privacy
Opinie

Alexander: De toekomst van artificiële intelligentie

30.03.2023
door Fokus Online
privacy

Rachel Alexander, oprichter en CEO van Omina Technologies

Beeld je een wereld in waarin haast geen zieken meer zijn, omdat elke persoon continu proactief en preventief wordt begeleid. Een wereld waarin verzekeringsbedrijven jou beschermen door feilloos te voorspellen en te verwittigen wanneer je risico gaat lopen. Een wereld waarin alle processen die geen waarde toevoegen aan de mensheid of de planeet geautomatiseerd worden. Zodat bedrijven kunnen inzetten op duurzame innovatie.

Hoewel dit beeld zeer extreem is, zit er wel een grond van waarheid in. Overheen alle industrieën vindt er een verschuiving plaats naar een geautomatiseerde, meer gepersonaliseerde en continue dienstverlening, met veel grotere impact. Maar… Om deze shift waar te maken zijn data nodig, en ook steeds meer persoonlijke en gevoelige data. Daardoor moet men dan onmiddellijk privacywetgeving, voorkeuren en gebruikersvertrouwen mee in rekening brengen. Dit laatste is uiterst complex, waardoor veel innovaties falen of zelfs niet opgestart worden.

Er is dus een spanningsveld tussen de nood aan innovatie en de complexiteit van privacy, wettelijk gebruik van data en vertrouwen, zeker in sectoren die sterk ingeregeld zijn, zoals gezondheidszorg, farma, banken, verzekeringen en hr. De oplossing voor dit spanningsveld ligt in het gebruik van betrouwbare en privacy-respecterende kunstmatige intelligentie.

Er is een spanningsveld tussen de nood aan innovatie en de complexiteit van privacy, wettelijk gebruik van data en vertrouwen.

Rachel Alexander, oprichter en CEO van Omina Technologies

Betrouwbare kunstmatige intelligentie biedt oplossingen die voldoen aan de wettelijke en ethische restricties die van toepassing zijn, die duidelijk uitlegbaar, begrijpbaar en auditeerbaar zijn en die robuust zijn en langetermijneffectiviteit en veiligheid optimaliseren. Privacy-respecterende kunstmatige intelligentie biedt oplossingen aan die performante voorspellingen, aanbevelingen en analyses kunnen maken. Rekening houdend met de verschillende privacyvoorkeuren van individuen en de geldende privacywetgeving. En die hetzelfde kunnen doen maar op basis van data die bewerkt werden om persoonlijke data te beschermen (geanonimiseerde, geëncrypteerde en geminimaliseerde data).

Vandaag de dag is het implementeren van betrouwbare en privacy-respecterende AI een zeer duur, complex en traag proces. Daardoor schuwen veel bedrijven de innovatie uit angst voor te hoge kosten en risico’s. Om dit probleem op te lossen moet de industrie overschakelen naar proactief en continu risicobeheer en privacymanagement overheen het AI ontwikkelings- en implementatieproces. Dit laat bedrijven toe om snel en op kostenefficiënte wijze AI-oplossingen te bouwen die de privacy respecteren en wettelijke verplichtingen proactief en automatisch naleven. Zo kunnen bedrijven zich toeleggen op objectieven die ze willen bereiken, zonder zich zorgen te maken over wettelijk risico, budget of gebruikersvertrouwen.

Vorig artikel
Volgend artikel