veiligheid
Agri & Food

De bouwstenen van kwaliteit

02.12.2019
door Hannes Dedeurwaerder

Veiligheid, duurzaamheid, hygiëne: deze termen (of processen) worden binnen de voedingsindustrie alleen maar belangrijker. Niet alleen omdat de consument er beter van wordt, maar ook omdat het in termen van marketing en branding bedrijven vooruit kan helpen.

Karel Strubbe

Regional Sales Director, EMEA TOMRA Sorting, Inc.

Welke rol speelt technologie bij het optimaliseren van de hygiëne binnen jouw sector?

“Er is in de markt een duidelijke focus op hygiëne. Sociale media zijn hier zeker een drijfveer: één incident kan zware gevolgen hebben voor de bedrijfsreputatie. Klanten zijn zich hiervan bewust. Met het oog op hygiëne hebben wij daarom bij het ontwerp van nieuwe sorteermachines een aparte ontwikkelingstak gecreëerd: we bestuderen het design grondig, werken op basis van EHEDG-richtlijnen en passen onze designs tot in het kleinste detail aan in functie van hygiëne en gebruiksgemak. Want hoe gemakkelijker je kunt schoonmaken, hoe efficiënter dat gebeurt. Het risico voor de klant daalt hierdoor significant. En dit hele proces komt er overigens ook op vraag van de klant zelf.”

Welke maatregelen nemen jullie om veiligheid te vrijwaren en vergroten?

“De meeste producten waarmee we werken worden in open natuur geteeld en geoogst. Daar hangt altijd een risico aan vast, zoals het oogsten van bijproducten als zwerfvuil, of andere, soms giftige, planten. Wij hebben een technologie ontwikkeld om die planten te verwijderen. Verder controleren we doorheen de verschillende fases van de voedselverwerking altijd op contaminatie. Zo kan een diepgevroren frietstaaf tot vier of vijf keer optisch gecontroleerd worden. Het zoeken naar betere en efficiëntere detectietechnologieën is een continu proces, waarvoor we samenwerken met universiteiten en met onze eigen onderzoekers binnen R&D, die specifieke vragen van klanten bestuderen en maatoplossingen uitwerken.”

Is kwaliteit voor jullie onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid?

“In het verleden waren kwaliteit en duurzaamheid inderdaad eerder tegenstellingen. Vandaag zijn die twee, dankzij technologische vooruitgang, met elkaar verbonden. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij het stoomschillen van aardappelen ervoor zorgen dat slechts een minimale hoeveelheid goede aardappel verwijderd wordt. En 1 procent efficiënter stoomschillen heeft een enorme meerwaarde als je weet dat een industriële frietlijn tot 30 ton/uur eindproduct (op)levert. Wij ontwikkelen ook intelligente sorteermachines waar we verkleuring uitsorteren in verschillende fases van verwerking. Vroeger werd het volledige product weggegooid bij een kleine verkleuring, nu alleen het verkleurde stukje.”


Geert Toye

Brouwer Goedendagbier, Brouwerij Toye

Welke rol speelt technologie bij het optimaliseren van de hygiëne binnen jouw sector?

“Uiteraard is automatische sturing in de brouwerij belangrijk, zodat je tijden altijd correct zijn, de reiniging verzekerd wordt en de titratie van concentraties juist zit. Ik werk als brouwer alleen. Dus qua hygiëne hangt er veel af van je eigen ingesteldheid. Ik probeer mijn tijden zo goed mogelijk te respecteren en ervoor te zorgen dat de leidingen altijd proper en goed gekuist zijn. Ik wil nog meer inzetten op automatiseren, maar niet per se omwille van de optimalisatie van hygiëne – als die in een brouwerij sowieso niet optimaal is, kom je in de problemen met je product. Je moet altijd preventief werken en je gezond verstand gebruiken. Nee, automatisatie zou voor mij dan in de eerste plaats tijdwinst betekenen.”

Welke maatregelen nemen jullie om veiligheid te vrijwaren en vergroten?

