talent
R&D

Bedrijf zoekt werknemer (en werknemer zoekt waarde)

16.09.2020
door Frederic Petitjean

Ook in de chemie- en farmasector woedt de war for talent volop. Tegelijkertijd onderkennen bedrijven steeds rigoureuzer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en nemen ze die ook bewuster op. Hoe verzoen je deze twee assen? 

talentJan Beumer
HR Director Pfizer Manufacturing Site in Puurs

Wat is de grootste uitdaging in het zoeken naar de juiste profielen, specifiek aan jullie sector?

“De grootste uitdaging voor ons is het tijdig vinden van de juiste profielen. Tot nu toe zijn we daar erg goed in geslaagd, zeker als je weet dat we de afgelopen jaren meer dan duizend nieuwe medewerkers hebben aangeworven. Het mooie aan het groeiverhaal is dat we mogelijkheden hebben voor zowel technisch als niet-technisch opgeleiden. En dat in verschillende disciplines zoals productie, kwaliteitscontrole, supply… Beschikken over het juiste diploma is natuurlijk belangrijk, maar de juiste attitude hebben is nog veel belangrijker.”

Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze de war for talent in hun sector winnen?

“Onze drang naar innovatie kent geen grenzen. Laboranten, techniekers, technische operators of ingenieurs met ambitie vinden bij ons wat ze zoeken, het hoogtechnologisch machinepark daagt hen elke dag uit. We hebben ook een intern programma waar medewerkers familie, vrienden en kennissen kunnen voordragen voor openstaande vacatures. Dit werkt zeer goed. We zetten ook sterk in op interne training, training on the job en verticale en horizontale doorgroeimogelijkheden. Dat we de laatste jaren enorm gegroeid zijn, ons voorbereiden om het mogelijke COVID-vaccin te kunnen maken en dat we vele investeringen binnenhaalden, zorgt ervoor dat talenten ons vinden en zin hebben om voor ons te werken.”

Hoe houden jullie bij het rekruteren rekening met maatschappelijk verantwoord ondernemen?

“We hebben bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie en daarrond lopen ook verschillende interne acties en projecten. We zijn ervan overtuigd dat hoe diverser het team is, hoe sterker het zal presteren. Hierbij helpen onze vier waarden die we koesteren: moed, uitblinken, gelijkwaardigheid en plezier. Ook op vlak van duurzaamheid maken we 35 procent van onze energie zelf, onder meer dankzij twee eigen windmolens. Ook qua mobiliteit nemen we initiatieven. Voor het woon-werkverkeer moedigen we het fietsen heel sterk aan met een fietsleaseplan en fietskilometervergoeding. Al 1.000 medewerkers zijn in het plan gestapt en leggen zo een deel van het woon-werkverkeer met de fiets af.”


werknemerMarie Van Kerckhoven
Head of Talent Acquisition Galapagos

Wat is de grootste uitdaging in het zoeken naar de juiste profielen, specifiek aan jullie sector?

“De grootste uitdaging? Het profiel van kandidaten naast het Galapagos-DNA leggen en kijken of dat overeenkomt. Onze lat ligt hoog: ‘Make it happen’ en ‘Raise the bar’ zijn essentiële waarden. We zoeken naar mensen die anders durven denken, doeners die gepassioneerd hun vak beoefenen, in welke discipline ook. Vooral bij technische profielen is de war for talent voelbaar. We hopen de instroom te vergroten door het ondersteunen van STEM-initiatieven. Ook talenten vinden voor ondersteunende afdelingen (IT, Finance en Legal) is soms een uitdaging, omdat we daar minder gekend zijn. Onze strategie: kandidaten proactief aanspreken en een heldere communicatie over Galapagos als werkgever.”

Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze de war for talent in hun sector winnen?

