moderne stad
Moderne Stad

Technologie kan ons helpen om ons beleid bij te sturen

29.06.2022
door Sophie Pycke

Burgemeesters drukken hun stempel op het beleid en het uitzicht van hun stad. We vroegen aan de burgervaders van Gent, Brussel en Antwerpen welke stappen zij zetten om via slimme technologie en uitgebalanceerde keuzes een moderne stad te creëren.

moderne stadMathias De Clercq (Open Vld)
Burgemeester Gent

Wat betekent een moderne stad voor u?

“Een aangename, veilige en leefbare stad waar verschillende woonfuncties met elkaar verweven zijn. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo spreekt over de 15-minutenstad waar inwoners naar school gaan, werken, ontspannen en winkelen op 15 minuten wandel- of fietsafstand van huis. In een compacte stad als Gent moet dat zelfs op minder dan een kwartiertje lukken. In ons drukke leven hebben we altijd tijd te kort, dus moeten we ervoor zorgen dat we ons zo weinig mogelijk moeten verplaatsen, en liefst op een duurzame manier. Door wonen, werken en ontspannen te verweven, kunnen we ons leven veel makkelijker en aangenamer maken. Zo blijft er ook meer tijd over voor de leuke dingen in het leven.”

Welke initiatieven neemt u om van uw stad een moderne stad te maken? 

“Bij stadsvernieuwingsprojecten zetten we sterk in op die verwevenheid van functies. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe stadsdeel Oude Dokken. Dat voormalige havengebied zijn we aan het omvormen tot een volledig nieuwe wijk. Naast appartementen is er ruimte voor kantoren, voor handel, voor onderwijs en voor ontspanning aan het water. We houden de footprint van de gebouwen beperkt zodat er ook ruimte is voor pleinen en parken. Er is zelfs een stadsstrand. Een wandel- en fietspromenade van 4 kilometer lang verbindt alle functies. We zetten ook in op gedeeld ruimtegebruik: de sporthal van de school kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden door de buurt.”

Hoe ziet uw stad van de toekomst eruit? 

“Steden zijn het best geplaatst om de uitdagingen op vlak van mobiliteit, klimaat en wonen aan te pakken. Kijk naar Gent! We maken werk van ontharding, nieuwe woonvormen en deelmobiliteit. Via nieuwe technologische toepassingen op maat van onze stad kunnen we het leven makkelijker maken voor onze burgers. Technologie kan ons helpen om ons beleid bij te sturen. Door bijvoorbeeld druktemetingen in winkelstraten uit te voeren, kunnen we onze ondernemers veel beter advies geven over waar ze zich best vestigen en op welk moment ze meer of minder personeel inzetten. We hoeven geen schrik te hebben van technologie, maar nieuwe toepassingen moeten wel altijd in het teken staan van de Gentenaars.”

burgemeestersBart De Wever (N-VA)
Burgemeester Antwerpen

Wat betekent een moderne stad voor u?

Steden werden in Vlaanderen lange tijd afgeschilderd als vuile plekken van moreel verval. Herman Van Rompuy noemde de stad zelfs de vijand van de mens. Sinds de jaren 2000 is dat doembeeld gelukkig meer genuanceerd geraakt. Het hedendaags urbanisme is erop gericht het complex sociaal weefsel te verzoenen met individuele vrijheid en creativiteit. We beseffen steeds meer dat steden de oplossingen bieden voor de grote vraagstukken van deze tijd. Ze zijn kweekvijvers van duurzame innovatie en motors van welvaart. Een moderne stad heeft de kracht om de beste zorgen te bieden aan wie het nodig heeft. Bovendien zorgt de stad voor een fiere identiteit die een gemeenschap kan verbinden.”

Welke initiatieven neemt u om van uw stad een moderne stad te maken? 

