logistiek
Business

Logistiek: Duurzaam van baksteen tot op de baan

21.12.2020
door Hilde Van Raemdonck

Bedrijven binnen de logistieke dienstverlening kunnen beslist een groen steentje bijdragen. Door een bewuste keuze te maken tussen diverse transportmodi, of een combinatie ervan. Door nieuwe energie en technologie, maar ook het bedrijfsgebouw zelf kan ecologisch(er).

STEVE SEL.
Manager Projecten bij Vil

Hoe kunnen bedrijven innoveren in de richting van duurzaamheid?

“Bedrijven die in logistiek en warehousing actief zijn, kunnen tal van maatregelen treffen die op verschillende manieren bijdragen tot een meer duurzame bedrijfsvoering. Alles begint bijvoorbeeld bij hun gebouw(en). Bij nieuwbouwprojecten worden de meest recente technologieën geïntegreerd om richting klimaatneutraliteit te gaan. Met isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, windenergie, ledverlichting… Het nieuwe Nike distributiecentrum in Laakdal is een mooi voorbeeld. Het gebouw werkt met hernieuwbare energie, afkomstig van zonnepanelen, windturbines en geothermie. Uiteraard is duurzaamheid meer dan alleen CO2 reduceren. Denk maar aan luchtkwaliteit, geluidsoverlast, ruimtebeslag, veiligheid…”

Hoe kan logistiek bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen?

“Cijfers van de Europese Commissie, met betrekking tot de doelstellingen per sector, geven aan dat er nog een behoorlijke kloof te overbruggen is. En ja, ook de logistiek moet er haar steentje toe bijdragen. En er zijn echt wel transportbedrijven die elke dag het beste van zichzelf geven, maar er zijn er ook andere. Veel begint met goede data. Je wilt weten waar je heen wilt. Inzetten op multimodaliteit is een goede optie, maar wegtransport is de makkelijkste keuze, waardoor alternatieven het vaak niet halen. Hoewel duurzaam niet per se duurder hoeft te zijn. We zullen hoe dan ook met zijn allen de neuzen in dezelfde richting moeten krijgen, want ook als consument zijn we verantwoordelijk.”

Hoe zit het met de energievoorziening/-transitie?

“Qua wegtransport is het op dit moment niet echt duidelijk waarop we best focussen. Hetzelfde geldt voor equipment voor intern transport, zoals heftrucks. CNG en LNG bieden beperkte voordelen, maar zijn eerder een overgangsbrandstof. Bieden waterstof en/of batterij-elektrisch dé oplossing? Om waterstof te doen slagen, is kritische massa nodig om de prijs te doen dalen en competitief te worden. Het wetgevend kader ontbreekt ook nog, waardoor we voor infrastructuurvergunningen terugvallen op maximumtermijnen van vijf maanden. Ook batterijtechnologie is volop in verdere ontwikkeling. Batterijen worden compacter, goedkoper en efficiënter. Wat dan ook, de infrastructuur ervoor zal alleszins moeten volgen.”


PIETER LEONARD.
Verantwoordelijke Supply Chain Food bij de Colruyt Group

Hoe kunnen bedrijven innoveren in de richting van duurzaamheid?

“Alles begint met de gebouwen. We houden alle energetische componenten nauwlettend in de gaten. Colruyt heeft altijd getracht zo economisch en ook ecologisch mogelijk te functioneren, en het zit soms tot in de kleinste details. De diepvriesstockage is altijd noordwaarts gericht, weg van de zon, er is overal ledverlichting… Het distributiecentrum, een gebouw zonder buitenlicht, hebben we uiteindelijk – waar het kon – van dakramen voorzien om zo te besparen op energie voor verlichting. Een combinatie van zonnepanelen op de winkeldaken, windturbines op onze site en de participatie in offshore windfarms zorgt ervoor dat we zelfvoorzienend zijn. En dan is er natuurlijk het transport zelf.”

Hoe kan logistiek bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen?

