ESG
Milieu

Het einde van greenwashing

07.06.2023
door Fokus Online

Begin 2023 werd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Commissie van kracht. De nieuwe regelgeving is onderdeel van de Europese Green Deal. Wat houdt dit juist in? Karen Bens, freelance sustainability manager, en Philip Marynissen, expert circulaire economie bij VITO, zorgen voor opheldering.

Om klimaatopwarming en milieu-aantasting een halt toe te roepen bracht Europa in 2019 de Green Deal tot leven. De doelstellingen van de Green Deal zijn een ‘net zero’-uitstoot tegen 2050, economische groei zonder het uitputten van grondstoffen en geen mens of regio die nog aan zijn lot zal worden overgelaten. Elk jaar wordt de Green Deal specifieker door het toevoegen van nieuwe regelgevingen. 

De laatste update bevat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De hoofddoelstelling van de CSRD is het bekomen van transparantere duurzaamheidsinformatie. Vanaf 2026 zullen alle ondernemingen moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Genoeg achtergrond nu, tijd om er dieper in te duiken. 

Drie domeinen

“Starten doe je met een dubbele materialiteitsanalyse”, licht Philip Marynissen toe. “Het woord ‘dubbel’ verwijst naar de twee perspectieven die je hierbij vooropstelt: enerzijds de impact die je onderneming uitoefent op het milieu en tegelijkertijd ook welke impact het milieu op je onderneming heeft. Deze analyse zal meteen aan het licht brengen waar de pijnpunten liggen en waarover gerapporteerd zal moeten worden volgens de CSRD.” Dit lijkt misschien overweldigend, maar geen paniek. De ESG-criteria zijn de gepaste tool om je onderneming op te splitsen in de drie duurzaamheidsdomeinen: Environment, Social en Governance. 

Wanneer er over duurzaamheid gesproken wordt, richten we ons meestal meteen op de E van Environment. “De drie pijlers zijn zeker even belangrijk”, haalt Karen Bens aan. “In het Westen is er omtrent Environment al de meeste regulering. In combinatie met de veelvuldige media-aandacht en prangende noodzaak om onze CO2-uitstoot te minimaliseren, zorgt dit ervoor dat de E uit ESG vaker op de voorgrond treedt.” We kunnen de ESG-criteria opvatten als een driekoppige waakhond die je tijdens je zoektocht naar een duurzame onderneming op het rechte pad houdt. 

Governance van de ESG is de basis van je bedrijf. Bij twijfel over de juiste duurzame keuze kun je hierop terugvallen.

- Karen Bens, freelance sustainability manager

Governance als basis

“Een voorbeeld van de E zou het opstellen van een CO2-boekhouding kunnen zijn. Door alle brongegevens nauwgezet te registreren, wordt het mogelijk om een prijs te hangen aan het CO2-verbruik. Zo kun je makkelijk vergelijken welke deal of investering effectief het voordeligst is voor je bedrijf. De op het eerste gezicht goedkoopste weg is dat in realiteit niet altijd, want aan CO2 hangt ook een prijskaartje”, zegt Karen Bens. 

“Het Social-criterium van de ESG kunnen we bijvoorbeeld vertalen naar gelijke genderquota op de werkvloer. Het stimuleren van een goede werkatmosfeer en het promoten van open communicatie zijn hier ook voorbeelden van”, vervolgt Marynissen. “De G tot slot”, zegt Bens. “Governance is de basis van je bedrijf. Bij twijfel over de juiste duurzame keuze kun je hierop terugvallen. De visie van je bedrijf zit vervat in je Governance. Een visie die naar de langetermijngevolgen kijkt en niet enkel naar de directe consequenties.”

Rapporteren, dus investeren?

Er zal de komende jaren heel wat bestudeerd, geanalyseerd en verzameld worden. Dat is ook wat de Europese richtlijn verwacht, maar laten we ons er ook niet in verliezen. “Het belangrijkste is dat we op basis van de vergaarde informatie in actie schieten”, haalt Marynissen aan. “De dataverzameling en -verwerking kunnen intensief zijn, maar deze investering kan vervolgens resulteren in het efficiënter bereiken van een betere duurzaamheidsprestatie. Dit leidt vervolgens weer tot betere toegang tot financiering of waardering door je stakeholders.” 

Op lange termijn bestaat duurzaamheid enkel maar uit voordelen, zowel voor het milieu als voor je portemonnee. De Europese regelgeving maakt komaf met greenwashing en stuwt alle ondernemingen in de goede richting. Want als we het nu niet doen, wanneer dan wel?

Vorig artikel
Volgend artikel