Home Maatschappij Milieu Het blauwe kapitaal van Vlaanderen

Het blauwe kapitaal van Vlaanderen

Goed waterbeheer lijkt een evidentie: er stroomt altijd proper water uit de kraan en woningen blijven gespaard van wateroverlast. Maar de klimaatverandering, met haar lange droogtes en felle buien, stelt ons voor ongeziene uitdagingen en grote kosten. VLARIO pleit ervoor om volop te investeren in dit blauwe kapitaal. 

Goed waterbeheer is geen luxeproduct. Het betekent zoveel als droge kelders en proper water uit je kraan. En hoewel de meeste burgers daar niet bij stilstaan, is dat in Vlaanderen verre van evident. De belangrijkste uitdagingen zijn de verspreide bebouwing, een strakke Europese deadline voor het bereiken van een goede waterkwaliteit (2027) en uiteraard de klimaatverandering, die zorgt voor zowel meer droogteperiodes als fellere onweersbuien. 

Infiltratiebonus

De oplossingen voor die uitdagingen zijn bekend en haalbaar. Zo moeten we in de eerste plaats de verharding aanpakken. Want terwijl onze waterreserves slinken, gaat een groot deel van het regenwater verloren doordat het via verharde oppervlaktes rechtstreeks in onze riolen terechtkomt. De afvoer van al dat regenwater drijft tegelijk de onderhoudskost van rioleringen op. De oplossing: meer infiltratie in de bodem én meer (her)gebruik. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. De rioolbeheerder moet aan de slag, maar ook iedere burger kan bijdragen. Om dat te stimuleren, pleit VLARIO voor een infiltratiebonus. Wie regenwater opvangt en ter plaatse houdt, wordt beloond. Dat motiveert om slimmer om te gaan met water. Het onderhoud van rioleringen hinkt daarnaast ook achterop. In plaats van te wachten op nieuwe verzakkingen, zou het verstandiger zijn om preventief te handelen.  

Meer bodem-infiltratie én meer (her)gebruik van regenwater.
Wendy Francken, managing director VLARIO

Budgetneutrale verbetering

Ook de huidige budgetten zijn niet toereikend, en dat is een politieke verantwoordelijkheid. De huidige Vlaamse regering – als laatste effectieve regering voor de Europese deadline van 2027 – moet alles op alles zetten om de nodige investeringen te realiseren. Hoe ze dat kan doen? De waterfactuur kan omhoog, mits goede sociale correcties. Maar Vlaanderen moet ook zelf meer geld op tafel leggen. Tot slot kan de infiltratiebonus zorgen voor een budgetneutrale verbetering van het Vlaams waterbeleid. In 2016 liep de totale schade voor verzekeraars van waterschade op tot maar liefst 305 miljoen euro. Het is dan ook hoog tijd om onze watersystemen te beschouwen als een cruciaal ‘natuurlijk kapitaal’ en erin te investeren door ze klimaatbestendig te maken. 

Van uitdaging naar opportuniteit

Technologie kan hierin het verschil maken met de toepassing van smart systems zoals het Internet of Things en big data. Onze bedrijven, ingenieurbureaus en onderzoeksinstellingen kunnen die knowhow exporteren naar andere wereldstreken, waar dezelfde waterproblematiek alsmaar prangender wordt. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende steden. Op die manier kunnen we van onze Vlaamse uitdagingen opportuniteiten maken.

MEER

Kleur, karakter en vakmanschap

Inrichting Voor mij is het begrip ‘interieur’ te beperkend; voor mij gaat het over wat we weten, wat we denken te weten en wat we denken te zijn vergeten.

Doe het met fair

MVOHet is je misschien al opgevallen: onze aarde heeft steeds meer haar kuren. Winters worden warmer, zomers schroeiend heet. Oceanen hebben een uitgebreider plastieken rijk dan zeedierenrijk, en tijdens een wandeling door de natuur kwam je ongetwijfeld de nieuwe soort afvalboom en zijn struikvarianten reeds tegen. Milieubehoud staat prominenter dan ooit op de agenda en dat zal ook de gemiddelde consument geweten hebben.

Gezocht: vrouwen in de wetenschap

DiversiteitDe helft van de doctoraatsstudenten aan Vlaamse universiteiten zijn vrouwen, maar slechts 25 procent wordt professor. Daar heb je de belangrijkste drijfveer voor de campagne ‘Wetenschap = M+V+X’, een initiatief van een groep jonge wetenschappers en kunstenaars. Zij trekken ten strijde tegen de onbewuste vooroordelen die mee aan de oorzaak liggen van de vrouwelijke ondervertegenwoordiging.

Een klimaatneutrale chemiesector? Kwestie van de juiste ‘reactie’

Duurzaamheidsrapport Uit het nieuwe duurzaamheidsrapport van essenscia blijkt onder meer dat 95 procent van alle producten en goederen in Europa gerelateerd is aan chemie of chemische processen. Met andere woorden: duurzame inspanningen in de chemiesector kunnen een grote impact hebben. Die inspanningen worden vandaag al ruimschoots geleverd, maar zoals het tv-programma al wist: Alles kan beter.

Gelijke kansen op de werkvloer

Gelijke kansen op de werkvloer Talent is talent. Potentieel is potentieel. Individuele verschillen zijn een rijkdom. Is er nog discriminatie op de werkvloer? We laten drie experten aan het woord rond het plaatsen van young graduates, 55-plussers en mensen met een etnische achtergrond.

Zo houd jij je stem gezond

Gezondheid Op 16 april is het Werelddag van de Stem. Enkele tips om je stem gezond te houden: de juiste technieken, gezonde gewoonten en wat te vermijden.