hr
Ondernemen

Franssen: ‘Van eenvoudige puzzel naar mozaïek’

26.04.2023
door Fokus Online
hr

Jeroen Franssen, arbeidsmarktexpert bij Agoria

Er is nog veel werk. Gelukkig. In een periode van opeenvolgende crisissen blijven we jobs creëren. Die jobs optimaal invullen kan met een innovatief arbeidsmarktbeleid, met een vernieuwde visie op hr-management en met individuele groeibereidheid. Helaas is daar nog veel werk aan.

Er zijn vandaag meer jobs dan mensen om ze uit te voeren. ‘Be The Change’-analyses leren dat we tegen 2030 zo’n 350.000 extra banen creëren. En dat terwijl het aantal werkzoekenden nu al flink onder de 300.000 is gedoken. Ruim de helft van hen is al meer dan 1 jaar op zoek. Ontnuchterend: zij zullen in een snel evoluerende arbeidsmarkt niet zonder competentieversterking aan de slag kunnen. 

Hoe langer iemand zich in een situatie van werkloosheid bevindt, hoe kleiner de kans op een nieuwe job. Dat maken cijfers pijnlijk duidelijk. Hoewel pijnlijk… Een aantal mensen stemt het leven af op de min of meer comfortabele werkloosheidsvergoeding die we quasi onvoorwaardelijk blijven toekennen. Ook werkenden klampen zich te vaak vast aan een stand still. Vacatures zijn er vooral voor wat we ‘hogeropgeleiden’ noemen. Niet het profiel van de gemiddelde werkzoekende. 

Weinig beschikbare kandidaten, hoge en snel veranderende verwachtingen en vaak een fixed mindset bij wie werkt: geen evidente context voor hr-professionals om een effectieve strategie uit te tekenen. Toch liggen er mogelijkheden als een aantal traditionele visies op de schop gaat. 

De deuren moeten open voor kandidaten met een minder typisch profiel. Authentieke kwaliteiten, consensus over ontwikkelpunten maar ook over competenties waarin iemand niet wil investeren, zijn sleutels om een rol in een project te spelen. Functies en departementen zijn passé, wendbare projecten en rollen worden ‘bon ton’. 

Eigentijdse hr werkt op basis van diversiteit en complementariteit.

Werkcomfort wordt het sleutelwoord om mensen aan boord te halen, te houden en productief te laten werken. Groeiende productiviteit is geen synoniem van harder werken, maar van efficiënter werken, net vanuit meer werkcomfort. De juiste mix van plaats- en tijdsonafhankelijker werken. Een goede balans tussen autonomie en een richtinggevende coaching. Een mix die van persoon tot persoon verschilt. 

Comfort betekent ook technologisch ondersteund werken. Op zo’n manier dat repetitieve, gevaarlijke en foutengevoelige taken door robots en computers worden uitgevoerd. De hr-professional is de comfortbrenger die aandacht heeft voor upskilling van alle werknemers om hen optimaal van die ondersteuning te laten profiteren. 

Die hr-professional zorgt ook voor een vanzelfsprekend leerklimaat. De toekomstige bedrijfsstrategie is glashelder en de skills for the future worden ieders kompas. Om te anticiperen op iemands rol van de toekomst, wordt tijd voorzien in het dagelijks functioneren van elke dag. Je bereidt zo immers de rendabiliteit van morgen voor.  

Oude hr was eenvoudig. Kandidaten kwamen aankloppen. We gaven medewerkers een voltijds contract en brachten ze op basis van gelijkaardige diploma’s en achtergrond samen in een afdeling. Voltooid verleden tijd. Eigentijdse hr werkt op basis van diversiteit en complementariteit. Sterke hr-professionals leggen niet langer een puzzel met veel rechte hoekjes maar maken een kleurrijk mozaïek. 

Vorig artikel
Volgend artikel