“Door heel bewust te kijken naar elke stap binnen de logistieke keten. Waar het kan, tracht kilometers en transport uit te sparen door vrachtwagens optimaal te laden en doordacht te plannen. Onze laadcapaciteit bedraagt 95 procent, wat zeer hoog is. Lege ritten zijn uit den boze. Ook alternatieve transportmodi zijn mogelijk. Importgoederen die per schip via Antwerpen toekomen, transporteren we via binnenvaart naar Brussel. De inkomende goederenstroom is doorgaans de verantwoordelijkheid van de leverancier, maar waar mogelijk laten we producten uit Spanje of Italië overkomen via het spoor, in partnership met leveranciers. Rijd ook bij voorkeur ’s nachts wanneer er minder verkeer is, zodat je niemand tot last bent.”

Hoe zit het met de energievoorziening/-transitie?

“We weten allemaal dat we van fossiele brandstoffen af moeten. De vraag is alleen: wat gaat het worden? Waterstof ? Elektriciteit? Colruyt heeft al een aantal experimenten gelanceerd: een kleine productie-eenheid om waterstof te produceren uit hernieuwbare energie van windturbines en zonnepanelen. Die groene waterstof wordt gebruikt als energiedrager. Het overschot aan groene energie slaan we op als waterstof, die we opnieuw omzetten in elektriciteit als het voertuig het nodig heeft. Op dit moment is het nog onduidelijk wat dé energiedrager van de toekomst zal zijn. Een elektrische truck laden is tijdrovend, en time is money. Waterstof ‘tanken’ gaat sneller. Misschien een combinatie van de twee?”


JO DE WOLF.
CEO Montea

Hoe kunnen bedrijven innoveren in de richting van duurzaamheid?

“De focus ligt op vier domeinen: gebouwen, welzijn, maatschappelijke relevantie en locatie. Bij de gebouwen zijn dat zonnepanelen, ledverlichting, cradle-to-cradle… Wij waren bijvoorbeeld de eersten in België met light catchers om licht te capteren in onze magazijnen. Ook regenwater kun je opvangen en zuiveren tot drinkbaar water. En op termijn streven wij ernaar met nieuwe projecten volledig off-grid te gaan en te investeren in locaties die multimodaal ontsloten zijn. Om de schaarse beschikbare ruimte beter te benutten, startten we recent samen met DPD een logistiek project op twee niveaus: de vrachtwagens parkeren aan de gebruikelijke laadkades, kleinere bestelwagens doen hetzelfde op de verdieping.”

Hoe kan logistiek bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen?

“Alles begint met de juiste locatie, die multimodaal bereikbaar is zodat er minder afhankelijkheid is van trucktransport. Sinds corona is e-commerce exponentieel toegenomen, zelfs na de eerste lockdown nog. Dus ook de laatste kilometer is essentieel geworden. Vraag is natuurlijk hoe dat op de meest duurzame manier kan. Wellicht worden het distributiecentra buiten de stadsrand van waaruit (elektrische) trucks, bestelwagens en cargofietsen de laatste kilometers afleggen voor leveringen in het stadscentrum. We hebben op dat vlak een pilootproject lopen op Blue Gate Antwerp, een gesaneerd terrein vroeger gekend als Petroleum Zuid. Het is het eerste watergebonden eco-effectief bedrijventerrein in België.”

Hoe zit het met de energievoorziening/-transitie?

“We zijn betrokken bij verschillende studies rond zonne-energie en waterstof, maar alles zit voorlopig nog in een studiefase. Daar kan ik dus nog niet veel over zeggen. Maar we zijn hoe dan ook erg begaan met duurzame energievormen. Zo hebben al onze gebouwen in België en Nederland zonnepanelen op de daken en bieden we klanten ook energie aan. Maar de grote uitdaging in de nabije toekomst zal zijn hoe we de hernieuwbare energie, die we winnen uit zon en wind, zullen kunnen opslaan voor uitgesteld gebruik of als aanvulling om black-outs te voorkomen. Voorlopig zijn we nog afhankelijk van het energienetwerk, maar het is zeker de bedoeling op termijn volledig off-grid te kunnen gaan.”

Vorig artikel
Volgend artikel