hart
Opinie

Christel Dumas: Een ‘Green New’ hart voor de economie

16.09.2020
door Fokus Online

Financiën zijn het levensbloed van de industrie, dat zegt men. Op dezelfde manier als een hart moet de financiële sector de nodige geldstromen naar de economie pompen. Voor een gezonde en veerkrachtige economie moet dit financiële hart gezond en duurzaam zijn: een groen hart, vrij van tumoren en gifstoffen. 

Als het lichaam gewond is, krijgen de getroffen lichaamsdelen gestuurd, zodat die herstellen. Geld gaat naar gebieden die zwaar getroffen zijn door de economische crisis, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat er geen middelen gaan naar niet-duurzame ledematen.

Duurzaam herstel van het financieel hart

In een economische crisis speelt de overheid de rol van de arts die de wonde probeert te genezen. Zij moet de financiering van projecten ter ondersteuning van het sociaal-economisch herstel aanmoedigen en een rentevoet bepalen om gedrag te stimuleren, bevorderlijk voor een duurzaam herstel. Op langere termijn hebben we echter een ‘gezonder’ hart nodig. Duurzame beleggingen zullen er voor zorgen dat het geld de aandeelhouders ten goede komt, en ook dat de geldstromen een positieve impact zullen hebben op de reële economie via activiteiten gunstig voor de samenleving. 

Een goed verbonden stelsel

Er is steeds meer nood aan een financieel systeem dat handelt binnen de grenzen en normen van wat de samenleving als maatschappelijk verantwoord gedrag bestempelt. Inclusief het voldoen aan sociale en milieunormen. Interessant is dat de focus op duurzame financiering de samenwerking en allianties rond duurzaamheidsuitdagingen aanmoedigt. Dat brengt soms uiteenlopende belanghebbenden samen, waardoor we meer een systeem hebben, een stelsel waarin alle organen goed verbonden zijn. Enkele recente voorbeelden van samenwerking rond duurzame financiering zijn Solifin voor investeringen met een positieve impact, of het label ‘Towards Sustainability’ voor duurzame beleggingsfondsen. 

“Duurzame financiering is een effectief instrument voor de positieve transformatie van de economie.”

Kennismaking met het financiële circulatiesysteem

Duurzame financiering helpt ook bij de ontwikkeling van financiële kennis. Het dwingt ons af te vragen waar het geld naartoe stroomt. Het helpt ons bij te leren over het economische circulatiesysteem en te beseffen hoe belangrijk het is om fondsen toe te wijzen aan duurzame projecten. Omdat financiële geletterdheid de new age-vraag is, is kennismaking met het financiële circulatiesysteem van groot belang. Het maakt onze economie veerkrachtiger om middelen toe te wijzen aan groene bedrijven: die zijn meestal crisisbestendiger.

Economie ten dienste van iedereen

Zij streven tegengestelde doelstellingen en waarden na die worden ingegeven door economische en sociale motieven, wat tot aanhoudende spanningen leidt. Ze worden dagelijks met deze paradoxale eisen geconfronteerd, en zo gedwongen om innovatief te zijn. Ze stimuleren creativiteit en menselijk potentieel, en maken flexibiliteit en veerkracht mogelijk. 

Een groen lichaam is een gezond lichaam, gevoed door een gezond hart. De huidige crisis biedt een unieke kans om een economie te creëren ten dienste van iedereen. Duurzame financiering, aangemoedigd door de overheid, is een effectief instrument voor de positieve transformatie van de economie.

Vorig artikel
Volgend artikel