duurzaam beleggen
Business

Duurzaam beleggen: van trend naar norm

16.10.2021
door Fokus Online

Duurzaam beleggen is niet zomaar een modetrend in de financiële wereld. Het is een evolutie die een paar decennia geleden begon en die uiteindelijk zal uitgroeien tot de norm in de beleggingswereld.

ESG

De drie letters “ESG” moeten in de financiële wereld zowat de meest gebruikte afkorting zijn van de laatste jaren. Die drie letters staan voor de Engelse woorden “Environment”, “Social” en “Governance”. Het vertaalt het wat vage concept duurzaamheid naar drie concretere domeinen waar de financiële wereld aandacht aan schenkt: het milieu, de maatschappij en een goed bestuur.

Duurzaam beleggen wil dan ook zeggen dat men belegt in waardepapier, zoals aandelen en obligaties, van bedrijven die niet alleen maar oog hebben voor hun financiële kerncijfers, maar die ook hun bedrijfsvoering aanpassen aan de noden van het milieu en de maatschappij. Door die duurzaamheid voorop te stellen wil de financiële sector actief meewerken aan het in stand houden van een leefbare samenleving voor de toekomstige generaties.

duurzaam beleggen

Aandacht voor duurzaamheid

Op zich is die aandacht voor duurzaamheid in de financiële wereld niet zo nieuw. We noemden dit alleen anders en spraken van “corporate social responsibility”. Met de klimaatcrisis heeft het belang van duurzaamheid een echte boost gekregen. Je ziet dit ook duidelijk in de beleggingswereld. De eerste duurzame beleggingsfondsen bestonden al voor het jaar 2000, maar de eerste echte basis voor duurzaam beleggen legde men in 2005 in de schoot van de Verenigde Naties. Op initiatief van Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal, formuleerde een aantal grote institutionele beleggers toen de principes achter “ESG”, de “principles for responsible investing” (PRI).

Maar die eerste jaren bleef het maatschappelijk verantwoord beleggen nog altijd een nicheactivititeit en genoot het nog niet de belangstelling van het grote publiek. Die populariteit kwam er vooral na de financiële crisis in 2008 en recent, met het tastbaar worden van de klimaatverandering. Cijfers illustreren dit mooi. In 2006 waren er wereldwijd 63 beleggingsinstellingen die voor een aantal van hun fondsen zich ertoe verbonden te beleggen volgens de in 2006 vastgelegde principes. Vijftien jaar later zijn dat er al bijna 4000. De grootte van de huidige markt van duurzame fondsen schat men op bijna 2000 miljard USD. In België gaat men uit van een markt die ongeveer 70 miljard euro waard is.

We verwachten dat deze evolutie naar de toekomst zal aanhouden en dat duurzaam beleggen misschien zelfs de norm zal worden.

Meest gewaardeerde duurzaamheidslabel

Misschien loont het ook de moeite om aan te stippen dat België zich toch ook niet onbetuigd laat op het vlak van duurzaam beleggen: bij de initiële ondertekenaars bevinden zich ook Belgische instellingen en met het Towards Sustainability-label beschikt ons land over het meest gewaardeerde duurzaamheidslabel in Europa.

We verwachten dat deze evolutie naar de toekomst zal aanhouden en dat duurzaam beleggen misschien zelfs de norm zal worden. Die verwachting is gestoeld op twee elementen. Ten eerste zien we dat bij de investeerders een grote vraag bestaat naar duurzame beleggingsproducten. Wanneer deze producten naar de markt komen, worden ze zelfs vaak aantrekkelijker geprijsd dan de niet-duurzame producten. Ten tweede is er regelgeving op komst die heel de financiële sector. Dus niet alleen de beleggingsfondsen, verplicht om ESG-criteria te gaan gebruiken. Deze zullen dan toegepast worden in de analyse van kredietdossiers van bedrijven en bij het voeren van hun globale risicomanagement.

Alle bedrijven zullen bovendien verplicht worden indicatoren te publiceren die verband houden met de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteiten. Hierdoor wordt het heel transparant welke bedrijven rekening houden met hun impact op het milieu en de maatschappij. Je kunt vermoeden dat er hierdoor extra investeringen zullen volgen om meer in lijn te komen met de duurzaamheidscriteria. Zowel de vraag naar als het aanbod van duurzame beleggingsproducten zal dus toenemen. Duurzaam beleggen kwam een paar decennia geleden traag op gang. Maar het zal op termijn uitgroeien tot de norm in de beleggerswereld.

Vorig artikel
Volgend artikel