supplychain
Opinie

Rekrutering en opleiding in de supplychain

28.06.2023
door Bavo Boutsen

De logistieke sector kampt met grote personeelstekorten. In het licht van de enorme ontwikkelingen waar deze sector de komende jaren voor staat is het aantrekken van voldoende talent dan ook de belangrijkste uitdaging. In een zoektocht naar antwoorden voor dit cruciale vraagstuk legden we ons oor te luisteren bij drie experten inzake rekrutering en opleiding in de supplychain. 

supplychainPatrick Veeckman
Managing partner, Grindstone SC²

Hoe acuut is het personeelstekort vandaag in de logistieke sector? 

“Naast het feit dat logistieke functies nu al – op alle niveaus, zowel kwantitatief als kwalitatief – knelpuntberoepen zijn, zijn die functies ook in volle ontwikkeling. Dat is onder meer het gevolg van de strategischere plaats die ze beginnen in te nemen binnen de bedrijfsvoering. Maatschappelijke veranderingen en recente crisissen hebben ertoe geleid dat bedrijven tot het inzicht komen dat hun supplychain geen louter operationele aangelegenheid meer is. Daardoor ontstaat de vraag naar mensen die meer toegevoegde waarde leveren aan de hele organisatie en dan kom je al snel uit bij professionals die ook elders sterk gegeerd zijn. Dit zal er in de toekomst niet op verbeteren.”

Welke acties kunnen op korte termijn een effect hebben op deze situatie?

“We moeten het beroep afhelpen van zijn minder aantrekkelijke imago en meer mensen motiveren om voor een supplychainopleiding te kiezen. Op korte termijn moeten bedrijven voor hun supplychainrekrutering meer inzetten op duurzaamheid. Sustainability is ook hier een issue. De juiste mensen aantrekken doe je niet alleen omdat er vandaag een vacature is in de organisatie, maar omdat je als bedrijf ergens naartoe wilt. Kandidaten moeten zich kunnen vinden in een bedrijfsproject, in de toegevoegde waarde die ze kunnen betekenen voor hun werkgever en in de toegevoegde waarde die de werkgever hen kan bieden. Het is een complex verhaal dat verder gaat dan functieomschrijving en loonvoorwaarden.”

Hoe kunnen we de toekomst van de supplychain verzekeren?

“Supplychain en logistiek zijn prachtige sectoren, met fantastische carrièrekansen. We moeten de juiste mensen en talenten aantrekken om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden. Ondanks alle innovaties (AI, automatisatie, systeemondersteuning…) is het succes in logistiek en supplychain vooral een kwestie van de juiste mensen die binnen een organisatie het verschil maken. Het zal ook in de toekomst een uitdaging blijven om die mensen te vinden en te houden. Onder andere investeren in onderwijs is daarom essentieel. Vandaag bestaat er in tegenstelling tot de buurlanden bijvoorbeeld geen pure master supplychain in België, enkel een manama. Dat is op zich al een debat waard.”

rekruteringYves van Meirvenne
CEO, Portilog

Hoe acuut is het personeelstekort vandaag in de logistieke sector?

“Het personeelstekort is een voortdurend probleem, maar het is tegenwoordig acuter dan ooit. Dit tekort geldt voor alle functies binnen de sector. Er zijn niet genoeg goed opgeleide mensen beschikbaar om de openstaande vacatures voor logistiek administratief medewerker in te vullen. Bovendien groeien diegenen die kunnen starten vaak snel door binnen het bedrijf, waardoor er opnieuw vacatures ontstaan. Het droogvallen van de pool van beschikbare arbeidskrachten is een zorgwekkende ontwikkeling die vraagt om maatregelen. Zo kunnen bedrijven investeren in opleidingen en trainingen om personeel op te leiden tot gekwalificeerde logistieke medewerkers, waardoor ze hun vacatures kunnen opvullen.”

Welke acties kunnen op korte termijn een effect hebben op deze situatie? 

