maatschappelijk verantwoord ondernemen
Business

MVO: Zakelijk succes en maatschappelijke impact gaan hand in hand

04.10.2023
door Marleen Walravens

MVO is gebaseerd op de milieu-, sociale en bestuurscriteria van de economische activiteit. Op vlak van milieu hebben de meeste bedrijven al grote inspanningen geleverd. Maar hoe kunnen ondernemingen het sociale aspect integreren in hun bedrijfsvoering?

maatschappelijke verantwoord ondernemenKhadija Rejdy
Founder & Human Business Expert, UPOP

Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn bijdragen aan zakelijk succes?

“Het is een mythe dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niets te maken heeft met het commerciële aspect van zakendoen, zoals winst maken, omzet draaien of groeien in afzetmarkten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen brengt diverse voordelen met zich mee die leiden tot een boost in je zakelijk succes. Bedrijven die hier sterk in zijn – wij noemen ze human businesses –, denken na over het implementeren van milieuvriendelijke processen, energiebesparende technologieën of afvalverminderingen. Zo kunnen ze operationele kosten drukken en hun winstgevendheid verhogen. Inzetten op een inclusieve bedrijfscultuur levert gemotiveerde medewerkers op, wat de productiviteit en retentie ten goede komt.” 

Kunnen kmo’s via hun bedrijfsvoering sociaal rendement en maatschappelijke impact realiseren?

“Dat kan zeker. De uitdaging zit vooral in het uitgangspunt waarmee ondernemingen beginnen aan hun bedrijfsvoering. Als je het uitgangspunt neemt dat winst maken gekoppeld is aan randvoorwaarden waarin ook sociaal rendement en maatschappelijke impact toebehoren, dan heb je een win-winscenario. Door bewust bedrijfsstrategieën te richten op mens en maatschappij kunnen kmo’s aanzienlijke voordelen halen. Door inclusief te rekruteren of begeleiding te geven aan schoolverlaters, geef je een antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. En door een korte en duurzame voorraad- en productieketen op te zetten en samen te werken met lokale leveranciers en producenten, heb je impact op het milieu.”

Welke trends verwacht u op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toekomst? 

“Een van de opkomende trends is een grotere nadruk op diversiteit en inclusie. Het streven naar een diverse en inclusieve werkplek wordt een must voor organisaties die nog willen blijven bestaan in de toekomst. De voordelen zijn dan ook talrijk. Die kunnen gaan van een stijging in behoud van werknemers tot grotere multidimensionale inzichten en creativiteit binnen de bedrijven. De technologische innovaties zoals kunstmatige intelligentie en data-analyse kunnen ook tools zijn om maatschappelijk verantwoorde bedrijfsactiviteiten te optimaliseren. Alleen zal het hierbij van groot belang zijn een operationeel kader te schetsen en transparante communicatie naar klanten en stakeholders te voorzien.”

maatschappelijk verantwoord ondernemenDanielle Dewickere
Partner towards Sustainability Excellence, MÖBIUS

Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn bijdragen aan zakelijk succes?

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont, zeker op langere termijn. Een besparing in het energie- of grondstoffenverbruik kan lucratief zijn. De markt werkt ook goed mee: de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt. Bovendien willen mensen graag werken voor bedrijven die zich inzetten voor de maatschappij en het milieu. Medewerkers voelen zich hierdoor meer betrokken, wat leidt tot een grotere tevredenheid, motivatie én lager verloop. MVO draagt ook bij aan een betere relatie met stakeholders zoals investeerders. Die worden steeds vaker aangesproken op de impact van hun investeringsportfolio op mens en milieu. Tot slot worden de Europese regels voor meer bedrijven aangescherpt.”

Kunnen kmo’s via hun bedrijfsvoering sociaal rendement en maatschappelijke impact realiseren?