“Steden moeten de slagkracht krijgen om beleid op maat van hun inwoners te voeren. Ze verschillen onderling sterk van economisch profiel, van demografische samenstelling en van mobiliteitsuitdagingen. Dat betekent dat ze niet alleen op financieel vlak maar ook op gebied van regelgevend kader ruimte moeten hebben om klemtonen te leggen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan meer ademruimte om een mobiliteitsaanpak op maat van een metropool te voeren. De maatschappelijke opbrengst van een welvarende stad is enorm, de centrumfuncties bedienen een brede agglomeratie. Dat moet zich vertalen in zuurstof om een eigen grootstedelijke aanpak vorm te geven.”

Hoe ziet uw stad van de toekomst eruit?

“De stad van de toekomst is een slimme stad, met technologie die in dienst staat van de inwoners, verenigingen en bedrijven. Dat principe moet zich doortrekken naar alle beleidsdomeinen zoals leefbaarheid of klimaatverandering, maar ook mobiliteit en veiligheid. Denk aan ‘safety drones’ voor politie en brandweer die sneller ter plekke zijn omdat ze het drukke verkeer niet moeten trotseren. Inwoners moeten bovenal fier kunnen zijn op hun stad. Een stad moet de grondlaag vormen voor een collectieve identiteit. Daarom moeten steden investeren in stenen. Want stadsvernieuwing, en het onderhouden van het rijke erfgoed, creëert stedelijke trots. En dat versterkt de stadsgemeenschap.”

moderne stadPhilippe Close (PS)
Burgemeester Brussel

Wat betekent een moderne stad voor u? 

“In een moderne stad kan iedereen zichzelf zijn en zich veilig voelen, en is het goed om te leven en te werken. De juiste infrastructuur moet dat mogelijk maken. Brussel wil zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor inwoners, pendelaars, toeristen én bedrijven. Alle essentiële diensten, van scholen tot cultuurcentra of groene ruimtes, moeten daarom makkelijk bereikbaar zijn. Om de Brusselaars centraal te stellen, moeten we ook onze dienstverlening naar de 21ste eeuw halen. Dat doen we sinds kort met MyBXL, het nieuwe burgerportaal van Brussel. Het is niet alleen een digitale brievenbus, maar ook een digitaal platform waar burgers documenten kunnen bestellen en opvolgen.”

Welke initiatieven neemt u om van uw stad een moderne stad te maken? 

“Een element waar we momenteel aan werken is het ‘chrono-urbanisme’. Dat betekent dat een bepaalde ruimte of gebouw een andere invulling krijgt naargelang het moment waarop die gebruikt wordt. Ons nieuw administratief centrum Brucity, dat eind dit jaar opent, zal overdag open zijn om burgers nog beter te dienen, maar zal ’s avonds ook toegankelijk zijn voor studenten die een ruimte nodig hebben om te studeren of voor mensen die op het dakterras iets willen eten. De toekomst van Brussel wordt gevormd door kennis in de stad. We zijn de grootste universitaire stad van België en het grootste budget van de stad Brussel gaat naar onderwijs. Moderniteit en kennis gaan hand in hand.”

Hoe ziet uw stad van de toekomst eruit?

“Als een stad die steeds inclusiever is en waar iedereen zich gerespecteerd voelt. Steeds meer mensen verlaten het platteland en trekken naar de steden. De ideale stad van de toekomst is de stad waar al die verschillende mensen zich goed en veilig voelen. Met veiligheid bedoel ik de fysieke veiligheid om bijvoorbeeld als vrouw ’s nachts alleen en zonder zorgen door de stad te lopen. Maar ook financiële vrijheid. Door op onderwijs en kennis in te zetten, creëer je als stad ook meer kansen voor jongeren. Die kansen zullen ervoor zorgen dat we gradueel meer gelijkheid kunnen inbouwen. Op die manier wordt de stad voor iedereen toegankelijk. Een mooie plek om te wonen en te leven.”

Vorig artikel
Volgend artikel