bio
Agri & Food

Bio van vitaal belang

02.12.2019
door Fokus Online

Ons huidige voedselsysteem staat op een tweesprong. De landbouw mag zijn productiviteit de afgelopen decennia dan wel sterk hebben opgevoerd, dat ging ten koste van onze natuurlijke leefomgeving en gezondheid.

Uitdagingen

Bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies, watervervuiling… het zijn maar een paar van de uitdagingen waar we nu voor staan. Gaan we verder op het gesleten pad of zetten we grote, noodzakelijke stappen om onze planeet leefbaar te houden voor onze (klein)kinderen? Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) willen de Verenigde Naties een antwoord bieden op deze en andere uitdagingen. En daarin kan biologische landbouw een duidelijke rol spelen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Biologische groothandel Eosta liet onderzoeken waar bio een meerwaarde biedt.

Uit dat rapport, een meta-analyse van meer dan vijftig wetenschappelijke studies, blijkt dat de biosector aan minimaal acht van de zeventien SDG’s een belangrijke positieve bijdrage kan leveren. Daarnaast heeft bio geen negatieve impact op de andere duurzaamheidsdoelen. Aangezien biologische boeren gezonde bodems opbouwen die meer koolstof bevatten, en geen chemisch-synthetische middelen – met name kunstmest – inzetten, is hun aanpak duidelijk onderdeel van de oplossing, aldus de onderzoekers.

Goals

Bioboeren dragen aanzienlijk bij aan de realisatie en invulling van volgende goals: het realiseren van ‘Geen Honger’ (SDG2); ‘Een goede gezondheid en welzijn’ (SDG 3); ‘Schoner drinkwater’ (SDG 6); ‘Eerlijk werk’ (SDG 8); ‘Tegengaan van klimaatverandering’ (SDG 13); ‘Verantwoorde productie’ (SDG 12); ‘Beschermen van oceanen’ (SDG 14) en tot slot ook ‘Herstel van ecosystemen’ (SDG 15).

De biosector levert een positieve bijdrage aan minimaal 8 van de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

Positieve effecten

Dat biologische landbouw zulke positieve effecten heeft, is voor BioForum Vlaanderen natuurlijk niet verrassend. Niettemin zijn we erg blij met deze resultaten. Ze sterken ons in onze overtuiging dat bio een effectieve oplossing kan bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. In het debat wordt vaak alleen gefocust op één onderdeel van duurzaamheid, bijvoorbeeld CO2-uitstoot. De laagste uitstoot zorgt zogenaamd ook voor het meest duurzame product. Maar voor echte duurzaamheid is het belangrijk om op verschillende aspecten tegelijk te werken, en dat is wat bio doet: het is beter voor de bodem, voor het water, voor de biodiversiteit, voor het klimaat, voor het welzijn van dieren, voor het inkomen van de boer. De bedoeling is om met dit rapport in de hand het aandeel van bio in Vlaanderen verder te blijven ontwikkelen.

Hopelijk groeit de bewustwording dat duurzame landbouw van onschatbare waarde zijn voor de toekomst. Ze verdient absoluut onze waardering, zowel financieel als in het maatschappelijk debat.

Vorig artikel
Volgend artikel