“Jazeker. Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat hun teams en bestuursorganen divers samengesteld zijn naar afkomst, leeftijd, gender, fysieke capaciteiten of opleiding. Ze kunnen samenwerken met leveranciers die ethische waarden hoog in het vaandel dragen. Er zijn zelfs zogenoemde sociale ondernemers bij wie het oplossen van maatschappelijke problemen het uitgangspunt vormt. Zij gebruiken hun ondernemerstalent om maatschappelijke doelen te realiseren. Dat kan gaan van het op de markt brengen van circulaire designproducten gemaakt door maatwerkbedrijven, over het stimuleren van consumptie van lokaal geteelde gewassen, tot het lanceren van technologie om eenzaamheid bij senioren tegen te gaan.”

Welke trends verwacht u op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toekomst? 

“De circulaire economie is al een tijdje trending en zal dat ook blijven. Niet alleen de koolstofvoetafdruk, maar ook de materiaalvoetafdruk moet naar beneden. Gebruik van materialen draagt namelijk aanzienlijk bij aan klimaatverandering. Het betreft het integreren van duurzame criteria bij aankopen, het delen van spullen, het langer gebruiken van producten door een goed onderhoud en herstel, het hergebruiken van producten en het recycleren van materialen. Verder zal er ook steeds meer aandacht zijn voor de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid van alle spelers in de volledige waardeketen van de bedrijven. Intern blijft ook een goede work-lifebalance voor medewerkers belangrijk.”

kmoNathalie Van Edom
Country Sustainability Manager, IKEA Belgium

Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn bijdragen aan zakelijk succes?

“Steeds meer medewerkers, en bij uitbreiding ook de klanten, verwachten van bedrijven dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De sollicitanten die bij ons binnenkomen vragen hier spontaan naar. Ze zijn niet tevreden met vage ambities maar horen graag concrete voorbeelden. Een duurzaamheidsvisie waarbij je probeert de ecologische voetafdruk van je bedrijf zo klein mogelijk te houden, waarbij je duurzame producten betaalbaar op de markt brengt en daarbij een sociaal luik inbouwt, draagt gegarandeerd bij aan succes. Bij Ikea proberen wij het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen beter te maken met de producten die we aanbieden, maar evengoed met onze sociale initiatieven.”

Kunnen kmo’s via hun bedrijfsvoering sociaal rendement en maatschappelijke impact realiseren?

“Absoluut. Sinds drie jaar organiseren wij, samen met externe experts, stages voor vluchtelingen. Ze krijgen opleidingen en een buddy waardoor ze als volwaardige medewerker meedraaien. Door die eerste werkervaring vinden ze makkelijker werk, bij Ikea of in een ander bedrijf. We hebben ook het Welkom Thuis-project opgestart om kwetsbare eenoudergezinnen makkelijker toegang te geven tot goede, betaalbare woningen. Daarbij geven we onze medewerkers de kans om betaald en tijdens de werkuren een halve dag per jaar vrijwilligerswerk te doen. Een dubbele positieve werking: we helpen de sociale organisaties én onze medewerkers worden bewust van de vele precaire situaties en ontwikkelen hun sociaalgevoeligheid.”

Welke trends verwacht u op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toekomst? 

“Er zijn twee trends waar we bij Ikea veel belang aan hechten. We zien dat bedrijven steeds meer samenwerken en bruggen bouwen met sociale actoren om impact te creëren. Via memoranda en debatten kunnen bedrijven, ngo’s en sociale organisaties elkaar versterken en een maatschappelijke rol opnemen. Zo zal inclusie van de kwetsbaarsten een sterker topic worden. Verder moeten duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand gaan voor zoveel mogelijk mensen. Dit zijn beslissingen die bedrijven kunnen maken, maar waar een zekere wil voor nodig is. Bij Ikea is de plantaardige hotdog goedkoper dan die met vlees, goed voor de portemonnee en voor de planeet. Zo beloon je mensen die een duurzame keuze maken.”

Vorig artikel
Volgend artikel