medewerkers
Business

‘Medewerkers aan je binden is het nieuwe rekruteren’

04.10.2023
door Marleen Walravens

De economische heropleving na de pandemie en het tekort aan geschikte werkkrachten leiden ertoe dat bedrijven nieuwe strategieën moeten hanteren om werknemers aan boord te houden en hun betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit te stimuleren.

Niet alleen het aantrekken van het juiste talent blijft voor veel bedrijven een moeilijke taak, maar ook het behouden van geschikte medewerkers. Werknemersbetrokkenheid is daarom een van de belangrijkste taken geworden van de hr-afdelingen. Niet evident, nu de nieuwe generatie werknemers, de gen Z’ers, andere kernwaarden en werkvoorkeuren heeft dan de vorige generaties. Gen Z’ers zijn digital natives, schenken meer aandacht aan diversiteit op de werkvloer en een gezonde work-lifebalance, en worden gedreven door waarden voor mens en planeet. 

“Hoewel er vaak gesproken wordt over generatieverschillen, zijn de gelijkenissen tussen generaties vaak groter dan de verschillen”, zegt Sofie Jacobs, professor hr-management aan de Antwerp Management School. “Maar de jongeren, vaak hoogopgeleid, hebben verwachtingen die niet meer passen in de bestaande structuren, wat kan leiden tot teleurstellingen en gevoelens van vervreemding.” Stijn Bogaerts, CEO van RecruitrLAB, dat gespecialiseerd is in startende professionals, kan dit bevestigen. “Het valt op dat bedrijven meer aandacht moeten schenken aan connectie en duidelijkheid zodat de jongere generaties de juiste motivatie, betrokkenheid en zingeving vinden in hun job.”

Iedere leidinggevende heeft een hr-rol te vervullen.

- Stijn Bogaerts, RecruitrLAB

Belang van onboarding

Statistieken van Gallup uit 2022 geven aan dat slechts 21 procent van de medewerkers wereldwijd zich geëngageerd voelt. In Europa is dat 14 procent en België scoort zelfs nog lager, daar voelt slechts 11 procent van de werknemers zich ‘erg betrokken of enthousiast’ bij hun werk. De vraag dringt zich op of het wel effectief nodig is dat werknemers zich verbonden voelen met hun bedrijf. Is het niet voldoende dat ze gewoon hun job naar behoren uitvoeren? Het antwoord is duidelijk. Betrokkenheid van werknemers is de sleutel tot meer productiviteit en werktevredenheid, wat zich uit in gemotiveerde medewerkers, minder arbeidsverzuim, een betere dienstverlening en meer inkomsten. “Hr moet ervoor zorgen dat de inspanningen om talent aan te trekken in evenwicht zijn met de inspanningen om werknemers te behouden en te ontwikkelen”, zegt Jacobs. “Medewerkers aan je binden is inderdaad het nieuwe rekruteren”, zegt ook Bogaerts. “Daarbovenop zou iedere leidinggevende of iemand die professioneel instaat voor collega’s een hr-rol op zich moeten nemen.”

Toch speelt hr een centrale rol in het implementeren van beleid, processen en trainingen die betrokkenheid en engagement bij de werknemers bevorderen. Onboarding is heel belangrijk zodat de nieuwe werknemer zich gewaardeerd voelt. Maar ook later moet je erkenning geven aan werknemers voor hun bijdrage aan het bedrijf. Feedback wordt ook geapprecieerd, net als het aanbieden van groeikansen en een zekere vorm van autonomie. Hiervoor kunnen de hr-professionals erkenningssystemen en heldere evaluatieprocessen opstarten. Investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers is eveneens een vorm van erkenning, waardoor inzetbaarheid op langere termijn gecreëerd wordt.

Voor gen Z’ers moet de workplace experience aansluiten bij hun verwachtingen. Zorg dus voor doelgericht werk, moedig de ondernemersmentaliteit aan en maak gebruik van technologie. Om deze generatie te bereiken en hun betrokkenheid te optimaliseren, zijn de digitale communicatiekanalen het geschiktst. Dat kunnen zowel de klassieke sociale media zijn als een intern hr-platform waar ze hun ervaringen kunnen delen. Ook trainingsmodules hebben meer succes wanneer ze aangeboden worden via een digitaal medium en niet via papieren documenten of persoonlijke vergaderingen. 

“Het stimuleren van verbondenheid met het bedrijf is een continu proces”, besluit Jacobs. “Ondanks het streven naar werkgeluk en engagement, moet er realisme zijn. Niet elke werkdag kan passie en 100 procent engagement bevatten. Routineuze dagen zijn nodig om op andere dagen te kunnen excelleren. In de toekomst zal meer aandacht gaan naar dialoog, participatie en emotionele betrokkenheid.” 

Vorig artikel
Volgend artikel