facility manager
Milieu

Baute: “De sector schreeuwt om goed opgeleide professionals”

10.08.2022
door Fokus Online

De Facility Managementopleiding aan Odisee Hogeschool Gent is uniek in Vlaanderen, al meer dan 30 jaar. Ondanks het feit dat facility managers een onmisbare rol spelen binnen bedrijven heerst er een groot tekort aan opgeleide profielen. 

Het belang van een goede opleiding in het vakgebied kan nauwelijks worden overschat. Facility managers worden bij de uitoefening van hun functie voortdurend geconfronteerd met de vele snel evoluerende invalshoeken waar ze rekening mee moeten houden. Naast het juridische kader en het financiële aspect zijn er tal van uitdagingen waar de facility manager voor staat. Zo is het erg belangrijk dat men de facilitaire strategie afstemt op het beleid van de organisatie, en dat vraagt overleg met het C-Level Management.

Bovendien worden de eisen aan duurzaamheid steeds hoger. Een groot aantal ecologische uitdagingen komen bij de facility manager terecht, die instaat voor energie, mobiliteit en klimaatneutraliteit. Ook worden klanten en personeel steeds veeleisender. In de war for talent en de bikkelharde strijd om de klant worden de uitstraling van het gebouw, de aantrekkelijkheid van de werkplek en de aangeboden faciliteiten alsmaar belangrijker. 

Om al deze issues het hoofd te bieden, moet een facility manager op de hoogte zijn van de recentste technologieën. Daarvoor moet hij het onderscheid kunnen maken tussen trends van voorbijgaande aard, commerciële info en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. Niet simpel in een wereld van fake news en de waan van de dag. 

Doordat facility management zich achter de schermen afspeelt, is het voor de 18-jarige studiezoeker onzichtbaar en dat is nu net ons probleem.

- Tilly Baute, opleidingshoofd Facility Management aan de Odisee Hogeschool Gent

De facility manager zoekt ook naar samenwerkingsverbanden binnen en buiten de organisatie. Samenwerking met de (lokale) overheid, en andere profit- en non-profitorganisaties bieden vaak zeer waardevolle opportuniteiten. Alles samen vraagt dit heel wat van de facility manager. Hij analyseert processen, leidt projecten en is ook een peoplemanager die met heel veel partijen overlegt en onderhandelt. 

De bacheloropleiding kiest er bewust voor om jonge mensen heel breed op te leiden door een basis aan te bieden van de verschillende invalshoeken en noodzakelijke skills. Een curriculumvernieuwing vanaf volgend academiejaar wil daar nog meer aan tegemoetkomen door inhoud te actualiseren en meer projectmatig te werken. Daarbij worden facilitaire problemen in authentieke contexten geïntegreerd aangepakt.

In de vormgeving van onze opleiding speelt de samenwerking met het werkveld een cruciale rol. Beroepsorganisaties, een resonantieraad die feedback en input geeft voor het nieuwe curriculum en een ruim aanbod aan stageplaatsen zijn onmisbaar voor een opleiding die dicht bij het werkveld wil staan.

We merken wel dat deze boodschap aanslaat bij jongeren die met beide voeten op de grond staan. Ze houden van de combinatie denken en doen, en het organiseren. Het grootste probleem is de bekendheid van de opleiding. Doordat facility management zich achter de schermen afspeelt, is het voor de 18-jarige studiezoeker onzichtbaar en dat is nu net ons probleem. 

Vorig artikel
Volgend artikel