data
Moderne Stad

Marlier: ‘Data dragen bij tot veilig verkeer’

28.02.2024
door Fokus Online
data

Eveline Marlier, project manager en domeinexpert stedelijke mobiliteit en logistiek, imec

Dé toekomst van smart cities bestaat niet. Er liggen immers verschillende scenario’s in het verschiet. In tijden waarin technologische bedrijven de ene vernieuwing na de andere lanceren mogen we één ding niet vergeten: burgers en beleidsmakers willen niet alleen gebaat zijn met vernieuwing, ze willen zélf kunnen bepalen welke technologie er past in hun toekomstvisie.

Van zelfrijdende wagens tot drones die pakjes vervoeren: volgens een aantal experts lijkt de toekomst autonoom te zijn. Maar een luchtruim vol drones, willen we dat wel? Technologische ontwikkelingen moeten blijven kaderen in hoe wij de moderne stad zien. Dat mogen we niet uit het oog verliezen.

Eén ding is zeker: mobiliteit zal steeds dynamischer worden. De manier waarop we ons verplaatsen zal meer en meer vergroeien met andere domeinen zoals energie en gezondheidszorg. Zo is het mogelijk dat we klassieke parkeerplaatsen multifunctioneel gaan invullen via aparte tijdslots voor auto’s en voor fietsen. Een ander voorbeeld is het weren van vrachtwagens uit schoolomgevingen. Daarvoor willen beleidsmakers akkoorden sluiten met vaak gebruikte navigatiesystemen, zodat die een maatschappelijk gewenste route aanbieden aan vrachtwagenbestuurders om schoolbuurten bewust te vermijden.

Sommige politieke beslissingen gebeuren vanuit een buikgevoel. Dat zal in de datagestuurde toekomst verdwijnen.

Dat brengt ons bij het delen van data voor beleidsvorming. Vandaag zitten heel veel data nog in silo’s, die niet altijd worden uitgewisseld. Daar moet verandering in komen. Data delen leidt tot beter datagedreven beleid en tot een heleboel opportuniteiten, bijvoorbeeld om het verkeer veiliger en aangenamer te maken. Nu gebeuren sommige politieke beslissingen nog vanuit een buikgevoel. Dat zal in de datagestuurde toekomst verdwijnen. Dankzij datagedreven technologie, dataspace én de groeiende kracht van artificiële intelligentie zal men sneller ongevallen kunnen vermijden en problemen in het wegdek kunnen detecteren. Men zal verkeersstromen beter spreiden in de tijd en het parkeerbeleid steeds verder optimaliseren.

In de toekomst zullen ingrepen in infrastructuur een grotere meerwaarde hebben omdat we veel preciezer zullen werken. Kijk maar naar digital twins. Een digitale kopie van een stad is een ideaal instrument om de impact te meten van verkeersingrepen die de stad overweegt te doen. Zo kunnen in de toekomst minder geslaagde projecten vermeden en budgetten beter besteed worden.

Toch is de digitale transitie niet zonder risico’s. Ze dreigt de digitale kloof en de vervoersarmoede te vergroten. Niet iedereen is mee met de huidige evoluties, zo blijkt uit onze jaarlijkse imec.Digimeter (instrument van imec om de status van digitale transformatie te meten bij de Vlaamse burger, nvdr.). Digitale systemen moeten vergemakkelijkt worden en uitgetest worden bij een breed publiek, zodat niemand uit de boot valt.

Kortom, technologie is slechts een deeltje van de puzzel. Als we voor onze kinderen en kleinkinderen een veilige, weerbare stad willen waarbij iedereen vlot kan omgaan met nuttige technologie, dan is er een cruciale rol weggelegd voor onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven die inzicht en kennis vergaren over de technologie die nodig is om een antwoord te bieden op maatschappelijk behoeften van vandaag, maar ook van morgen.

Vorig artikel
Volgend artikel