duurzaamheid
Opinie

Geysels: ‘Duurzaamheid in logistiek? We werken eraan!’

29.06.2023
door Fokus Online
duurzaamheid

Liesbeth Geysels, Algemeen Directeur VIL

De sector van de ‘camions’ die voor de ‘verdozing’ van het landschap zorgt. Dit is waarschijnlijk hoe het gros van de bevolking logistiek zou omschrijven. Tijd om enkele clichés recht te zetten, zonder de sector op een voetstuk te plaatsen. Want het moet inderdaad groener.

De transport- en logistieke sector wordt vaak bestempeld als de olifant in de kamer wanneer het gaat om duurzaamheid. Met die stelling ben ik het niet eens.

Het ecosysteem van de supplychain is ‘van zand tot klant’. Het is een proces waarin diverse partijen betrokken zijn. Ook binnen de organisatie van een bedrijf hebben zo goed als alle activiteiten een invloed op de logistiek: productie, sales, planning, maar ook marketing, finance en hr.

Geld wordt verdiend in de productie en verkoop. Transport en logistiek zijn vaak van ondergeschikt belang en kosten liefst zo weinig mogelijk. Ten onrechte, want dat staat haaks op duurzaamheid. Laat ons, zeker in de wereld van online kopen, afstappen van gratis leveringen en terugzendingen. Deze ondergraven het gebruik van duurzamere leveringsmethodes. Het gratis-verhaal promoten is ethisch niet langer verantwoord. Snelheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, toegevoegde waarde én duurzaamheid hebben een prijskaartje. 

Laat ons, zeker in de wereld van online kopen, afstappen van gratis leveringen en terugzendingen.

In de sector zien we dat de vergroening van logistieke ketens ingang vindt. Heel wat bedrijven leveren inspanningen om op vlak van duurzaamheid een versnelling hoger te schakelen. Aan initiatieven vanuit de sector geen gebrek: zonnepanelen op warehouses, multimodaliteit, cargo bikes, stadshubs, microhubs, slimme lockers… Ook het transport decarboniseert, met alternatieve brandstoffen zoals HVO (duurzame biodiesel), aardgas en elektriciteit. Op middellange termijn staan ook waterstof, ammoniak en methanol op de agenda.

Maar de Europese Green Deal en Fit for 55 leggen de lat hoger: we moeten naar ‘zero emission’. Als speerpuntcluster voor de logistiek geeft VIL richting aan innovatieve projecten die deze duurzame supplychains kunnen waarmaken. Hierbij gaat het niet alleen over de directe uitstoot van de activiteiten zelf (de transportmiddelen en de infrastructuur), maar ook over de organisatie van de toeleveringsketens. Onder meer de technologische vooruitgang op het vlak van automatisering, gegevensdeling, intelligente objecten en artificiële intelligentie is de hefboom om de processen op een slimmere manier in te richten. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en transportmiddelen. Dit betekent ook dat bedrijven en overheden steeds meer op zoek gaan naar manieren om samen te werken in een veilige en betrouwbare digitale wereld.

Deze samenwerking is belangrijk om het bestaande netwerk optimaal te benutten en tegelijk sneller te kunnen reageren op de vraag, de veranderingen en de verstoringen in de toeleveringsketens.

VIL bewaakt hierbij zo veel mogelijk de complementariteit van deze verschillende innovatieprojecten om de toekomstvisie van een uitstootvrije logistiek zo snel mogelijk waar te maken.

Vorig artikel
Volgend artikel