beleggingsadviseur
Business

Beleggingsadvies is goud waard

25.11.2020
door Fokus Online

Een goede planning maken om op lange termijn je financiële doelstellingen te halen is altijd verstandig. Sommige beleggers volgen zelf de markten en evoluties op de voet; anderen doen beroep op professionelen om een beleggingsstrategie op te stellen.

Wat doet een beleggingsadviseur?

Wealth management, asset management, vermogensbeheer. Iedereen wil wel een deel van de koek: banken, verzekeringsinstellingen, brokers en investeringsmaatschappijen. Allemaal hebben ze een beleggingsadviseur in huis en willen ze je met raad en daad bijstaan. Maar wat doet een goede beleggingsadviseur nu precies? Hij gaat na wat je investeringsdoelen zijn en analyseert de risico’s die je al dan niet wilt lopen. Hij evalueert je bestaande beleggingsportefeuille en adviseert producten die passen bij je profiel. Bovendien houdt hij zich op de hoogte van de economische ontwikkeling en de financiële markten en informeert je hierover.

Sterke vertrouwensrelatie

Beleggingen vereisen een langetermijnhorizon. Een sterke vertrouwensrelatie tussen beheerder en cliënt is van cruciaal belang. De cliënt verwacht dan ook advies dat het best aansluit bij zijn eigen situatie. “Sommige cliënten opteren ervoor om hun gelden te investeren volgens bepaalde principes, waarden of thema’s”, aldus Guy Pourveur, een van de oprichters van Pure Capital. “Wanneer dit het geval is, gaan wij als beleggingsadviseur mee in hun verhaal door bepaalde oplossingen op maat voor te stellen. In een periode waar de meeste financiële spelers kiezen voor standaardisering, gaan wij voor een persoonlijke aanpak op maat”, preciseert hij.  

Doordat onze onderneming een onafhankelijk statuut heeft, kan de cliënt zelf de keuze maken bij welke depotbank hij zijn effecten en cash wenst te plaatsen. Deze keuzevrijheid, gekoppeld aan de open architectuur, zorgt voor gelijklopende belangen tussen de cliënt en de beheerder.

— Stefan De Puydt, directeur Pure Capital België

Zeer arbeidsintensief

In tegenstelling tot het discretionair vermogensbeheer, namelijk een volledig mandaat waarbij de adviseur de volmacht heeft om zelfstandig aan- en verkoopbeslissingen te nemen zonder altijd opnieuw te moeten overleggen of toestemming te vragen aan de cliënt, is het adviserend beheer zeer arbeidsintensief. Op basis van toelichtingen die aangeleverd worden door de beleggingsadviseur, valideert de cliënt telkens opnieuw de voorgestelde beleggingsopties. “Laat dit gepersonaliseerd raadgevend mandaat onze extra service zijn”, vervolgt Pourveur. “Dit betekent niet dat adviserend beheer het wondermiddel is, aangezien het al veel kennis en een zeer regelmatige opvolging van de markten door de cliënt vereist. Discretionair beheer vormt vanzelfsprekend ook een uitstekende oplossing voor cliënten die zich niet herkennen in het adviserende profiel.”

Onafhankelijkheid

“Ook onafhankelijkheid is een punt”, legt Stefan De Puydt, directeur van de Belgische tak van Pure Capital te Wilrijk, uit. “Doordat onze onderneming een onafhankelijk statuut heeft, kan de cliënt zelf de keuze maken bij welke depotbank hij zijn effecten en cash wenst te plaatsen. Deze keuzevrijheid, gekoppeld aan de open architectuur, zorgt voor gelijklopende belangen tussen de cliënt en de beleggingsadviseur.” Onafhankelijk advies mag zich niet beperken tot beleggingsinstrumenten die uitgegeven worden door de ondernemingen zelf of aanverwante entiteiten. Vele financiële instellingen stellen alleen in-house producten voor aan hun klanten of fondsen met hoge commissies. “Pure Capital staat daar volledig los van en ontvangt geen enkele vergoeding op de transacties”, verklaart Stefan De Puydt. “Deze distributievergoedingen, ook retrocessies genoemd, worden rechtstreeks aan cliënten teruggestort door de depotbank. Alleen op die manier kun je volledige onafhankelijkheid garanderen. Hierdoor ontstaat ook een grote transparantie.”

Coronacrisis is geen excuus

“De grote onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, is absoluut geen reden om te vervallen in immobilisme. De monetaire en budgettaire maatregelen die de overheden en centrale banken hebben genomen, blijven vooralsnog krachtige motoren om de economie opnieuw vorm te geven en de beurzen te ondersteunen. Er zijn nog steeds heel wat opportuniteiten voor beleggers met een langetermijnperspectief”, besluit De Puydt.

Vorig artikel
Volgend artikel