duurzaam
MVO

Investeren in de toekomst

10.08.2022
door Rosalie Van Hoof

SRI-fondsen, duurzame beleggingsfondsen, ESG-fondsen, maatschappelijk verantwoorde fondsen… De veelheid aan benamingen voor hetzelfde concept bewijst al hoe complex het gegeven precies is. Drie experts geven een mini-handleiding in maatschappelijk verantwoord beleggen.

beleggenJordi Debrulle

ESG-verantwoordelijke
NewB

Is maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen belangrijk?

“De mensheid staat voor gigantische uitdagingen. Er is simpelweg geen keuze meer. Het volstaat ook niet om gedeeltelijk duurzaam te investeren, zoals veel financiële instellingen doen. Vaak wordt er één ‘duurzaam fonds’ voorgesteld. Dat wil dus zeggen dat de rest van het aanbod niet duurzaam is. Elke investering heeft gevolgen die uiteindelijk het milieu en de samenleving beïnvloeden. Als een bank investeert in een oliemaatschappij die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, is de kans groot dat dit een negatieve invloed heeft op een andere investering die de bank doet in een andere sector, bijvoorbeeld de landbouw die lijdt onder droogte en overstromingen.”

Hoe pak je dat het best aan?

“Je kunt op verschillende manieren te werk gaan. Een eerste mogelijkheid is bedrijven en sectoren met een activiteit die schadelijk is voor de samenleving en/of planeet uitsluiten. Bij NewB doen we dat, en gaan we in een tweede fase het ‘best-in- class’-principe toepassen. Dat betekent dat we van de bedrijven en sectoren die overblijven enkel de toplaag kiezen. Alleen de 25 procent bedrijven die het best scoren op vlak van duurzaamheid blijven over. Er zijn nog andere manieren om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te investeren. Je kunt bijvoorbeeld thematisch kijken en selecteren op sectoren en bedrijven die actief bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG’s.”

Hoe weet je zeker of een investeringsfonds wel degelijk duurzaam is?

“Er bestaat een Europese rangschikking die richting geeft. Het ‘Artikel 9’-fonds is het enige type dat zich volgens de Europese richtlijn duurzaam mag noemen. Kies je voor zo’n fonds, dan zit je dus al aan de betere kant van het aanbod en geef je als belegger het signaal dat dit belangrijk is. Daarnaast is het essentieel dat banken transparant communiceren over de aard en samenstelling van hun beleggingsproducten. Daar is, zo blijkt uit de Bankwijzer, nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Controleer gerust of een duurzaam fonds van je bank een ‘Artikel 9’-fonds is, en of de andere fondsen die de bank aanbiedt ook duurzaam zijn, net omwille van de onderlinge afhankelijkheid van investeringen.”

duurzaamSandra Crowl

Stewardship Director
Carmignac

Is maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen belangrijk?

“Wie geld wil beleggen op lange termijn moet per definitie kijken naar de duurzaamheid van zijn of haar investeringen. Een bedrijf dat geen rekening houdt met de ESG– elementen (‘environment, social en governance’ oftewel ‘milieu, maatschappij en governance’), is niet bezig met de toekomst. Dat is dus geen slimme investering. In die zin is maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen voor iedere belegger van belang.”

Hoe pak je dat het best aan?

“Er zijn grote instellingen zoals het IMF die je richting kunnen geven, maar het hebben van een expert maatschappelijk verantwoord beleggen die de ESG-beleggingsprocessen kan toepassen en die kan voldoen aan de steeds hogere eisen van de EU-Commissie inzake duurzaam investeringsbeleid en -praktijken, is van het grootste belang. Daarnaast mag men niet vergeten dat een belegger ook een hefboom naar een ander en groener beleid is. Wij zetten in op actief aandeelhouderschap. Je moet geen activist zijn of 10 procent van het bedrijf bezitten om een invloed te hebben. Gebruik je stem. Er zijn algemene vergaderingen voor aandeelhouders, en er worden regelmatig resoluties gehouden waarbij je kunt stemmen.”

Hoe weet je zeker of een investeringsfonds wel degelijk duurzaam is?

“Er bestaan organisaties die fondsen een score geven op basis van hun aanpak van duurzame risicofactoren en ‘best
in class’-methodes. Wij hebben inmiddels een eigen ESG- onderzoekssysteem START uitgestippeld. We creëren onze eigen scores door bedrijven in peer groups met elkaar te vergelijken. In dit traject trachten we een holistisch beeld te scheppen van het bedrijf: wat is hun energiebeleid, hebben ze een anti-corruptiebeleid, zijn ze bezig met diversiteit en inclusie? We gaan in dialoog met werkgevers en voeren kwalitatief onderzoek, met onder andere een jaarlijkse enquête bij de medewerkers en klanten van het bedrijf. Die eigen scores houden we up-to-date.”

duurzaamTom Van den Berghe

Director Sustainable Finance
Febelfin

Is maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen belangrijk?

“Jazeker. Voor de belegger is het een mogelijkheid om zijn of haar spaargeld te beleggen op een manier die aansluit bij de eigen waarden en overtuigingen. Je geld wordt niet gebruikt voor het beleggen in aandelen of obligaties van bedrijven die actief zijn in schadelijke sectoren zoals tabak, steenkool of wapens, of in sectoren die het niet zo nauw nemen met mensenrechten. Voor de vermogensbeheerder is het interessant omdat je zo de risico’s beperkt en het rendement van de beleggingsportefeuille weerbaarder maakt. En ook aandeelhouders doen er goed aan. Zij kunnen druk uitoefenen op ondernemingen die betrokken zijn bij controverses of onvoldoende inzetten op klimaattransitie.”

Hoe pak je dat het best aan?

“We merken dat de integratie van duurzaamheid in beleggingsproducten erg complex en technisch is. Ook de regelgeving errond is ingewikkeld en vaak onvolledig. Het is aangeraden je bank er expliciet naar te vragen. Je kunt er ook zelf in duiken via de websites van vermogensbeheerders. Daar staat meer informatie over hun beleggingsproducten,
al is dat niet altijd even begrijpelijk voor leken. Om ook niet-experten te begeleiden in duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen, bestaan er onafhankelijk gecontroleerde duurzaamheidslabels. Het Belgische ‘Towards Sustainability’ is er zo een. Dat geeft de belegger een garantie over het minimale duurzaamheidsgehalte van een product.”

Hoe weet je zeker of een investeringsfonds wel degelijk duurzaam is?

“De huidige regelgeving rond duurzaamheid van financiële producten is beperkt tot transparantievereisten. Wie een duurzaam beleggingsfonds aanbiedt, is dus verplicht informatie te geven over de duurzaamheidskarakteristieken en -doelstellingen. Maar, en dat is een addertje onder het gras, er wordt geen minimaal niveau van duurzaamheid vereist en de duurzaamheidsclaims worden niet onafhankelijk gecontroleerd. Wel zijn er dus die duurzaamheidslabels. Zij gaan, boven op die transparantieverplichtingen, ook kijken of alles inhoudelijk wel oké zit.”

Vorig artikel
Volgend artikel