duurzaamheid
Fokus Podcast

‘Road to net zero’: transitie naar klimaatneutrale samenleving

05.06.2023
door Amaryllis De Bast

Vandaag is het Wereldmilieudag. Daarom duiken we voor de vijftiende aflevering van Fokus Podcast in de wondere wereld van sustainability. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving is iets dat ons allen aanbelangt, en waar we samen iedere dag aan kunnen bijdragen.

Duurzaamheid is een enorme uitdaging die aangegaan dient te worden door bedrijven in samenwerking met elkaar, want alleen zal het niet lukken. “Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden”, vertelt Jan Moers, Public Affairs Manager en Legal Counsel bij Nestlé. “Als we nu niet bijsturen gaan we de factuur daarvoor binnen enkele jaren krijgen.” Bij Nestlé investeren ze daarom in regeneratieve landbouw, waarbij ze de overstap maken van landbouwpraktijken die de grond uitputten naar praktijken die de grond juist verrijken. Daarnaast erkennen ze het belang van het verminderen van CO2-uitstoot in relatie tot verpakkingen, kaart Moers aan: “Verpakkingen zijn noodzakelijk om voedsel te distribueren, dus ze kunnen niet verdwijnen. Wel kunnen ze duurzamer gemaakt worden door nieuw plastic te reduceren, of ze correct te recycleren.”

Managing Director bij Valipac Francis Huysman kaart dan weer het belang van lokale circulariteit aan die de lokale economie ten goede komt: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat materialen lokaal gerecycleerd worden, lokaal opnieuw zorgen voor circulaire grondstoffen, alsook tewerkstelling.” Volgens hem is dit momenteel de grootste uitdaging. Huysman wijst erop dat 60 procent van de plastic verpakkingen die in Vlaanderen worden ingezameld, geëxporteerd worden naar Turkije en Zuidoost-Azië (Vietnam, Maleisië, Indonesië) voor recycling, waarna deze materialen niet meer terugkeren. Hij benadrukt twee cruciale overwegingen: ten eerste, wordt het materiaal daar wel gerecycled onder de juiste omstandigheden, en ten tweede, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit materiaal weer terugkomt?

De heersende wetgeving rond de verwezenlijking van duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn subsidies een essentiële bouwsteen in die verwezenlijking, vertelt Business Director BNL bij Nippon Gases Johan Desmet. “Zo is er op dit moment nog geen markt voor groene waterstof, waardoor het een grote investering kost om dit in je bedrijf in te voeren, zonder de uitkomst echt te kennen. In de normale bedrijfsvoering zou dit daarom geen kans maken. Een subsidie verlaagt de drempel en maakt het mogelijk dit risico toch te nemen.” 

Ook rond drinkwater en waterzuivering bestaat een juridisch kader, waarin Vlaanderen één van de koplopers is, vertelt Nikki Janssens, Manager Technology bij Azulatis. Ze legt uit dat er mogelijkheden bestaan om af te stappen van traditionele oppervlakte- en grondwaterbronnen voor de productie van drinkwater, wat kansen biedt voor de toekomst. De overheid speelt een cruciale rol en dit blijkt succesvol te zijn. Bedrijven worden via wetgeving verplicht om actie te ondernemen met betrekking tot waterbeheer, wat gunstig is voor een duurzame toekomst.

Boeit dit onderwerp je? Mis dan zeker niets en beluister de volledige vijftiende aflevering van Fokus Podcast op ons Spotify– of YouTube– kanaal.

Vorig artikel
Volgend artikel