risk management
Ondernemen

Risk management komt in de spotlights te staan

26.04.2023
door Tom Cassauwers

De voorbije jaren zagen we crisis na crisis op ons afkomen. Een hele uitdaging voor onze bedrijven, maar ook hun riskmanagers. Drie Belgische riskmanagers leggen daarom uit hoe ze te werk gaan, en hoe ze hun veld zien evolueren.

risk managementNadine Haagen
Risk and Insurance Manager, Hubo

Welke risico’s zijn vandaag belangrijk in uw bedrijf en sector?

“Naast de klassieke retailrisico’s, zoals beveiliging en aansprakelijkheid, ligt bij ons ook de focus op business continuity, vertrekkende bij onze supplychain tot de verkooppunten en alle processen die ertussen liggen. Dat volgen we niet alleen op voor de fysieke verkooppunten maar ook voor onze onlineverkoop. In 2020 en 2021 kende de retailsector natuurlijk problemen met de supplychain. Zo zagen we verstoringen van de aanvoer van grondstoffen en afgewerkte producten. Alhoewel voor onze sector dat voornamelijk in de afgewerkte producten was. Vandaag maken we ons dan weer minder zorgen over tekorten, in sommige gevallen is er zelfs een overaanbod.”

Hoe belangrijk is communicatie in risk management?

“Risk management komt niet van de grond als je achter je bureau blijft zitten. Je moet communiceren met iedereen op het terrein. Mensen moeten je vertrouwen, top-down en bottom-up, van je management tot de mensen in de winkel. Je moet ook een hoge graad van onafhankelijkheid tonen, want mensen moeten risico’s waar ze ’s nachts van wakker liggen met jou willen delen. Dat soort vertrouwen bouw je niet enkel op door even te bellen. Je moet het terrein op. Daarna moet je terugkoppelen, en helder communiceren met de verschillende onderdelen van je bedrijf.”

Hoe ziet u de toekomst van risk management?

“Ik zie dat meer bedrijven openstaan voor risk management als een afzonderlijke functie. In heel wat bedrijven wordt aan risk management gedaan, maar versnipperd tussen de verschillende bedrijfsunits. Toch blijven er heel wat verschillende soorten riskmanagers bestaan. Bijvoorbeeld strategisch risk management, financieel risk management, operationeel risk management en zelfs projectrisicomanagement, om er maar enkele te noemen. Wat volgens mij nog ontbreekt in België is een brede waaier aan opleidingen die toekomstige riskmanagers kunnen afleveren. Dat aanbod zal hopelijk sterk groeien in de komende jaren.”

ondernemenBart Smets
Head of Insurance and Risk, Umicore

Welke risico’s zijn vandaag belangrijk in uw bedrijf en sector?

“We zien natuurlijk de algemene risico’s die bij heel wat organisaties terugkomen, zoals ESG, geopolitiek en cybersecurity. Een risico dat prominenter aanwezig is voor Umicore en onze sector is strengere regelgeving, vooral op het gebied van emissienormen en groene energie. Ik vind de term risk management eigenlijk te negatief, want we volgen risico’s én opportuniteiten. Strengere regulering is voor ons een risico, maar drijft ook nieuwe markten zoals elektrisch rijden, waar we erg actief in zijn met bijvoorbeeld materialen voor batterijen. Daarnaast is duurzame grondstoffenaanvoer erg belangrijk voor ons. Ook speelt de war for talent enorm, gezien we als bedrijf een sterke groei kennen.”

Hoe belangrijk is communicatie in risk management?

“In een globale organisatie zoals de onze is communicatie van enorm belang. Businessunits moeten met elkaar communiceren, zodat ze beter kunnen anticiperen op risico’s. Vandaag zijn risico’s meer dan ooit geconnecteerd. Daarom wil je vermijden dat mensen in silo’s gaan nadenken. Een risico voor één entiteit kan zich verspreiden naar een ander deel van het bedrijf, maar kan evengoed kansen bieden in een ongerelateerde bedrijfstak. Duidelijk communiceren zorgt ervoor dat je risico’s met elkaar leert verbinden. Je moet een risk-culture in je bedrijf brengen als riskmanager. En dat bereik je via communicatie. Risicobewustzijn moet deel uitmaken van het DNA van je bedrijf.”

Hoe ziet u de toekomst van risk management?

“Technologie zal volgens mij een veel grotere rol spelen. Ik denk aan zaken zoals data analytics en AI om op risico’s te anticiperen en voorspellingen te doen. Dat zie ik als een van de grote evoluties binnen risk management. We zullen ook meer input krijgen van externe bronnen. Door de toenemende complexiteit en verbondenheid van risico’s moeten we nieuwe technieken ontwikkelen. Risk-transfers gaan niet meer enkel over de traditionele verzekeringen, en ook andere structuren zullen steeds meer hun intrede doen. Ten slotte is reputatierisico een belangrijk groeiveld. De groei van sociale media zorgt voor een snellere en bredere verspreiding van nieuws dat niet altijd voldoende gecheckt is.”

risk managementNathalie Vandenbroucke
Risk, Insurance and Compliance Manager, Eiffage Benelux

Welke risico’s zijn vandaag belangrijk in uw bedrijf en sector?

“Voor de bouwsector is klimaatverandering een uitdaging. Onze milieustrategie staat daarom centraal in alles wat we ondernemen. Dit leidt onder meer tot de ontwikkeling van nieuwe technologie, zoals AI of circulair bouwen, wat risico’s maar ook opportuniteiten inhoudt. Ook heeft de bouwsector gemiddeld een lage winstmarge. We moeten dus het evenwicht bewaren tussen investeren in nieuwe technologieën en onze expertise aanscherpen. Ethiek is voor Eiffage Benelux van primordiaal belang, niet alleen intern maar ook in onze relaties met externe stakeholders. Tot slot is het tekort aan talent een belangrijke uitdaging. Bepaalde posities invullen, zoals die van ingenieur, is niet altijd eenvoudig.”

Hoe belangrijk is communicatie in risk management?

“De strategische agenda en de manier waarop het management risico’s en opportuniteiten aanpakt, worden intern gecommuniceerd. Dit wordt uitgewerkt in aandachtspunten en concrete acties. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Sharepoint als informatieplatform om de laatste trends op het vlak van nieuwe technologie en milieu te kunnen delen. Onze interne Eiffage Universiteit doet daarnaast ook veel werk rond nieuwe technologie en trends, en die alle ontwikkelingen doorheen het bedrijf communiceert. Elke medewerker moet ook een verplichte opleiding rond ethiek volgen, om het bewustzijn daaromtrent binnen ons bedrijf te versterken.”

Hoe ziet u de toekomst van risk management?

“De laatste jaren kwam risk management meer en meer in de spotlights te staan door een opeenvolging aan crisissen: de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, cyberaanvallen en natuurrampen. De bouwsector mag dan bekend staan als een vrij traditionele sector, er waait nu al enkele jaren een nieuwe wind waarbij nieuwe technologieën en manieren van werken worden geïntroduceerd. Tijdens deze woelige periode werd de rol van de riskmanager veel belangrijker. Risico’s opvolgen gebeurt systematischer dan voordien, of het nu gaat over operationele risico’s, cybersecurity, ethiek of waar onze grondstoffen vandaan komen.”

Vorig artikel
Volgend artikel