veilig
50+

Een bijzonder gebaar voor later

20.03.2021
door Fokus Online

Er zijn veel redenen waarom een testament opstellen een goed en veilig idee is. Een van die redenen is dat je op die manier jouw idealen, principes en waarden laat voortleven. Dat bijzonder gebaar kan een verschil maken voor duizenden kwetsbare mensen wereldwijd.

Permanente onveiligheid

Wij kunnen ons moeilijk inbeelden hoe te leven in permanente onveiligheid, laat staan dat we met schotwonden in het hospitaal zouden belanden. Maar op veel plaatsen in de wereld is geweld en onveiligheid legio. Als algemeen directeur bij Artsen Zonder Grenzen had ik onlangs de kans om onze humanitaire interventies in de Centraal-Afrikaanse Republiek te coördineren. Met mijn eigen ogen zag ik hoe groot de medische nood van de bevolking er is.

Team van Artsen Zonder Grenzen

Kwetsbare vrouwen en kinderen op de vlucht, zwaar zieke hiv-patiënten, oorlogsslachtoffers… Op dit eigenste moment zijn de teams van Artsen Zonder Grenzen nog steeds hard in de weer – dag in, dag uit – om duizenden mensen op de vlucht in de Centraal-Afrikaanse Republiek veilig te verzorgen. De spanningen zijn er sinds enkele maanden weer hoog opgelopen. De bevolking zit gewrongen tussen de strijdende partijen.

Neutraliteit en onpartijdigheid

Door onze neutraliteit en onpartijdigheid hebben we steeds toegang tot de grootste noden. En dat is van levensbelang. Want vrouwen moeten veilig kunnen bevallen, zwaar zieke hiv-patiënten moeten hun behandeling voortzetten en kinderen met luchtwegeninfecties vragen dringende verzorging. Ook wanneer er gevechten losbarsten. Dat is zo in de Centraal-Afrikaanse Republiek, en in de vele andere instabiele regio’s, conflictgebieden en regio’s met uitbraken van epidemieën. Artsen Zonder Grenzen biedt gezondheidszorg waar de nood het hoogst is.

veilig

Werkingsmiddelen

Meer dan 98 procent van onze werkingsmiddelen komt van particulieren. 30 procent is afkomstig van mensen die Artsen Zonder Grenzen opnemen in hun testament. Dankzij hun solidariteit slagen we erin om te reageren op de meest dringende noden wereldwijd. Daar zijn onze teams en patiënten hen uitermate dankbaar voor. 

Schenkingen

Overigens voorziet de Vlaamse regering dit jaar een extra stimulans voor het schenken of nalaten aan goede doelen. Vanaf 1 juli hoef je immers hiervoor geen erfbelasting meer te betalen. Dat wordt ook het geval als je bij leven een schenking doet. Een nultarief dus, terwijl dat vandaag 8,5 procent bedraagt voor een nalatenschap en 5,5 procent bij een schenking. Hiermee onderlijnt de Vlaamse regering de meerwaarde van organisaties als Artsen Zonder Grenzen. Giften gaan integraal naar waarvoor ze bestemd zijn. 

50-jarig bestaan

Dit jaar is bijzonder, tenslotte, want Artsen Zonder Grenzen bestaat 50 jaar. Sinds 1971 bieden we hoop aan slachtoffers van humanitaire en natuurrampen. 50 jaar waarin we met de veilige steun van onze schenkers miljoenen mensen wereldwijd verzorgden. Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in je testament, help je veilig mee mensenlevens te redden bij toekomstige crisissen, zoals we vandaag in de Centraal-Afrikaanse Republiek doen.

Tekst: Meinie Nicolai, Algemeen directeur Artsen Zonder Grenzen

Vorig artikel
Volgend artikel