“Wij gaan de war for talent aan met een eigen Talent Acquisition-team, als partners van de business leaders. Zij begrijpen welke talenten we nodig hebben en hebben elk hun specialiteit. Hierdoor kennen ze de markt en de kandidaten in hun specifieke deelgebied en creëren mee bewustheid rond Galapagos op de arbeidsmarkt. Innovatief in het benaderen en beoordelen van kandidaten is ook van belang. We zorgen voor een optimale beleving, want kandidaten zijn evengoed ambassadeurs. Ook wanneer ze uiteindelijk niet bij ons komen werken. Die aanpak trekken we door in andere Europese filialen. We hebben lokale talent specialists die identiek werken, met respect voor de lokale arbeidsmarkt en cultuur.”

Hoe houden jullie bij het rekruteren rekening met maatschappelijk verantwoord ondernemen?

“We dragen graag bij tot de carrière en talentontwikkeling van mensen van alle afkomsten en leeftijden, met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en coaching zijn daarbij erg belangrijk. Elke medewerker krijgt de kans om te groeien en om impact te hebben, met ruimte voor de work-lifebalance. Tegelijk bewaken we ook het evenwicht tussen jonge en meer senior profielen. De combinatie van generaties draagt immers bij tot wederzijdse groei en stimulans. Tot slot willen we de samenwerking met de academische wereld verder uitbouwen. Als groeiende biotech kunnen we daar nog meer het verschil maken.”


talentSusy Spruyt
Human Resources Director Biocartis

Wat is de grootste uitdaging in het zoeken naar de juiste profielen, specifiek aan jullie sector?

“We zijn geen traditioneel farmabedrijf, maar eerder gespecialiseerd in moleculaire diagnostiek, vooral kanker. Dit vraagt profielen met een wetenschappelijke achtergrond, niet enkel in moleculaire biologie of chemie, maar ook sterk doorgedreven technische profielen zoals (bio)-engineers en (bio)-IT-profielen en dataspecialisten. Een bijkomende uitdaging is dat we ‘fully integrated’ zijn: we ontwikkelen, maar produceren en commercialiseren ook. Daarom rekruteren we heel breed, van bio-wetenschappers, over quality controllers en productiemedewerkers, tot mensen op de klantendienst. We zoeken daarbij ook niet alleen specialisten, maar ook all-rounders. Uitdagingen genoeg dus (lacht).”

Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze de war for talent in hun sector winnen?

“De nood aan tests en diagnosetools groeit, dat speelt in ons voordeel. Onze waardecreatie is een andere troef. Onze producten helpen kanker genezen en dat is iets waar veel mensen persoonlijk al mee geconfronteerd zijn. Dat probleem kunnen oplossen, daar gaat een aantrekkingskracht van uit en geeft mensen een fierheid in hun job. Verder is het duidelijk dat werknemers gewoon een loon uitbetalen niet meer voldoende is. Zij verwachten zaken als persoonlijke waardering, betrokkenheid, flexibele randvoorwaarden en aandacht voor mobiliteit en thuiswerken. En dat geldt zeker niet alleen voor Generation Y, zoals wel eens gezegd wordt. Ook andere generaties zijn er gevoelig aan geworden.”

Hoe houden jullie bij het rekruteren rekening met maatschappelijk verantwoord ondernemen?

“Onze missie – snelle en accurate moleculaire diagnostiek voor iedereen beschikbaar maken – is op zich al heel maatschappelijk relevant. Ook diversiteit is een belangrijk thema bij ons. Leeftijd, geslacht, religie… daar maken we allemaal geen punt meer van. Wij proberen talent en betrokken medewerkers aan te trekken vanuit eender welke achtergrond. De genderverdeling bij Biocartis is bijna exact 50/50, en we stellen mensen tewerk van 38 nationaliteiten. We erkennen mensen ook voor het goede werk dat ze leveren. Sommigen voelen zich goed in hun rol en wensen voorlopig niet te veranderen. Anderen kiezen heel bewust voor loopbaanperspectieven en carrièreplanning. Ook hen proberen we tegemoet te komen.”

Vorig artikel
Volgend artikel