedrijven ondersteunen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Precies daarvoor is er het label ‘Towards Sustainability’. “Een kwaliteitsnorm en een label in het leven geroepen om het niveau van de maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten op te trekken”, vertelt Olivier Marquet, voorzitter van de vzw Towards Sustainability en in een vorig leven ook wel bekend als dé groene bankier van Vlaanderen. “Het label moet potentiële beleggers het vertrouwen geven en geruststellen dat de financiële producten worden beheerd met duurzaamheid voor ogen en niet worden blootgesteld aan minder duurzame praktijken.”

Traditioneel en duurzaam beleggen

Het doel van de kwaliteitsnorm is om op safe te spelen. Marquet: “Je krijgt als het ware een garantie dat de financiële producten waarin je belegt, in een beheerfonds terechtkomt met duurzame principes. Vergelijk het met het FSC-certificaat op papier of drukwerk dat een milieuvriendelijke behandeling en/of recyclage garandeert. Hier betreft het label beleggingen. Het is ook duidelijk dat de integratie van duurzaamheidsoverwegingen (ESG), om een impact te hebben op de overgang naar een duurzame economie en maatschappij, ook buiten die niche moet gebeuren en de traditionele financiële producten en diensten moet bereiken.”

“Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat het geld dat ze in een maatschappelijk verantwoord financieel product stoppen, geen activiteiten en praktijken financieren die niet verzoenbaar zijn met een duurzamere economie en maatschappij”, besluit Marquet.

Vorig artikel
Volgend artikel