technologie
HR

Duchamps: “Brengt technologie ons echt tot ‘smart facility management’?”

10.08.2022
door Fokus Online

Facility management en technologie zijn vandaag meer dan ooit met elkaar verweven. Maar vaak is de toegevoegde waarde van technologie in de facilitaire processen niet duidelijk. Te weinig draagt het bij tot de besluitvorming voor een betere werkomgeving of een efficiënter beheer van de assets. 

Dat door de pandemie de relatie tussen de medewerkers en de werkomgeving sterk is gewijzigd is een understatement. Het hybride werken vraagt van de organisatie en de teams een andere aanpak en nieuwe policies. Met technologie kan de facility manager hierin een grote rol spelen en de transitie ondersteunen. Aangezien de thuiswerkplek structureel deel zal uitmaken van de werkomgeving van een grote groep mensen, zal de behoefte aan de traditionele kantooroppervlakte verkleinen. Organisaties zullen de werkomgeving omvormen naar ruimtes voor samenwerken en overleg. Daarbij zullen er minder medewerkers op eenzelfde moment in het kantoor zijn. De vraag naar ruimte in de kantooromgeving en het aanbod kunnen per weekdag fluctueren en een vernieuwde balans is nodig. Nieuwe technologie zal deze manier van werken ondersteunen. Teamleaders zullen teamdagen vastleggen en zones reserveren. De technologie optimaliseert het ruimtegebruik. Aan de hand van de verzamelde data kan men het gebruik van de werkomgeving perfect in kaart brengen en bijsturen waar nodig.

De vraag naar ruimte in de kantooromgeving en het aanbod kunnen per weekdag fluctueren en een vernieuwde balans is nodig.

- Jos Duchamps, Managing Director bij PROCOS Group en Chair IFMA EMEA

Om de duurzaamheidsdoelstellingen, die men in de komende maanden en jaren vanuit de Green Deal zal vastleggen, behalen, is de inzet van nieuwe technologie noodzakelijk. De facility managers zullen met sensoren en nieuwe meetsystemen het effectieve gebruik van de gebouwde omgeving kunnen meten. Het koelen, verwarmen, ventileren en verlichten zal men afstemmen op de bezetting en niet meer op basis van standaard schema’s. Hierdoor zal men een grote hoeveelheid energie besparen. Digitale logboeken zullen in de toekomst de levenscyclus van het gebouw monitoren en zo onderhoud van de installaties, gebruik en energieverbruik optimaliseren. 

De link naar smart buildings en digital twins is snel gelegd. Deze concepten, gebaseerd op het samenbrengen van diverse technologieën, kunnen worden ingezet als een middel om de klimaatdoelstellingen te halen. Het creëren van een ‘centraal brein’ in het gebouw biedt immers de mogelijkheid om de werkomgeving en de assets als een dynamisch systeem te beheren. 

De grote uitdaging vandaag is niet de technologie maar de skills om technologie om te zetten naar ‘smart facility management’. Het delen van kennis en het opleiden van facilitymanagementprofessionals zijn hierbij cruciaal. De internationale vakvereniging voor facility managers, IFMA, biedt daarom specifieke internationaal erkende trainingsprogramma’s aan. Met het verhogen van zijn of haar kennisniveau zal de facility manager van de toekomst de technologie kunnen inzetten om met smart facility management bij te dragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. 

Vorig artikel
Volgend artikel