veerkracht
Ondernemen

Goed risicobeheer is continuïteit waarborgen

26.04.2023
door Lieven Desmet

Risico’s tijdig identificeren en aanpakken voordat zij zich voordoen en de gevolgen ervan voor de activiteiten, reputatie en financiële prestaties zoveel mogelijk beperken, is onderdeel van de strategie van een goed bestuurde organisatie.

Een brand, overstroming of cyberaanval zijn calamiteiten die vaker kunnen voorkomen dan ons lief is. Elke organisatie doet er goed aan dergelijke risico’s te identificeren en er zich op voor te bereiden. “En in het geval er zich toch een crisis voordoet, ligt er best een goed bruikbare voorbereiding klaar”, zegt Marc Tielemans, CEO van RealCGR.

Zo’n voorbereiding is een basis voor het beheersen van een crisissituatie. Dat kan gaan van het informeren van personeel en andere belanghebbenden, het snel herstellen van de activiteiten, tot het vrijwaren van de goede reputatie en de financiële prestaties van de onderneming. Samengevat gaat het over de veerkracht van een bedrijf. “Veerkracht verwijst naar het vermogen van organisaties om te kunnen omgaan met – en het herstellen van – gebeurtenissen, schokken en verstoringen die hun normale werking onderbreken of zelfs compromitteren”, duidt Marc Tielemans.

Veerkracht verwijst naar het vermogen van organisaties om te kunnen omgaan met schokken en onverwachte gebeurtenissen.

Environmental Social & Governance (“ESG”)

Door verdere regulering en groeiende globalisatie is de complexiteit toegenomen. Ook is er de verscherpte aandacht voor ESG. Marc Tielemans: “ESG verwijst naar het niet-financiële aspect van hoe goed bedrijven bestuurd worden, en hoe ze omgaan met hun bredere sociale verantwoordelijkheden naar de maatschappij toe. Dat zorgt voor een brede waaier aan wettelijke verplichtingen en tal van regels. Dat zijn voor organisaties vele facetten om te behandelen.”

ESG mag dan wel verplichtingen met zich meebrengen, het kan – mits goed aangepakt – ook net de veerkracht verstevigen. “Elke goed bestuurde organisatie moet haar veerkracht en continuïteit waarborgen”, merkt Marc Tielemans op. “Daardoor wordt de duurzaamheid van de onderneming ondersteund. Goede continuïteit waarborgen is een niet-financieel teken van goed bestuur en adoptie van ESG.” Anders gezegd: door veerkrachtig te zijn, kunnen ondernemingen aantonen dat zij zich inzetten voor verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken.

Dit kan helpen om investeerders of nieuwe klanten aan te trekken. “Goede veerkracht en goed bestuur creëert goed vertrouwen én een goede reputatie”, besluit Marc Tielemans.

Vorig artikel
Volgend artikel