vaccinaties
Gezin

Vaccinaties: 3 vragen aan… prof. Pierre Van Damme

26.11.2019
door Fokus Online

Wanneer begin je met vaccinaties voor je kind?

“We starten het vaccinatieschema van het jonge kind/zuigeling op de leeftijd van 8 weken in België. Dat geeft de beste garantie voor een snelle start van bescherming tegen vaccineerbare infecties. Zo krijgen we belangrijke infectieziekten onder controle. In ontwikkelingslanden starten de vaccinaties zelfs op de leeftijd van 6 weken. Net omdat zuigelingen daar nog meer aan vaccineerbare infecties zijn blootgesteld. In bepaalde omstandigheden zullen vaccins binnen de 24 uren na de geboorte worden gegeven, zoals het hepatitis B-vaccin, als de mama draagster is van dat virus. Dit illustreert dat ons afweersysteem in staat is om op zeer jonge leeftijd al goed te reageren op vaccins.”

Zijn vaccinaties verplicht?

“In België is enkel het poliovaccin verplicht. De andere zuigelingenvaccins zijn sterk aanbevolen door de Belgische Hoge Gezondheidsraad en door de Vlaamse Vaccinatiekoepel. Daarom is momenteel meer dan 96 procent van onze zuigelingen volledig gevaccineerd.”

Bestaan er misvattingen rond het geven van vaccinaties?

“Er circuleert heel wat ‘fake news’ rond vaccinatie, ook in België. Bijvoorbeeld dat we te vroeg starten met vaccinatie, of dat vaccins ons vatbaarder zouden maken voor andere aandoeningen, of dat ze gevaarlijke stoffen bevatten… We moeten dus niet verwonderd zijn dat ouders bezorgd zijn als ze dit horen of lezen, terwijl er van die verhalen niets van aan is. We moeten daarom heel duidelijk communiceren over het belang van vaccinatie en zorgen dat onze artsen, apothekers en verpleegkundigen adequaat opgeleid zijn om de vragen van de ouders zo goed en correct mogelijk te beantwoorden. Ook de media spelen hier een belangrijke rol.”

Vorig artikel
Volgend artikel