Home Maatschappij Milieu Het blauwe kapitaal van Vlaanderen

Het blauwe kapitaal van Vlaanderen

Goed waterbeheer lijkt een evidentie: er stroomt altijd proper water uit de kraan en woningen blijven gespaard van wateroverlast. Maar de klimaatverandering, met haar lange droogtes en felle buien, stelt ons voor ongeziene uitdagingen en grote kosten. VLARIO pleit ervoor om volop te investeren in dit blauwe kapitaal. 

Goed waterbeheer is geen luxeproduct. Het betekent zoveel als droge kelders en proper water uit je kraan. En hoewel de meeste burgers daar niet bij stilstaan, is dat in Vlaanderen verre van evident. De belangrijkste uitdagingen zijn de verspreide bebouwing, een strakke Europese deadline voor het bereiken van een goede waterkwaliteit (2027) en uiteraard de klimaatverandering, die zorgt voor zowel meer droogteperiodes als fellere onweersbuien. 

Infiltratiebonus

De oplossingen voor die uitdagingen zijn bekend en haalbaar. Zo moeten we in de eerste plaats de verharding aanpakken. Want terwijl onze waterreserves slinken, gaat een groot deel van het regenwater verloren doordat het via verharde oppervlaktes rechtstreeks in onze riolen terechtkomt. De afvoer van al dat regenwater drijft tegelijk de onderhoudskost van rioleringen op. De oplossing: meer infiltratie in de bodem én meer (her)gebruik. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. De rioolbeheerder moet aan de slag, maar ook iedere burger kan bijdragen. Om dat te stimuleren, pleit VLARIO voor een infiltratiebonus. Wie regenwater opvangt en ter plaatse houdt, wordt beloond. Dat motiveert om slimmer om te gaan met water. Het onderhoud van rioleringen hinkt daarnaast ook achterop. In plaats van te wachten op nieuwe verzakkingen, zou het verstandiger zijn om preventief te handelen.  

Meer bodem-infiltratie én meer (her)gebruik van regenwater.
Wendy Francken, managing director VLARIO

Budgetneutrale verbetering

Ook de huidige budgetten zijn niet toereikend, en dat is een politieke verantwoordelijkheid. De huidige Vlaamse regering – als laatste effectieve regering voor de Europese deadline van 2027 – moet alles op alles zetten om de nodige investeringen te realiseren. Hoe ze dat kan doen? De waterfactuur kan omhoog, mits goede sociale correcties. Maar Vlaanderen moet ook zelf meer geld op tafel leggen. Tot slot kan de infiltratiebonus zorgen voor een budgetneutrale verbetering van het Vlaams waterbeleid. In 2016 liep de totale schade voor verzekeraars van waterschade op tot maar liefst 305 miljoen euro. Het is dan ook hoog tijd om onze watersystemen te beschouwen als een cruciaal ‘natuurlijk kapitaal’ en erin te investeren door ze klimaatbestendig te maken. 

Van uitdaging naar opportuniteit

Technologie kan hierin het verschil maken met de toepassing van smart systems zoals het Internet of Things en big data. Onze bedrijven, ingenieurbureaus en onderzoeksinstellingen kunnen die knowhow exporteren naar andere wereldstreken, waar dezelfde waterproblematiek alsmaar prangender wordt. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende steden. Op die manier kunnen we van onze Vlaamse uitdagingen opportuniteiten maken.

MEER

Maak het winnende bod op retourartikelen

Online veiling Webwinkels kregen nooit eerder zoveel retourartikelen teruggestuurd. Misschien ben jij wel de nieuwe eindbestemming van deze producten? “Dankzij een online veilingplatform kun je deze spullen voordelig op de kop tikken”, zeggen managing directors Mars Samsom en Andy Vons van het online veilingplatform BVA Auctions.

Niet langer gezocht: schaap met 5 poten

De alarmbel luidt al even. Verontrustend veel mensen raken gedemotiveerd in hun job of branden helemaal op. De reden? Mensen lijken vandaag te vaak actief in omgevingen en jobs die te weinig overeenstemmen met wie ze zijn als mens.

Tomaat verwarmd, energiereus verarmt

VoedingWe consumeren dagelijks tomaten. Maar staat u er ooit bij stil hoe ze gekweekt worden? En: wist u dat u misschien met de elektriciteit van de tomatenteler voor uw laptop zit? “We voorzien in onze eigen verwarming en verkopen 97 procent van de opgewekte stroom aan het net.”

Bol van zelfvertrouwen

zwanger Zwangerschap is meer dan de bijhorende kwaaltjes alleen. Er zijn tal van manieren om jezelf toch aantrekkelijk te voelen. Het draait om de mindset.

Meer ziel in je interieur

Make-over De kinderen staan op eigen benen, het huis krijgt lege kamers. Kleiner wonen is stilaan geen gek plan meer. Op zijn minst verdient dat afgedragen interieur een fikse make-over. Welke keuzes maak je, nu je als senior wat bezadigder in het leven staat?

Slimme stad krijgt vorm

Slimme stad De wereldbevolking blijft toenemen, maar de beschikbare ruimte blijft dezelfde. Niet meteen goed nieuws voor wie aan claustrofobie lijdt. Gelukkig zijn we ons bewust van deze problematiek en bekijken we hoe we smart cities steeds meer kunnen vormgeven. Smart wat? Juist, slimme steden die door middel van informatie- en communicatietechnologie aandacht hebben voor energie, mobiliteit, infrastructuur en veiligheid.