jobhoppers
Carrière

Claeys: ‘Generatie jobhoppers?’

10.04.2024
door Fokus Online
jobhoppers

Pieter Claeys, CEO House of Talents

Wanneer we de huidige arbeidsmarkt onder de loep nemen, zien we een opvallende trend: steeds meer werknemers kiezen ervoor om sneller dan ooit van baan te veranderen. Dit fenomeen heeft zich vooral na de COVID-19-pandemie verder ontwikkeld. Opvallend is het feit dat deze verandering het meest uitgesproken is onder jongeren, vooral die jonger dan 25 jaar.

Deze generatie valt op door hun kritische houding ten opzichte van werkgevers, iets dat hand in hand gaat met de heersende krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers bevinden zich in een situatie waarin ze moeten concurreren om talent, wat leidt tot hogere eisen en verwachtingen bij werknemers. Deze dynamiek heeft een nieuw speelveld gecreëerd, waarin werknemers niet meer passief zijn in hun zoektocht naar werk, maar eerder actief en assertief.

Een interessant gevolg van deze evolutie is de opkomst van projectwerk via outsourcingpartners alsook het toenemend aantal freelancers op onze arbeidsmarkt. In deze setting kunnen werknemers genieten van een dynamische werkomgeving waarin ze voortdurend worden uitgedaagd door verschillende projecten. Tegelijkertijd behouden ze de vrijheid om hun eigen pad en voorwaarden uit te stippelen, zonder het stigma van ‘jobhopper’ te moeten dragen.

Dit is een verschuiving die zowel werknemers als werkgevers dwingt om traditionele denkwijzen over werk en werkgelegenheid te heroverwegen. Voor werknemers biedt het nieuwe kansen voor persoonlijke en professionele groei.

In een tijd waarin verandering de enige constante lijkt te zijn, kan het fenomeen van de ‘generatie jobhoppers’ worden gezien als een teken van een arbeidsmarkt die zich aanpast aan de behoeften en verwachtingen van een nieuwe generatie werknemers.

In een tijd waarin verandering de enige constante lijkt te zijn, is de 'generatie jobhoppers' een signaal dat de arbeidsmarkt zich aanpast aan een nieuwe generatie werknemers.

Een remedie tegen bloedarmoede

Terwijl sommige werkgevers geneigd zijn om de recente evoluties op de arbeidsmarkt door een negatieve lens te bekijken, brengen deze veranderingen ook aanzienlijke voordelen met zich mee. Een van de meest opvallende voordelen is de effectieve remedie tegen de stagnatie, die bekendstaat als bloedarmoede in een bedrijf.

Deze verschuiving naar een meer dynamische arbeidsmarkt betekent dat er regelmatig nieuwe werknemers met frisse ideeën en een andere kijk op zaken binnenkomen. Dit brengt niet alleen vernieuwing, maar ook een hernieuwde energie met zich mee, wat een frisse wind laat waaien door de gangen van het kantoor.

Van tanker naar speedboot

Projectwerk biedt bedrijven de mogelijkheid om uiterst flexibel te reageren op veranderende marktomstandigheden. Men kan snel opschalen bij nieuwe projecten, zich aanpassen in moeilijke tijden door de flexibele schil te verkleinen of inspelen op onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of zwangerschap door externe expertise in te schakelen – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Kortom, zowel de groeiende drang naar verandering bij werknemers als de opkomst van projectwerk als gevolg hiervan, dragen bij aan de flexibiliteit van bedrijven en creëren een win-winsituatie op de arbeidsmarkt. Dit is een voorbeeld van hoe de principes van Darwinisme zich ook manifesteren op het terrein van de arbeidsmarkt, waar de meest flexibele bedrijven gedijen in een steeds veranderende wereld.

Vorig artikel
Volgend artikel