“Uiteraard zijn wij door het Voedselagentschap gebonden aan bepaalde veiligheidsnormen: traceerbaarheid, de algemene veiligheid van je installatie, overkookbeveiliging, pompdruk … Ook hier pleit ik voor gezond verstand en focus op preventie. Zo heb ik bij het opzetten van de tankkelder de buizen zo geplaatst dat het risico op cross-contaminatie vermeden wordt. Uiteraard wil je niet dat er kuisproduct in je bier terechtkomt. Ik zorg er ook voor dat mijn installatie en mijn manier van werken zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk is. Dan kunnen fouten, die onvermijdelijk zijn, heel snel gedetecteerd en aangepakt worden. En op persoonlijk vlak let ik heel sterk op gehoorbescherming.”

Is kwaliteit voor jullie onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid?

“Onder meer in het gebruik van het zogenaamde Eau de Lys, moleculair gezuiverd oppervlaktewater van de Leie, de rivier die op twee kilometer van de brouwerij stroomt. Een maatregel die ik heb genomen door de grote droogte van afgelopen zomers en die meteen ook voor een mooi verhaal van duurzaamheid zorgt. Verder kijk ik heel strikt toe op het gasverbruik bij kookprocessen, én van water. Zo heb ik voor de productie van één liter gebrouwen bier slechts twee liter water nodig – bij grote brouwerijen staat de norm op vijf liter. Die focus op duurzaamheid zou ik als kleine brouwerij in mijn marketing en communicatie nog wat meer kunnen uitspelen. Zeker omdat het geen valse duurzaamheid is.”


Lieven VanLommel

CEO en oprichter StarMeal/The Foodmaker

Welke rol speelt technologie bij het optimaliseren van de hygiëne binnen jouw sector?

“Kwaliteit en technologie is volgens ons niet los van elkaar te zien. Om kwaliteit te garanderen, krijgt het correct toepassen van de hygiëneregels de hoogste prioriteit. Elke nacht reinigt en desinfecteert een team onze volledige keuken, zodat we in de ochtend klaarstaan voor een verse productie. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, beschikken we over een centraal cleaning-systeem. Hiermee voorzien wij de juiste reinigingsproducten met de juiste concentratie op de juiste plaatsen in de keuken. Voor gebruik en opslag van deze reinigingsproducten is er een centraal opslagsysteem en zeer strenge processen zodat we de kans op contaminatie verkleinen – een sterk staaltje technologie.”

Welke maatregelen nemen jullie om veiligheid te vrijwaren en vergroten?

“Kwaliteit en veiligheid is voor een voedingsbedrijf als het onze uiteraard prioriteit nummer één. Daarom zijn wij dan ook dagelijks met een team van acht mensen bezig om de kwaliteit en de voedselveiligheid te garanderen. Wij beschikken over een planning waarmee we zowel hygiëne-, kwaliteits-, microbiologische- en voedselveiligheidsparameters op elk moment van de dag onder controle houden. Dit om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen.We voorzien een opleiding voor alle mensen die in de keuken werken via een speciaal trainingsprogramma, zodat ze aan onze strikte interne manier van werken en procedures voldoen.”

Is kwaliteit voor jullie onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid?

“We streven om zoveel mogelijk duurzame grondstoffen − onder de vorm van bio, MSC… − aan te kopen. Het afval dat als nevenproduct vrijkomt sorteren we volledig. Daarbij wordt het als categorie 3-materiaal naar de afvalverwerkingscentrales afgevoerd. Deze afvalstroom wordt gebruikt in vergistingsinstallaties, om op biologische wijze gas op te wekken of om verder te verwerken als diervoeding. Dagelijks wekken we een ruim aandeel van onze elektriciteit op met eigen zonnepanelen. Voor het overige aandeel kopen wij 100 procent groene stroom aan. Bijkomend nemen wij nog heel wat energiebesparende maatregelen, zoals warmterecuperatie, ledverlichting, ijswater via een CO2-koelcentrale…”

Vorig artikel
Volgend artikel