energie
Moderne Stad

Jeroen Grégoire: “De weg naar een elektrisch leven”

29.06.2022
door Fokus Online

De afschaffing van de terugdraaiende teller en snelstijgende energieprijzen doen gezinnen terecht nadenken over hun energiebehoefte. De transitie naar duurzame energie was al aan de gang, maar wordt nu versneld door internationale belangen en oorlog.

Maximaal energie-onafhankelijk zijn, als gezin maar ook als land, is hét antwoord. Wie zelf z’n energie kan opwekken, heeft veel minder last van externe factoren. Bewust omgaan met je verbruik, het opwekken van energie én die zelf gebruiken op het moment dat ze voorhanden is, dat zijn de streefdoelen.

Maar het gaat verder dan dat. Het beleid zet een duidelijke koers naar elektrificatie: elektrisch rijden, elektrisch verwarmen, kortom: elektrisch leven.

De meest voor de hand liggende keuze is een combinatie van zonnepanelen, residentiële windmolens en een thuisbatterij. Er zijn kwalitatieve oplossingen op de markt met een levensduur van 20 jaar. Met een terugverdientijd van 10 jaar kan een gezin een investering doen met hoog rendement. Hernieuwbare energie-installaties zijn wel een budgettaire uitdaging. Als je het budget hebt of kunt lenen, investeer je in een duurzame onafhankelijkheid met bovendien een mooi rendement.

Volledige energie-onafhankelijkheid is met het huidige aanbod benaderbaar.

- Jeroen Grégoire, managing director van Off Grid

Je volledige energiebehoefte zelf opwekken met enkel zon en wind is niet mogelijk in België. Tijdens de wintermaanden zul je nog steeds energie moeten bijkopen. Je wil maximaal rendement, dus wil je ook zoveel mogelijk geproduceerde energie zelf verbruiken. Met thuisbatterijen kun je het eigen verbruik tot 80 procent van de opgewekte energie brengen. Een elektrische wagen, bij voorkeur op te laden tijdens de dag, en slimme sturing van huishoudelijke grootverbruikers zoals de productie van sanitair warm water en verwarming, kunnen het eigen verbruik boven 90 procent brengen. De resterende 10 procent energie die je tijdens de zomermaanden niet zelf kunt verbruiken, kun je verkopen.

Volledige onafhankelijkheid kun je bereiken met een energieopwekker die op vraag gestuurd kan worden. Residentiële generatoren of grote gascentrales zijn hiervoor een perfecte oplossing, zolang ze niet op fossiele brandstoffen werken. Investeringen in nieuwe technologieën met synthetische gassen, zoals waterstof, hebben een groot potentieel. Waterstof kan men langere tijd bewaren en tanken. Een hybride wagen met batterijen, om thuis met eigen energie op te laden, in combinatie met een waterstoftank, om lange afstanden te overbruggen, is de ultieme oplossing.

Volledige energie-onafhankelijkheid is met het huidige aanbod benaderbaar. Als we nu inzetten op de productie van vraaggestuurde energie, kunnen we over 5 jaar volledig zelfvoorzienend wonen.

Vorig artikel
Volgend artikel