ondernemen
MVO

Van Damme: “Een recept met drie ingrediënten”

10.08.2022
door Fokus Online

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt te snel en vaak ondoordacht in de mond genomen. Maar wanneer je als ondernemer echt eerlijk bent met jezelf, dan kun je wat duurzaamheid betreft nooit ambitieus genoeg zijn.

Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen waarmee we te kampen hebben. Het ziet er niet naar uit dat die zullen verminderen. Vandaar dat de urgentie toeneemt om resoluut te gaan voor ondernemerschap met focus op sociale en ecologische duurzaamheid in een economisch gunstig verhaal.

Wie over duurzaamheid spreekt, maakt meteen de link naar onze ecologische uitdagingen die een gevolg zijn van de klimaatverandering. Het hoeft geen betoog dat iedere ondernemer dient bij te dragen aan een beter leefmilieu. Wat echter enorm onderbelicht blijft, is de nood aan sociale duurzaamheid.

We zien meer en meer de uitersten in de maatschappij, en sinds de pandemie merken we dat mensen individualistischer zijn geworden. Met alle gevolgen van dien. Maar hoe kun je als bedrijf sociale impact hebben? De tijd dat sociale uitdagingen uitsluitend op het bord komen van non-profitorganisaties is al lang voorbij. We zouden beter de handen
in elkaar slaan en ook als ondernemers onze verantwoordelijkheid nemen door zorg te dragen voor de mensen om ons heen.

Het overgrote deel van de bedrijven, klein of groot, worstelt met de invulling van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Tegelijkertijd zijn er al veel ondernemingen die echt een duurzame strategie hebben ontwikkeld en daarnaar handelen. Vaak zijn dit bedrijven met een duidelijke sociale en maatschappelijke missie die je terugvindt in het DNA van de bedrijfsleiders.

Er is veel laaghangend fruit dat geoogst kan worden en voor positieve impact kan zorgen.

Er bestaat geen magische formule. Maar wil je in eer en geweten aftoetsen of je echt maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dan zijn er enkele ingrediënten die onontbeerlijk zijn. Om te beginnen is het belangrijk dat je er vrijwillig voor kiest. Vervolgens hoor je rekening te houden met omgevingsfactoren en stakeholders. Wanneer je geen voeling hebt met de échte noden, dan is jouw goedbedoelde initiatief niet relevant en zal het mogelijk een stille dood sterven. En laat dat nu net een derde belangrijk ingrediënt zijn: alle duurzame initiatieven dienen geïntegreerd zijn in de werking en het businessmodel van de onderneming.

De intentie én de wil om een meer zinvolle invulling te geven aan ondernemen zijn er meer en meer bij ondernemers. Er is veel laaghangend fruit dat geoogst kan worden en voor positieve impact kan zorgen. In de praktijk is er echter een extreme wildgroei aan regeltjes en wettelijke kaders. Daardoor worden initiatieven en voorstellen om op korte termijn antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen vaak lamgelegd.

We hebben dringend nood aan daadkrachtige beleidsmakers met een ‘can do’-mentaliteit. Voeg daar een verplicht hoofdvak ‘duurzame ontwikkeling’ aan toe bij alle economische opleidingen en we zijn vertrokken in de goede richting.

Vorig artikel
Volgend artikel