AI-systemen
Opinie

Mieke De Ketelaere: Het voornemen van onze AI-systemen

17.09.2020
door Fokus Online

Als programmadirecteur AI bij onderzoekscentrum imec ben ik enthousiast over de ontelbare mogelijkheden van AI-systemen. Maar daarnaast ben ik ook de eerste om een paar mythes te ontkrachten. 

Het AI Research-plan bij imec is opgesplitst in drie verschillende focusdomeinen. Ten eerste moeten we vaststellen dat de functionaliteit van een AI-systeem vandaag het niveau van een tweejarig kind niet overstijgt. Een individueel AI-systeem kan wel degelijk zeer goed zijn in het leren van een beperkt aantal taken. Maar het is nog niet goed in het redeneren, het samenwerken met andere entiteiten. Het abstract denken of het inleven in een steeds veranderende context.

Veel onderzoek bij imec gaat dan ook naar het verbreden van de nodige functionaliteit. Dit onderzoek vindt antwoorden op vlak van collaboratieve AI. Het slimmer samenbrengen van datastromen op de eindpunten en nieuwe hybridevormen van AI. Waar data en knowledge elkaar versterken. 

AI-systemen optimaliseren energie

Ten tweede moeten we vaststellen dat op vlak van energieverbruik men nog veel moet optimaliseren in de AI-systemen. Onderzoek heeft aangetoond dat het trainen van AI-systemen vandaag 2 procent van de totale CO2-emissie veroorzaakt. En hierbij houdt men nog niet eens rekening met het energieverbruik nodig voor de operationele werking van deze systemen. Door het groeiend aantal slimme sensoren geeft men aan dat dit zonder ingrijpen naar 20 procent kan stijgen in 2030.

Dringend tijd dus dat men nieuwe software en hardwaretechnieken ontwikkelen waarmee we enerzijds dezelfde accuraatheid kunnen halen in de geautomatiseerde beslissingen. Maar waar men anderzijds veel minder energie verbruikt. De AI-wereld moet zijn steentje bijdragen om de Green Deal-doelstellingen te halen, willen we van verdere investeringen kunnen genieten. 

“AI is niet enkel een zuiver technisch gegeven.”

Transparantie nodig

Wat is de challenge op dit vlak? Niet alle slimme systemen die we willen bouwen, gebruiken dezelfde onderliggende technologische bouwblokken, dus onderzoek naar gespecialiseerde co-optimalisatie tussen de semiconductorwereld en de wereld van de algoritmes dringt zich op. Bij imec zijn we met onze expertise in zowel semiconductortechnologie als softwareontwikkeling ideaal geplaatst om hier ons steentje bij te dragen.

Ten derde mogen we niet vergeten dat AI niet enkel een zuiver technisch gegeven is. De adoptie van AI-systemen zal pas slagen als men ook transparantie meelevert bij de geautomatiseerde beslissingen. Enerzijds naar de bedrijven, anderzijds naar de maatschappij. Ook op dit vlak zet imec sterk in via het onderzoek in samenwerking met het Vlaamse Kenniscentrum voor Data en Maatschappij.

Vorig artikel
Volgend artikel