thuisverpleging
Gezondheid

Thuisverpleging 2.0

30.08.2019
door Fokus-online.be

Het zorglandschap binnen de eerste lijn is volop in beweging. Maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing en verzilvering, doorgedreven digitalisatie. Alsook toename van chronische zorg, geïntegreerde zorg, thuishospitalisatie en multidisciplinaire gegevensdeling roepen heel wat vragen en onzekerheden op bij zorgvragers en zorgverleners.

“Thuisverpleging 2.0 zit volop in de lift”, zegt Jan Avonds, operationeel directeur van CT Paramedics, een dienstverlenende community voor zelfstandige thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Dat is een goede zaak. Omdat thuisverpleegkundigen, die ook de oren en ogen van de huisarts zijn, hospitalisatie kunnen voorkomen of uitstellen.

Thuiszorg verbeteren via community

De overheid wil mensen langer onafhankelijk en gezond thuis laten wonen. Thuisverpleegkundigen die nauw samenwerken met andere zorg- en welzijnswerkers vormen een adequaat antwoord op de toenemende vergrijzing en de daaraan gekoppelde multimorbiditeit, die zorgt voor een zware belasting op het klassieke zorgsysteem. “Net daarom geloven we in de kracht van een community met focusgroepen en overlegmomenten, waar verpleegkundigen van elkaar leren en samenwerken,” legt Avonds uit. “Wij bieden bijvoorbeeld binnen onze CTP Community een brede waaier aan diensten zoals opleidingen, software, consultancy, tarificatie en zorgcoördinatie. De zelfstandige thuisverpleegkundige krijgt op die manier een 360°-ondersteuning in haar of zijn taak. We helpen meer dan 800 leden, dus we kunnen terugvallen op heel wat expertise en ervaring.”

“Je kunt niet langer de verscheidenheid aan zorgtaken in één persoon vatten.”

Jan Avonds, CT Paramedics

Langer thuis dankzij zorgcoördinatiecentrum

Om mensen langer onafhankelijk en gezond thuis te laten wonen, is het noodzakelijk om op vier pijlers in te zetten. “Veiligheid en toegankelijkheid van comfortdiensten, zoals warme maaltijden en vervoer, ervoor zorgen dat mensen beroep kunnen doen op de juiste zorgverleners en inzetten op sociale contacten om vereenzaming te voorkomen”, somt Avonds ze op. “Wij zetten in op die totale dienstverlening via ons zorgcoördinatiecentrum CTP Connect, met onder meer personenalarmen en kwaliteitsvolle thuiszorgdiensten.”

Digitaal zorgplatform

Meer samenwerking onder zorgverleners is volgens Jan Avonds nu eenmaal noodzaak geworden. “Je kunt niet langer de verscheidenheid aan zorgtaken in één persoon vatten.” In dat opzicht zijn initiatieven als CTP Connect goede partners voor zelfstandigen.“Zowel zorgvragers als zorgverleners kunnen zich bijvoorbeeld registreren op een digitaal zorgplatform. Daarop kunnen ze onder meer zien welke thuiszorgdiensten bij hen in de buurt actief zijn, nuttige en betrouwbare gezondheidsinfo raadplegen en gebruikmaken van het gedeeld communicatieschriftje. Dat bevordert de samenwerking en kwaliteit van de zorg”, besluit Avonds.

MEER OVER…

CT Paramedics is een dienstverlenende community (CTP Community) voor zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Binnen deze community vindt de zelfstandig thuisverpleegkundige voor alle deelaspecten van zijn of haar functie maximale ondersteuning. Leden maken ook voordelig gebruik maken van de diensten en genieten van tal van voordelen. Het zorgcoördinatiecentrum CTP Connect, dat deel uitmaakt van CT Paramedics, verbindt de zorgvrager met de zorgverstrekker. CT Paramedics is ook door het RIZIV erkend als dienst voor thuisverpleging.

Vorig artikel
Volgend artikel