renovatie
Milieu

Renovatie van gebouwen: 2030, dat is morgen, zijn we er klaar voor?

21.12.2022
door Fokus Online

We kampen met de opwarming van de aarde en de energiecrisis. Het wordt dan ook steeds belangrijker dat we onze manieren om energie te produceren aanpassen en onze woningen meer energie-efficiënt maken.

In deze tijden, met “de Belgische energiefactuur die een van de hoogste in Europa is”, zoals federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten verklaart, volstaat het niet om aan de alarmbel te trekken. Het Europese akkoord, onder de naam ‘Green Deal’, heeft als doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen (-55 procent). Dit benadrukt uiteraard de urgentie van een ecologische transitie. Daarbij komen dan nog de actuele torenhoge energieprijzen, die vele burgers beangstigen. Is deze transitie in dit licht dan wel realistisch en implementeerbaar in het Belgische vastgoed? Wel, ja en nee.

Ja, we kunnen de energietransitie in gebouwen op een pragmatische manier bekijken, zonder dat verschillende generaties er hun spaarcenten voor moeten aanspreken. Ten eerste omdat 2030 al dichterbij is dan we denken en het dus hoog tijd is om actie te ondernemen. Daarnaast omdat we niet verplicht zijn om al die investeringen in één keer uit te voeren. Maar dat neemt niet weg dat de transitie noch gratis, noch gemakkelijk zal zijn. Investeren in hernieuwbare energie en efficiënte technologieën heeft immers een prijs. Maar zonder die ingrepen kunnen we een gebouw onmogelijk zelfvoorzienend maken wat energie betreft. Is het dan onhaalbaar? Toch niet. Sterker nog, met de huidige energieprijzen zien we zelfs het tegenovergestelde. De energie-investeringen zullen zichzelf sneller terugbetalen.

Voor Eric Piers, CEO van Techlink, is het duidelijk dat de golf van grootschalige en duurzame renovaties van het Belgische vastgoed geen gemakkelijke opgave zal zijn. Maar dat doet niets af aan de verplichting. “De goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de bewijzen glashelder: 85 procent van het vastgoed dateert van voor 1960 en 30 procent van die gebouwen is niet goed geïsoleerd. We staan dus duidelijk voor een enorme uitdaging.”

In deze ecologische en economische context van de Green Deal zullen energiesystemen en innovatieve installaties doorslaggevend zijn. “Onze gebouwen zorgen tegenwoordig voor 40 procent van het energieverbruik en voor 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen”, verduidelijkt hij.

Onze gebouwen zorgen tegenwoordig voor 40 procent van het energieverbruik en voor 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Zowel thuis als op kantoor gebruiken we technologie om onze gebouwen ‘slimmer’ te maken. De prestaties daarvan zijn sterk verbeterd. Om mee te bouwen aan de toekomst van de energietransitie en om ervoor te zorgen dat de transitie duurzaam is, is het dan ook cruciaal dat we ons richten op informatieverspreiding en bewustmaking creëren over de renovatie van onze woningen. “Wij vormen een ecosysteem van actoren in de sector van de multifunctionele installaties. Het gaat om fabrikanten, invoerders, distributeurs, installateurs en bedrijven die actief zijn op het gebied van technisch onderhoud en energiebeheer. Samen moeten we voortrekker zijn van deze energietransitie en ons niet beperken tot alleen de uitvoering ervan. We moeten verder durven kijken en een actieve rol spelen om de marktvraag naar deze nieuwe energiesystemen te stimuleren. En ervoor zorgen dat klanten advies krijgen van hun installateurs.”

Wellicht heeft u vragen over kostprijzen, maar ook over welke soort warmtepomp u moet kiezen? Wilt u weten wat het ideale aantal zonnepanelen is en of geothermie een mogelijkheid is? U bent niet de enige. Bijdragen tot de vermindering van vervuilende emissies en begrijpen welke maatregelen we thuis moeten treffen om zuiniger met energie om te springen is geen sinecure. “De energieprijs is op een niveau dat ervoor zorgt dat zowel particulieren als bedrijven installaties vanuit verschillende invalshoeken bekijken. De tijd dat we één apparaat per keer installeerden, is voorbij”, verzekert Eric Piers.

Deze innovatieve systemen en installaties zijn een echte drijvende kracht voor energietransitie in onze maatschappij. Ze worden niet alleen gebruikt om energie en water te voorzien in residentiële, tertiaire, industriële en gemengde gebouwen. Maar ook om onze energiebronnen op een ecologische en zuinige manier te beheren. Wat we hieruit moeten onthouden is het volgende: gezien de klimatologische, economische en sociale uitdagingen waar we voor staan, moeten we het startsein geven voor de hoognodige renovaties van de Belgische gebouwen. Deze revolutie zal een enorme impact hebben op energiesystemen en de sector van de multifunctionele installaties.

Vanuit de markt is er een steeds groeiende vraag naar duurzame energie-oplossingen. Dit zorgt ervoor dat er ook vacatures bijkomen en er momenteel een overvloed aan vacatures in deze sector ingevuld moet worden. Dit is uiteraard uitstekend nieuws, maar ook een loodzware opdracht.

Vorig artikel
Volgend artikel