bedrijfscultuur
Business

Via ons Make a Difference-programma willen wij de bedrijfscultuur optimaal aligneren met de strategie.

Employee engagement is vandaag belangrijker dan ooit: hoe zorgt u er als organisatie voor dat uw medewerkers optimaal presteren en hun schouders mee onder de strategie en ambities plaatsen?

Als transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet – met als voornaamste taken onderhoud en infrastructuurinvesteringen – zorgt Elia voor de bevoorradingszekerheid in ons land. “Die maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt in ons voordeel, zowel naar employer branding als employee engagement toe”, aldus Claire Tomasina, HR-manager bij Elia. “Mensen willen daar namelijk graag deel van uitmaken van de bedrijfscultuur. Daardoor kunnen wij ons zowel intern als extern als aantrekkelijk profileren. Komt daar nog bij dat wij een voortrekkersrol spelen in de transitie naar hernieuwbare, groene energie. Ook daar associëren mensen zich graag mee.”

Sterke punten en aandachtspunten

Elia is, kortom, een bedrijf met een duidelijke strategie. Dat gaat gepaard met de nodige uitdagingen, waardoor het engagement van de medewerkers in de bedrijfscultuur cruciaal is.

“Daarom willen we in de eerste plaats een performant bedrijf zijn, dat duidelijk communiceert over strategie en de behaalde en vooropgestelde resultaten”, gaat Claire Tomasina verder. “Zodat iedereen weet waar we staan en waar hij of zij aan meewerkt. Dat is onze eerste pijler.

De tweede pijler is cultuur. Dat doen wij concreet via ons Make a Difference-programma, waarmee wij de bedrijfscultuur optimaal willen aligneren met onze strategie. Zo bereiken we samen de vooropgestelde doelen.

Op basis van survey

Dat programma hebben we vormgegeven op basis van een survey. Daaruit we konden opmaken hoe onze medewerkers de bedrijfscultuur hier ervaren. Die bracht een aantal sterke punten aan het licht, zoals een groot verantwoordelijkheidsgevoel, veel kennis en ervaring  en een groot professionalisme. Maar ook een aantal  aandachtspunten, zoals een gebrek aan feedback. Daar zijn we bijgevolg binnen de teams de nadruk op gaan leggen. Maar wij hebben daarnaast onze medewerkers gesensibiliseerd en gestimuleerd om feedback te vragen. 

One voice

Wat ook niet altijd even evident bleek. Een tweede aandachtspunt was meer als één groep naar buiten komen – het idee van one voice. Er zijn discussies en debatten binnen onze organisatie. Maar eenmaal die afgelopen zijn, moeten we ons als één entiteit in de bedrijfscultuur tonen. Zo vermijden we dat bepaalde gesprekken bij wijze van spreken verder worden gezet op de gang, in kleine groepjes. Dat werkt contraproductief en is niet efficiënt, in elke bedrijfscultuur.”

Een transversale blik leren ontwikkelen, bereid zijn buiten je strikte rol te treden om anderen bij te staan en zo bij te dragen tot het collectieve resultaat.

Impact voorop

Naar het geheel kijken in de bedrijfscultuur. Niet alleen naar het eigen werk, maar ook naar de teams die voor of achter jou komen. Een transversale blik leren ontwikkelen, bereid zijn buiten je strikte rol te treden om anderen bij te staan en zo bij te dragen tot het collectieve resultaat.

Make a Difference-programma

“Ook impact en vereenvoudiging komen naar voor in ons Make a Difference-programma. Nadenken hoe we onze manier van werken kunnen vereenvoudigen in de bedrijfscultuur. En hoe we tijd vrij kunnen maken om op projecten te werken die meer impact genereren – zowel intern als extern. “Co-creatie: initiatief nemen, ondernemen zoals samenwerken met partners, om beter te kunnen inspelen op bewegingen binnen de energiemarkt. Bijvoorbeeld universiteiten of hun kleinere spin-offs. Daarbij willen we onze medewerkers stimuleren om zich hiervoor open te stellen en mee te gaan in die ondernemende aanpak in de bedrijfscultuur.”

Digital Academy

Elia ontwikkelde met Make a Difference een bedrijfstraject dat hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling. “Zo bieden we sinds dit jaar een Digital Academy aan”, licht Claire Tomasina toe. “Daarbij moedigen we mensen aan om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen. En op basis van ontwikkelingspunten die ze bij zichzelf vaststellen een keuze te maken uit een aanbod van verschillende onlinetrainingen. Zodat het engagement niet opgelegd wordt van bovenaf. Maar volledig van de medewerker zelf komt. Een mentaliteit die, in het licht van de huidige crisis, zijn meerwaarde al ruimschoots heeft bewezen.”

Handvaten en autonomie

De derde pijler kan samengevat worden als Care for your Energy: welzijn als geheel. “We willen een organisatie zijn met focus op performantie en resultaat, met grote zorg voor zich goed voelen in je job en in het bedrijf. We hopen dat werknemers zich niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten goed voelen. Want het ene impacteert het andere. Daarom bieden we regelmatig reflectiemomenten aan, waarin we het bijvoorbeeld hebben over het belang van slaaphygiëne en beweging. Of over het herkennen van stress-signalen en hiermee omgaan.

Vier batterijen

Ons programma voor de bedrijfscultuur gaat uit van vier batterijen die elke persoon heeft – een fysieke, mentale, emotionele en spirituele – en dat alle vier continu voldoende opgeladen moeten zijn. In die reflectiemomenten verplichten we tot niets, we bieden gewoon handvaten aan, zodat onze mensen daar in volle autonomie mee aan de slag kunnen.”

25.11.2020
door Fokus Online

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel