voeding
Agri & Food

Mik op diëten, niet op ingrediënten

02.12.2019
door Fokus Online

Enkele jaren geleden nam ILVO het woord ‘voedingsonderzoek’ expliciet op in zijn roepnaam. Die beslissing staat symbool voor een belangrijke evolutie binnen de hele agrovoedingsketen.

Primaire grondstoffen

De voedingsindustrie kan niet zonder primaire grondstoffen en omgekeerd. De uitdagingen waar de sectoren landbouw, visserij en voeding voor staan, zijn min of meer dezelfde. Onze missie: hoe op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel produceren voor de 10 miljard monden die de wereld in 2050 moet voeden?

Brede, geïntegreerde systeemaanpak

Een brede, geïntegreerde systeemaanpak is nodig, waarbij een aantal onderzoeksthema’s prioriteit krijgen. Klimaat is daar één van, maar ook gezonde en evenwichtige voeding. Daarbij ligt de focus niet meer op afzonderlijke voedingsproducten of -componenten, maar op het volledige dieet. Gezond eten, dat zit hem in het samenspel van veel diverse grondstoffen tot een evenwichtig dieet, afgestemd op de individuele behoeften. De kennisontwikkeling en innovatie daarrond is volop gaande. We focussen ook op de eiwittransitie, of eiwitdiversificatie, zoals wij dat liever noemen. Zowel dierlijke als plantaardige eiwitten zijn nutritioneel waardevol. Bij beide soorten ligt er voor ons nog heel wat werk, om met minder input en impact minstens dezelfde hoeveelheid output (voeding) te verkrijgen.

Gezond eten is een samenspel van veel diverse grondstoffen tot een evenwichtig dieet, afgestemd op de individuele behoeften.

Duurzaamheid

Inzake duurzaamheid kan een levenscyclusanalyse (LCA) de totale, complexe impact van een volledige productieketting onthullen. In een volgende stap kijken we zelfs naar het volledige dieet. Want mensen blijven mensen: als ze een product van hun voeding schrappen omdat ze het niet duurzaam vinden, vervangen ze het of compenseren ze hun goede daad op een andere manier. ILVO-onderzoekers willen daarom de LCA van verschillende diëten in kaart brengen. Een hele uitdaging, die ons brengt bij het belang van data. Anno 2019 kan landbouw- en voedingsonderzoek echt niet meer zonder big data en sensoren. Daarom is ook het connecteren en interpreteren van data, artificiële intelligentie en Internet of Things prioritair.

Smaakbeleving

Tot slot mag ook de smaakbeleving van voeding niet worden vergeten. Ons professionele smaakpanel en -lab maken deel uit van het pakket aan onderzoek op maat. Daarvoor kunnen zowel grote als kleine ondernemingen en starters bij ons terecht. Naast bijvoorbeeld analyses van de veiligheid en houdbaarheid van hun producten, en naast hulp bij heuse innovatieprojecten, vragen bedrijven voor hun producten vaak chemische analyses van het smaakprofiel en een fysieke smaaktest met echte consumenten. Want jij en ik, de consument die bewuste keuzes probeert te maken voor gezonde en duurzame voeding, wil niet inboeten op smaak. Genieten van eten blijft een oergegeven.

Vorig artikel
Volgend artikel