herstel
Business

Hans De Cuyper: Herstel begint bij jezelf

24.11.2020
door Fokus Online

De nieuwe opstoot van COVID-19 wijst op ieders verantwoordelijkheid in deze gezondheidscrisis. Het toont ook het moeilijke evenwicht dat gevonden moet worden tussen ‘vrijheid’ en de ‘bescherming’ van de meest kwetsbaren in onze samenleving. 

Economisch herstel in eigen handen

Iedereen heeft het economisch herstel in eigen handen. Een algemene lockdown van het economische en sociale leven kunnen we niet langer verantwoorden. We kunnen verder leven met het virus onder ons. De overheid creëert de spelregels in de strijd hiertegen, maar uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor het succes ervan. Dit geldt ook voor de economische relance. Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen. Consumptie creëert zuurstof voor de economie en de sterkere schouders moeten mee investeren in het herstel.

Opnieuw prille groei

Na de implosie van de consumptie in het voorjaar, zien we opnieuw een prille groei. Echter, consumptie alleen is niet voldoende. Ook investeren maakt deel uit van het herstel. We verwachten aanzienlijke investeringen van de overheid in duurzaamheid, mobiliteit, energie, onderwijs en gezondheidszorg. Maar de middelen om dit te financieren houden we beter in eigen handen. En dat kan, want de Belg rust op een bedje van bijna 300 miljard euro aan slapend spaargeld. Geld dat vandaag nauwelijks rendement oplevert. In vergelijking met een centraal gestuurde economie, werkt een vrije economie efficiënter en creëert het onmiddellijk resultaat voor de burger. Fiscale maatregelen werken remmend en kunnen het tekort nooit dichten. Laat ons daarom ons spaargeld activeren op de langere termijn. 

Consumptie en investering creëren zuurstof voor de economie.

Sleutelrol van banken en verzekeraars

Banken en verzekeraars spelen hierbij een sleutelrol, ze coördineren vraag en aanbod en noden op lange en korte termijn. Een levensverzekeraar belegt de premies die ons in de toekomst een gegarandeerd (bijkomend) pensioen zullen opleveren, zodat we vandaag vol vertrouwen kunnen consumeren en onze dromen blijven koesteren. Het pensioensparen, dat ingevoerd werd als herstelmaatregel na de crisissen van de jaren 70 en de wet Cooreman-Declerq, is het voorbeeld bij uitstek.

Welvarend België

De drie miljoen Belgen die vandaag aan pensioensparen doen, geven niet enkel zuurstof aan onze economie, ze remediëren ook de negatieve effecten van de vergrijzing en bouwen mee aan een welvarend België. De verzekeraar belegt immers de premies die ze van haar klanten ontvangt, onder meer in de duurzame economie en een moderne infrastructuur, zoals nieuwe scholen. Op die manier investeert de Belgische verzekeringssector maar liefst 230 miljard euro in ons welzijn.

Langetermijnsparen

In tijden van crisis dringt een uitbreiding van het langetermijnsparen, gekoppeld aan duurzame investeringen, zich dan ook op voor economisch herstel. Een uitbreiding met de juiste fiscale stimulansen is te verkiezen boven doelloze belastingverhogingen. De volgende generaties zullen er ons dankbaar voor zijn: zij erven een moderne en duurzame economie, een hogere economische groei en een hoopvol perspectief op welvaart.

Vorig artikel
Volgend artikel