bedrijven
KMO

Pieter Timmermans: “De kracht van co-ondernemen tussen klein en groot”

05.03.2022
door Fokus Online

Van België wordt vaak gezegd dat het een ‘kmo-land’ is. Het is onmiskenbaar dat de meer dan 600.000 kmo’s actief in ons land een sleutelrol spelen in onze economie. Ze vertegenwoordigen 99% van het totale ondernemerslandschap, de overige 1% staat op het conto van grote ondernemingen. Met dat aandeel liggen we mooi rond het Europese gemiddelde.

Logischerwijs spelen deze kmo’s en grote ondernemingen in verschillende categorieën, met andere middelen en uiteenlopende processen. In feite zijn het twee verschillende ‘species’, elk met specifieke eigenschappen, cultuur en werking. Toch vormen die verschillen tussen beide actoren vaak de basis voor een complementariteit met een aanzienlijke toegevoegde waarde.

Focussen we op die toegevoegde waarde, dan is innovatie zowel bij kmo’s als bij grote bedrijven een van de kernelementen. Omdat kmo’s kleiner en vaak sneller en flexibeler zijn, kunnen ze van nature gemakkelijker innovaties in de markt zetten. Mochten ze over dezelfde middelen voor onderzoek en ontwikkeling beschikken als de grote ondernemingen, dan zouden ze die troef nog veel sterker kunnen uitspelen. Laat hen bovendien bogen op de ervaring van de grote bedrijven en hun innovatiekracht neemt wellicht exponentieel toe.

Grote ondernemingen van hun kant beschikken over een belangrijk innovatievermogen, maar kunnen dat versterken dankzij co-ondernemerschap met en de hefboom van de ‘entrepreneurial spirit’ van de kmo’s. De complementaire knowhow die zo wordt ontwikkeld, draagt bij tot de slagkracht van beide spelers, maar ook van de andere stakeholders en ondernemingen waarmee ze samenwerken. Op die manier ontstaat een echte positieve innovatiespiraal.

Grote en kleine bedrijven hebben elkaar hard nodig.

- Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder bij het VBO

De samenwerking tussen groot en klein(er) versterkt tegelijk elkaars reputatie. Kmo’s die toenadering zoeken tot een grotere, vaak meer gewaardeerde en zichtbare speler, verwerven een zekere legitimiteit bij de stakeholdergemeenschap. In kredietdossiers bijvoorbeeld. Omgekeerd geven grote ondernemingen die zich doelbewust omringen met kleine wendbare bedrijfjes het signaal dat ze flexibel kunnen inspelen op de snel evoluerende markt(en). Samen met de slagkracht van de stabiele en betrouwbare tanker die het grote bedrijf vormt, leidt de wisselwerking meestal tot succesvol co-ondernemerschap.

Die conclusie werd trouwens zwart-op-wit bevestigd in onze recente studie naar de relaties tussen kmo’s en grote ondernemingen in België. Er heerst een grote mate van verwevenheid en complementariteit. Liefst 93% van de door ons bevraagde bedrijven noemt de relatie met ondernemingen met een andere schaalgrootte ‘noodzakelijk’ (46%), ‘essentieel’ (41%) tot zelfs ‘van vitaal belang’ (6%) voor hun voortbestaan.[1] Bottomline? Grote en kleine bedrijven hebben elkaar hard nodig. Niet het minst in tijden van crisis.

[1] U leest alles over de studie in het REFLECT-magazine van het VBO ‘De kracht van co-ondernemen tussen klein en groot’ (vbo. be>publicaties>REFLECT).

Vorig artikel
Volgend artikel