“Bedrijfsleiders moeten hun aanwervingsstrategie herzien en investeren in het opleiden van nieuwkomers en zijinstromers zonder ervaring, in plaats van te zoeken naar ervaren personeel. Een inclusief personeelsbeleid, waarbij er breder wordt gerekruteerd, kan hierbij helpen. Een andere belangrijke actie is het veranderen van de focus van de havencommunity. Het merendeel van de expeditiekantoren en scheepsagenturen bevindt zich namelijk in de stad en niet in de haven zelf. Door deze informatie te communiceren kan de sector aantrekkelijker worden voor potentiële werknemers die niet in de buurt van de haven wonen. Dit kan helpen om de vijver waaruit gevist wordt te vergroten.”

Hoe kunnen we de toekomst van de supplychain verzekeren?

“Investeren in nieuwe, duurzame technologieën is belangrijk om de logistiek te verbeteren. Geavanceerde systemen voor planning en beheer van goederenstromen kunnen de sector efficiënter en duurzamer maken. Dat maakt het ook cruciaal om voldoende gekwalificeerd personeel op te leiden. Hierbij is samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen essentieel. Samen moeten zij ervoor zorgen dat er voldoende opgeleid personeel is om de logistieke sector draaiende te houden. Ook samenwerking tussen sectoren is een belangrijke factor. Hierdoor kan de logistiek beter inspelen op veranderingen in de markt. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de logistieke en de ICT-sector.”

rekruteringPhilippe Van Remortel
Headhunter, Pure Logistics Recruitment 

Hoe acuut is het personeelstekort vandaag in de logistieke sector?

“De arbeidskrapte is een structureel probleem van de hele economie. Dat is niet nieuw, en het zal de komende jaren ook niet veranderen. Dat geldt zeker ook voor de logistieke wereld, want hoewel de reshoring-beweging zeker merkbaar is, blijft de nood aan logistieke stromen toenemen. Het is net daarom een zeer veerkrachtige sector, die het ook in economisch moeilijke tijden goed doet. De gevolgen van de war for talent voel je vandaag dan ook op het terrein. Zo is de machtsbalans tussen werkgevers en werknemers verschoven, waardoor kandidaten veeleisender zijn en als het ware gaan ‘job-shoppen’. Ook was het aantal arbeidsmigranten van zowel binnen als buiten de EU nooit eerder zo hoog.”

Welke acties kunnen op korte termijn een effect hebben op deze situatie? 

“Een belangrijke factor in dit verhaal is de verdere adoptie van technologie. Door de steeds verder doorgedreven automatisering en robotisering – die vandaag duidelijk talk of the town zijn in de sector – verdwijnen er heel wat transactionele taken. Uiteraard blijft de noodzaak aan profielen hoog, en moet je dus een beleid voeren dat is aangepast aan de realiteit. Zo zijn de regels rond het gebruik van Nederlands op de werkvloer vandaag al duidelijk versoepeld. Ook de managementcultuur is fel gewijzigd. Tirannieke leiders, zoals je die vroeger weleens kon vinden in de logistiek, behoren tot het verleden. Die cultuuromslag is uiteraard een goede zaak.”

Hoe kunnen we de toekomst van de supplychain verzekeren?

“Dit moet volgens mij worden gekoppeld aan de algemene uitdagingen rond werkbaar werk. We moeten zo veel mogelijk proberen om iedereen aan boord te houden. Een concrete uitdaging zijn de gezochte profielen. Vacatureteksten mikken te vaak op een schaap met vijf poten, terwijl we hier kritischer naar kunnen kijken: welke competenties zijn essentieel, wat zijn nice to have’s en wat berust er op onbewuste vooroordelen? Wat kunnen mensen wél in plaats van niet, en hoe kunnen we ons daarop organiseren? Het lijkt me ook waardevol om ons ondanks de druk op de arbeidsmarkt bewust te blijven van valkuilen, zoals jongeren die te snel carrière maken en in functies terechtkomen waar ze niet klaar voor zijn.”

Vorig artikel
Volgend artikel