AI
KMO

Tech talks: ‘AI zal de manier waarop we leven en werken voorgoed veranderen’

28.06.2023
door Hannes Dedeurwaerder

Ondernemers nemen heel vaak de term tech in de mond, maar die vlag dekt een enorme lading: healthtech, biotech, agetech, noem maar op. Dat betekent dat starters die in zo’n specifiek techdomein aan de slag gaan ook voor heel specifieke uitdagingen komen te staan.

technologieAndries Clinckaert
Founder Tiro.Health

Waarom heb je destijds voor dit specifieke techdomein gekozen?

“Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in alles wat met technologie te maken had. Tijdens mijn stagejaar in de opleiding geneeskunde kwam ik pas echt in contact met de praktijk en ging een fascinerende wereld voor me open. Een ziekenhuis is enerzijds een verzamelplaats van waanzinnig interessante innovaties, waar onder meer AI-toepassingen dagelijks worden gebruikt. Anderzijds blijft het een wereld waarin menselijk contact primeert. Technologie is en blijft een middel om een hoger doel te dienen: onze gezondheid. Tijdens mijn onderzoek naar digitale opvolgmogelijkheden voor prostaatkankerpatiënten zag ik de nood voor een tool die artsen ondersteunt bij het maken van medische verslagen.”

Wat zie je vandaag als de grootste kansen en uitdagingen binnen je domein?

“Het verbaast me steeds weer opnieuw op wat voor archaïsche wijze sommige processen in onze gezondheidszorg nog verlopen. Hoeveel manuele, overbodige administratieve arbeid er dagelijks moet worden verricht. Een leger administratief personeel typt dag in, dag uit gegevens over van het ene programma naar het andere. Of scant papieren in, of belt rond om agenda’s af te stemmen. Artsen hebben bovendien maar heel weinig zicht op hun eigen resultaten. Er zijn geen benchmarks of zogenaamde performance-indicatoren beschikbaar. Kortom, er zijn nog enorme opportuniteiten om te besparen door logge processen en oude IT-systemen te vernieuwen.”

Hoe zie je de toekomst van je domein? Waar verwacht je bijvoorbeeld veel van?

“Het lijkt me een logische evolutie dat de duur van een ziekenhuisverblijf steeds korter zal zijn. Het is enerzijds onbetaalbaar geworden om mensen op ‘hotel’ te houden in een hoogtechnologische omgeving als een ziekenhuis, maar anderzijds is het ook bewezen bevorderlijk voor het herstelproces om dit in de thuisomgeving toe te laten – uiteraard mits de nodige ondersteuning. Om échte transmurale zorg mogelijk te maken, moeten er heel wat processen tussen verschillende zorgverleners afgestemd worden en moeten de nodige (digitale) tools worden geïmplementeerd. Daar zie ik recent heel wat interessante ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van slimme pleisters en andere wearables.”

AIJeroen Hofenk
Chief Science Officer Swiftpharma

Waarom heb je destijds voor dit specifieke techdomein gekozen?

“Na mijn opleiding moleculaire biologie heb ik een aantal jaar voor een groot bedrijf gewerkt waar ik ervaring opdeed in conventionele expressieplatformen voor het produceren van recombinante eiwitten als bacteriën, schimmels en zoogdiercellen. Na vijf jaar heb ik mijn wetenschappelijke focus verlegd op het gebruik van planten. Al snel werd de veelzijdigheid van dit prachtige organisme me duidelijk. De snelheid en schaalbaarheid van dit organisme, gepaard met de mogelijkheid om eiwitten op een duurzame manier aan een lagere kost te produceren, waren voor mij het keerpunt. Zeker omdat plantmoleculaire biologie voor het produceren van recombinante eiwitten een nichesegment blijft.”  

Wat zie je vandaag als de grootste kansen en uitdagingen binnen je domein?

“De grootste kans voor ons bedrijf is het groeipotentieel dat we hebben dankzij Europa’s eerste (en enige) beschikbare PMP-productiefaciliteit, waar het produceren van therapeutische eiwitten onder GMP-normen op industriële schaal mogelijk wordt. Veel drug innovators overzien vandaag zelf de productie van hun eiwit in planten omdat er na de onderzoeks- en ontwikkelingsfase geen productiecapaciteit voorhanden is. Dat is inmiddels een probleem op globaal vlak, want wat heb je aan innovatie als je daarna niet kunt schalen? Een ander aspect is het verder opbouwen van precedenten en tonen aan regelgevers dat planten wel degelijk een kwalitatief consistent product op schaal kunnen leveren.” 

Hoe zie je de toekomst van je domein? Waar verwacht je bijvoorbeeld veel van?

“Plantexpressieplatformen zullen een centralere rol gaan spelen omdat alles duurzamer, sneller en goedkoper geproduceerd zal moeten worden. Planten vinken al deze vakjes af. De alternative protein of alt-protein-markten kennen een explosieve groei. Een belangrijk onderdeel van die markt is de doorontwikkeling van kweekvlees. In 2050 zal de wereldbevolking 9,6 miljard mensen tellen. Doordat tegelijkertijd de middenklasse groeit, verwachten de Verenigde Naties dat de wereldwijde vleesconsumptie zal verdubbelen. Het is ondoenbaar om aan die vraag te voldoen met traditionele veeteelt. We kunnen het ons niet permitteren nog meer eetbare granen, landbouwgrond en water te verspillen aan vee.”

AIHassan Haddouchi
Founder Workerpro

Waarom heb je destijds voor dit specifieke techdomein gekozen?

“Destijds heb ik voor dit specifieke domein gekozen vanwege mijn passie om een positieve impact te maken op het leven van mensen door middel van technologie en AI. Tijdens mijn werk als lector AI in het hoger onderwijs heb ik gezien hoeveel jonge mensen worstelen met hun mentale gezondheid. De coronacrisis heeft deze problemen alleen maar versterkt, zoals we kunnen zien in verschillende rapporten. Ik wilde een verschil maken en daarom heb ik ervoor gekozen om mijn training als AI-ingenieur te gebruiken en te streven naar technologische oplossingen die de mentale gezondheid van mensen kunnen verbeteren.”

Wat zie je vandaag als de grootste kansen en uitdagingen binnen je domein?

“Binnen mijn domein zie ik momenteel de grootste kansen in de toepassing van AI voor het verbeteren van de mentale gezondheid, zoals het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen om mensen te helpen hun mentale welzijn te verbeteren. AI kan op deze manier op maat gemaakte oplossingen bieden. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals het waarborgen van de privacy en het voorkomen van vooringenomenheid in de algoritmes. Het is belangrijk om deze uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat AI een positieve impact heeft op de mentale gezondheid van mensen.”

Hoe zie je de toekomst van je domein? Waar verwacht je bijvoorbeeld veel van?

“AI zal de manier waarop we leven en werken voorgoed veranderen. In ons domein zal zich dit vertalen in het verbeteren van de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en het verminderen van de stigmatisering van mentale gezondheidsproblemen. Het gebruik van AI brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee op vlak van de ethische en verantwoorde toepassing ervan. Het gebruik van AI zal ook een aanzienlijke invloed hebben op economie en werkgelegenheid. Het is belangrijk om ons te concentreren op vaardigheden die niet gemakkelijk door AI kunnen worden overgenomen, zoals creativiteit, emotionele intelligentie, menselijke interactie…”

Vorig artikel
Volgend artikel