regenwater
Maatschappij

3 vragen aan… Nature Solutions

02.03.2020
door Fokus Online

Hoe belangrijk wordt de rol van regenwater de komende decennia?

“Regenwater wordt een absolute prioriteit. Denk maar aan de lange droogteperiodes van de voorbije zomers. Door het water op te vangen, moet men minder leidingwater gebruiken. Leidingwater blijft in eerste instantie drinkwater, een basisrecht dat voor de particuliere gebruiker beschikbaar moet blijven. Voor de industriële gebruiker moeten we strenger worden door leidingwater duurder te maken, zodat een investering in duurzaam watergebruik rendeert.”

Welke opportuniteiten geeft dat?

“Als we slim met water omspringen, kunnen we onze grondwaterlagen aansterken. Door het water op te vangen, kun je bij stormweer de overvloedige waterval afremmen. Zulke grote hoeveelheden infiltreren niet voldoende in vaak uitgedroogde bodem. Wanneer we het regenwater opvangen, kun je het opnieuw gebruiken in tal van particuliere processen (wasmachine, toilet, tuin), maar evenzeer in industriële waterprocessen.”

Hoe implementeren we duurzaam waterbeheer?

“Voor elke situatie is er een oplossing. Een eenvoudige regenwaterput kan al bijdragen aan een beter waterbeleid. Of maak verhardingen waterdoorlatend en laat overvloedig regenwater infiltreren. Door middel van de juiste filtering, kan er in erg veel toepassingen regenwater gebruikt worden.”

Vorig artikel
Volgend artikel