samenwerking
R&D

Ook voor verpakkingen zijn innovatie en samenwerking de norm

30.05.2022
door Fokus Online

Consumenten eisen steeds meer dat producten en diensten ecologisch en duurzaam zijn. De manier hoe men omgaat met verpakkingen speelt hierbij een sleutelrol. Innovatieve samenwerkingen binnen dit domein hebben dan ook een belangrijk aandeel in de realisatie van de klimaatdoelstellingen. 

Wanneer een bedrijf een visie ontwikkelt op duurzaam produceren, moeten alle niveaus hierbij betrokken worden. Zo moet men niet enkel streven naar een gesloten kringloop. Ook moet men de natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk beschermen. Dit kan uiteraard enkel door doelbewust te werken aan een optimale benutting van iedere vezel aan grondstof. Op deze manier kan men ook het afval dat vrijkomt tijdens productie optimaal inzetten.

In een context waarin steeds meer marktspelers deze oefening maken, komt ook de verpakkingssector onvermijdelijk onder een vergrootglas te liggen. Door de gebruikte hoeveelheid plastic te reduceren en productiemethodes circulair en duurzamer te maken, kan men hier immers en groot verschil maken in de algemene duurzaamheidsdoelstellingen binnen de samenleving. 

Met wie werk ik samen? 

Een bedrijf dat werkt aan zijn duurzaamheidsdoelstellingen kan niet anders dan zijn netwerk in kaart brengen en daarmee de vraag stellen: met wie werk ik samen? En vooral: hoe vertaalt zich dit in productie, verpakking en logistiek? “Alle schakels in een keten zijn belangrijk”, vertelt Hiddo van de Ven namens DS Smith, wereldwijd leverancier van duurzame golfkartonnen verpakkingen, papierproducten en recyclingdiensten. “Duurzaamheid moet het hart van elk businessmodel worden.”

Om die erg ambitieuze doelstellingen waar te maken, is samenwerking essentieel. Meer nog, ondertussen zijn er ook heel wat spelers op de markt die andere bedrijven proberen helpen om deze omschakeling te maken. DS Smith is een van hen. Via begeleidingstrajecten helpen zij hun klanten uit erg uiteenlopende sectoren om ‘Circular ready’ te worden. Om zo de doelstellingen rond verduurzaming concreter te maken. 

Klanten kunnen hiervoor terecht in de zogenaamde PackRight Centres, waar men verpakkingsoplossingen op maat uittekent en perfectioneert. Zodanig dat deze precies passen in de specifieke supply chain van een bedrijf. Op die manier verlaagt men de kosten, verhoogt de omzet, de risico’s beter gemanaged en werkt men aan circulaire verpakkingsoplossingen. De best practices en laatste ontwikkelingen uit de kokers van de vele ontwerpers uit heel Europa neemt men hierbij steeds mee. Ook workshops rond deze thematiek zijn in opmars. Daarin worden de trends en inzichten uit de specifieke branche gelinkt aan de bedrijfssituatie van een (potentiële) klant. Elke fase van de supply chain wordt hierbij onder de loep genomen. 

Het wordt essentieel om probleemplastic te vervangen, koolstofemissie terug te dringen en verpakkingsafval van consumenten te elimineren.

Steile ambities 

Met andere woorden: door samenwerking en innovatie centraal te stellen kan het enorme duurzaamheidspotentieel dat in de verpakkingssector zit, zo goed mogelijk worden benut. Op die manier leren bedrijven beter om te gaan met de principes van ‘Supply cycle thinking’ en werken het groeiende aandeel van e-commerce en de daaraan gekoppelde toename in de vraag naar verpakkingen de ecologische transitie in de hand. “Onze boodschap is: werk samen met je partners aan de ontwikkeling van volledig circulaire strategieën, van ontwerp tot productie en van levering tot recycling. Daarbij maak je verpakkingen met een positieve impact op onze veranderende wereld”, klinkt het bij Van de Ven. 

De ambities verbonden aan deze benadering zijn groot. Zo benadrukt DS Smith dat ze de uitstootvermindering van broeikasgassen van zowel haar eigen operaties als die van haar partners en toeleveranciers verlaagt. Binnen hun zogenaamde ‘Now and Next’-duurzaamheidsstrategie streeft men naar een absolute vermindering van 46 procent van haar Scope 1, 2 en 3 Green House Gas (GHG)-uitstoot tegen 2030. Daarnaast wil men tegen 2030 alle verpakkingen kunnen recycleren of hergebruiken. Vandaag is het golfkarton al 100 procent recycleerbaar. “Het wordt essentieel om probleemplastic te vervangen, koolstofemissie terug te dringen en verpakkingsafval van consumenten te elimineren. Alle grote spelers moeten nu echt actie ondernemen en de biodiversiteit verrijken overal waar wij actief zijn. Dat moet nu, als we willen gaan voor een netto-0-uitstoot in 2050”, besluit een strijdvaardige Van de Ven. 

Vorig artikel
Volgend artikel