belastingkorting
Finance

Belastingkorting gegarandeerd

27.04.2022
door Hannes Dedeurwaerder

Niemand ziet de belastingbrief graag komen, maar hij moet wel degelijk ingevuld worden. Het goede nieuws is dat je daarbij zelf in meer of mindere mate bepaalt hoe hoog het bedrag is dat je moet bijpassen óf dat je terugkrijgt. Er zijn namelijk kostenposten die je kunt inbrengen die je een – vaak fikse – belastingkorting garanderen. Al moet je die natuurlijk wel kennen. Daarom zetten wij de zes belangrijkste op een rijtje.

1. Financiële bijdrage aan het goede doel

Draag je ngo’s en andere liefdadigheidsorganisaties een warm hart toe en draag je daarom graag je financiële steentje bij? Mooi zo. Bovendien beloont de overheid met plezier deze geste door je een belastingvoordeel toe te kennen. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn: de gift moet minstens 40 euro bedragen (maar wel per kalenderjaar en per vereniging, dus je kunt zoveel goede doelen steunen als je wil en daar telkens een fiscaal voordeel voor ontvangen). Bovendien moet je ze overmaken aan een erkende instelling, die je daar een bewijs van bezorgt. Kom je aan de voorwaarden tegemoet? Dan krijg je 45 procent van het gestorte bedrag terug. Sinds kort wordt trouwens ook PayPal als wettig betaalmiddel voor giften erkend.

2. Pensioensparen

Een extra appeltje voor de dorst als aanvulling op je wettelijk pensioen? Dat kan in de vorm van een pensioenspaarplan, dat je ook nog eens recht geeft op fiscale aftrek. Let wel, er zijn bepaalde verschillen: wanneer je kiest voor het standaard maximale jaarbedrag van 990 euro, krijg je het daaropvolgende jaar een belastingvermindering van 30 procent, meer bepaald 297 euro. Ga je voor de formule waarbij je een maximumbedrag van 1270 euro spaart, dan krijg je het daaropvolgende jaar een belastingvermindering van 25 procent, oftewel een bedrag van 317,5 euro. Die laatste formule is met andere woorden íéts voordeliger (20 euro meer belastingaftrek) en bovendien eindig je met een groter eindbedrag. Maar uiteraard moet je het kunnen rijmen met je financiële draagkracht en uitgaven.

3. Kinderopvang en hobby’s

Dit belastingvoordeel is uiteraard alleen weggelegd voor mensen met kinderen. Maar ook die mensen hebben recht op rust, en dat recht wordt bovendien fiscaal aangemoedigd aangezien zowel kinderopvang als hobby’s en vakantiekampen in aanmerking komen voor belastingvermindering. 

Voor aanslagjaar 2022 geldt een maximumbedrag van 14 euro per opvangdag, op voorwaarde dat je kind jonger is dan 14 (of 21 in geval van een zware handicap). De kinderopvang moet wel erkend zijn. 

Hetzelfde geldt voor vakantiekampen en (bepaalde) hobby’s: ook daar geldt voor aanslagjaar een maximumbedrag van 14 euro (een bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd).

Gemakshalve krijg je van die instanties altijd een overzicht dat je aan je boekhouder kunt doorspelen of zelf kunt invullen in het betreffende vak.

belastingkorting

4. Dienstencheques

Dienstencheques zijn een betaalmiddel dat door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd wordt en waarmee elke meerderjarige gedomicilieerd in Vlaanderen tegen heel interessante tarieven hulp kan aankopen voor huishouden, strijk, boodschappen, mobiliteit… Dienstencheques zijn ook fiscaal erg interessant want per 174 aangekochte dienstencheques (per persoon en per fiscaal jaar) krijg je 1,80 euro korting. Dat komt er concreet op neer dat je voor een dienstencheque van 9 euro (er zijn er ook van 10 euro) uiteindelijk maar 7,20 euro betaalt. Wie getrouwd is of samenwonend, kan samen mét de partner van de belastingvermindering genieten. Dus van een dubbele korting, zeg maar. Daarvoor moeten beide partners wel elk een gebruikersnummer aanvragen bij Sodexo. De belastingkorting is overigens van toepassing op de aangekochte dienstencheques, niet de gebruikte. 

5. Renovatielening

Wie renoveert draagt rechtstreeks bij aan de verduurzaming van de toekomst. Bijgevolg wil de overheid dit fiscaal aanmoedigen. Onder meer via de renovatielening, die fiscaal aftrekbaar is. Die fiscale aftrekbaarheid is wel afhankelijk van de woonbonus, de belastingkorting voor iedereen die een lening afsluit om een huis te kopen, bouwen of renoveren. En dat hangt dan weer af van het jaar waarin de lening werd afgesloten. Was dat vóór 2015, dan kun je gedurende de volledige looptijd een basisbedrag van 2280 euro inbrengen in de belastingen. Wie op dat moment drie of meer kinderen had, mag daar zelfs jaarlijks nog eens 80 euro bij doen. Leningen vanaf 2020 komen niet meer in aanmerking. Al ging de registratiebelasting wel met 1 procentpunt naar beneden voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert.

6. Steun kmo’s

Er bestaat zoiets als de Taks Shelter voor startende ondernemingen. Dat houdt concreet in dat particulieren een belastingvermindering in de personenbelasting van 30 of zelfs 45 procent kunnen bekomen wanneer ze ofwel rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap. Ofwel bijdragen op een crowdfundingplatform. De filosofie erachter is duidelijk: steun nieuwe kleine bedrijven die op hun beurt welvaart zullen creëren en de overheid zal je ervoor belonen. Wie hier oren naar heeft, kan een maximumbedrag van 100.000 euro (per persoon) investeren. Maar wel elk jaar. Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen van dit fiscaal voordeel genieten. De kleine vennootschappen zelf kunnen via deze fiscale maatregel maximaal 500.000 euro ophalen.

Vorig artikel
Volgend artikel