wereld
Finance

Van Craen: “Als je ethisch investeert, verander je de wereld meer dan je denkt”

02.11.2022
door Fokus Online

We moeten onze economie terug binnen sociaal en ecologisch leefbare grenzen brengen. Hier ligt een belangrijke rol voor iedereen. Door ethisch te bankieren, investeren we in een betere wereld voor onszelf en vooral voor de toekomstige generaties. 

De klimaatverandering treft honderden miljoenen mensen wereldwijd. Bosbranden zien we nu ook dichtbij gebeuren, de boer om de hoek ziet oogsten verloren gaan door droogte en de imker vreest dat zijn bijenkast binnenkort leeg zal zijn. Ook de sociale ongelijkheid en de digitale kloof nemen toe, en armoedecijfers gaan de hoogte in. De roep om structurele verandering komt uit alle hoeken van de samenleving. 

Onze globale economie is gebaseerd op extractie en uitbuiting van natuurlijke grondstoffen en mensen. De wegwerpeconomie werkt lineair: ontginnen, verwerken, verkopen en dan weggooien. Winstmaximalisatie staat voorop en sociale en ecologische kosten worden gedragen door de samenleving. Niet alleen bij ons, maar ook in opkomende economieën.

We hebben een transformatie nodig: een nieuw economisch paradigma dat regeneratief is, dat ecosystemen beter achterlaat dan bij aanvang en waarin waardecreatie ook uitgedrukt wordt in niet-financiële termen zoals gezondheid, biodiversiteit en sociale inclusie. 

Als gewone burger heb je de middelen in handen om onze samenleving klimaatpositief en sociaal inclusiever te maken.

- Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België

Dat geldt voor overheden, voor ondernemers en in het bijzonder voor de financiële sector. Geld is dé grote katalysator om veranderingen te brengen in onze wereld. Via beleggingsfondsen en andere financiële producten die banken en fondsbeheerders aanbieden, bepalen ze of het geld dat ze voor hun klanten beheren naar bedrijven en activiteiten gaat die de noodzakelijke transities waarmaken of dat er geld blijft stromen naar schadelijke activiteiten. 

Met Triodos hebben we van bij de oprichting van de bank 40 jaar geleden gekozen voor ethisch bankieren. We waren de eerste bank die een windturbine financierde en besloten om het tarief van een hypothecair krediet te koppelen aan de energie-efficiëntie van de woning. We hebben ons geëngageerd om als bank (inclusief al onze kredieten en fondsbeleggingen) ten laatste tegen 2035 koolstofneutraal te zijn. ‘Transformatieve impact’ is voor ons het weren van schadelijke activiteiten en vooral investeren in regeneratieve ondernemingen.

Een ver-van-mijn-bedshow voor de individuele spaarder en belegger? Nee, je hoeft heus niet Warren Buffet te heten om je geld impactvol te investeren. Als gewone burger heb je de middelen in handen om onze samenleving klimaatpositief en sociaal inclusiever te maken. In je investeringskeuzes kun je duidelijk aangeven in welke activiteiten je wilt investeren – hernieuwbare energie, recyclage, duurzame landbouw en voeding bijvoorbeeld – en in welke niet. 

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat elke bezorgde burger een bewuste belegger of spaarder kan zijn, die de kloof tussen wat momenteel is en wat in de toekomst nodig is kan verkleinen door verantwoordelijke financiële keuzes te maken. Zelfs met een klein bedrag verander je de wereld meer dan je denkt.

Vorig artikel
Volgend artikel