kraanwater
Gezondheid

Hoe gezond is ons drinkwater?

10.05.2021
door Marleen Walravens

Een leven zonder water lijkt een nachtmerrie. Elke dag kilometers lopen voor een paar emmers bruikbaar water is in dit land een ver-van-mijn-bedshow. Bij ons stroomt het drinkwater gewoon uit de kraan. Een evidente luxe waar heel veel technologie en werkkracht aan voorafgaat.

Alternatieve waterbronnen

De voornaamste bronnen van ons kraanwater zijn oppervlaktewater en grondwater. Omdat de voorraden niet onuitputtelijk zijn, wordt er ook gezocht naar alternatieve waterbronnen. Marjolein Vanoppen, waterexpert verbonden aan de UGent en CAPTURE en co-auteur van het boek Weg van water, heeft de ontzilting van zeewater bestudeerd: “Dankzij nieuwe technologieën kan dit een optie zijn, maar het transport landinwaarts is energieverslindend.” 

Hergebruik van afvalwater en proceswater

Ook hergebruik van afvalwater en proceswater uit de industrie zit in de lift. “Onze Vlaamse waterbedrijven zorgen ervoor dat het kraanwater voldoet aan de Europese en Vlaamse normen. Bovendien controleren en keuren ze het water in alle fases van het zuiveringsproces en de distributie”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, de Vlaamse federatie van waterbedrijven en rioolbeheerders. “Grondwater uit een diepte van 200 meter wordt anders gezuiverd dan grondwater dat zich op 30 meter diepte bevindt en het wordt ook anders behandeld dan oppervlaktewater uit de Maas of het Albertkanaal.” 

Waterkwaliteit

Het geleverde water moet niet alleen van goede kwaliteit zijn bij het verlaten van het productiecentrum. De Vlaamse Milieumaatschappij houdt samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ook toezicht op de waterkwaliteit tijdens de opslag en de distributie. Water wordt daarom gezuiverd via verschillende technieken zoals ozon, uv-licht en omgekeerde osmose. “Chloor wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat het water ook in de leidingen zijn goede kwaliteit behoudt”, bevestigt Heyrman.

Kraanwater is een betere optie omdat het nooit leidt tot overdosering. Dit is niet altijd het geval bij mineraalwater in flessen.

- Marjolein Vanoppen, UGent en CAPTURE

Mineralen in leidingwater

De smaak van kraanwater in de verschillende regio’s kan wel wat variëren. Maar de veiligheid en kwaliteit voldoen aan de sterkste normen. “Naargelang de streek sijpelt het regenwater via lagen met een andere minerale samenstelling door naar de grondwaterlaag. Zo kunnen er verschillende mineralen in het leidingwater aanwezig zijn die je nodig hebt om je lichaam gezond te houden: calcium voor de botsterkte, kalium voor het hart en magnesium voor de spierwerking”, zegt Vanoppen.

Alles moet in balans blijven en door de strenge controles neem je met kraanwater geen enkel risico. “Kraanwater is dus een betere optie omdat het nooit leidt tot overdosering. Dit is niet altijd het geval bij mineraalwater in flessen. Bij sommige mineraalwaters kun je immers te veel van bepaalde mineralen binnenkrijgen, wat niet goed is voor je gezondheid.” De algemeen directeur van AquaFlanders vult aan: “Het gezondere imago van flessenwater is veelal te danken aan perceptie en marketing.” 

Eventuele toxische stoffen

Toch moet je waakzaam blijven voor toxische stoffen in het leidingwater. Lood bijvoorbeeld vind je zelden terug in het grond- of oppervlaktewater. Als het al in het kraanwater zit, komt het bijna altijd van de binneninstallatie. Laat het water na langdurige afwezigheid dus best enkele minuten lopen om eventueel vrijgekomen lood uit de leiding weg te spoelen. Dan zijn er ook nog de pesticiden, drugs en medicijnresten die in het grondwater en oppervlaktewater kunnen terechtkomen. De waarden in kraanwater liggen wel ver onder de toegelaten Europese normen. Al raadt AquaFlanders wel aan om geen medicijnresten door het toilet te spoelen, maar om ze af te geven bij de apotheek.

Kostbaar goed

Kraanwater is een kostbaar goed: we moeten er spaarzaam mee omgaan, zodat er voldoende reserve blijft om ook in periodes van droogte iedereen te kunnen voorzien. De waterbedrijven hebben plannen uitgewerkt om ook in de toekomst de levering van zuiver drinkwater te garanderen. Ze roepen iedereen op om kraanwater in eerste instantie te gebruiken waarvoor het bedoeld is: om te drinken, om zich te wassen en om eten te bereiden. Om de tuin te sproeien en je auto te wassen kun je dus evengoed regenwater gebruiken.

Vorig artikel
Volgend artikel