vacatures
Gezondheid

Wouter Beke: “Zorgen voor de zorg”

01.03.2022
door Fokus Online

Vlaanderen kent een hoog aantal openstaande vacatures die maar niet ingevuld geraken. De krapte doet zich voor in tal van sectoren, zoals ICT, bouw, schoonmaak of onderwijs, maar ook in de zorg. De Vlaamse regering heeft dan ook een Actieplan (Zij-)Instroom gelanceerd om zo veel mogelijk mensen te leiden naar de zorg.

Impact op de kwaliteit van zorg

Het gegeven dat bedrijven hun vacatures niet kunnen invullen heeft een economische, budgettaire en maatschappelijke kostprijs. Bedrijven die geen volk vinden, kunnen niet groeien. Daarnaast rateert de federale overheid inkomsten, wegens minder inkomsten via belastingen en sociale zekerheid en meer uitgaven via werkloosheidsuitkeringen. Voor de zorgsector zou een gebrek aan personeel een impact kunnen hebben op de kwaliteit van zorg. Dat moeten we koste wat kost vermijden.

Via het sociaal akkoord heeft de Vlaamse regering samen met de sociale partners de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren verbeterd. Zo konden de geregionaliseerde sectoren, zoals de ouderenzorg, rekenen op een gemiddelde stijging van de loonmassa van 6 procent. Concreet betekent dit dat een voltijds werkende verpleegkundige in de private ouderenzorg met een anciënniteit van 5 jaar in het nieuwe IFIC-model maandelijks 430 euro bruto meer zal verdienen. Dat is niet niks.

Aantrekkelijke beroepen én personeelsnormen

In dit sociaal akkoord hebben we niet alleen de lonen verhoogd om het beroep aantrekkelijker te maken, maar ook de personeelsnormen voor zwaar zorgbehoevenden, zoals mensen met dementie, opgetrokken. Zo wil Vlaanderen de kwaliteit van zorg absoluut garanderen. Maar je moet dat personeel ook vinden. Midden december waren er volgens de VDAB maar liefst 1641 openstaande vacatures als zorgkundige en meer dan 3300 openstaande vacatures als verpleegkundige.

Met het hart, hoofd en de ziel op de juiste plaats is de zorgsector misschien ook iets voor jou.

- Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid (CD&V)

Actieplan (Zij-)Instroom

Onder andere met het Actieplan (Zij-)Instroom wil Vlaanderen meer mensen naar een job in de zorg leiden. Drie zaken zijn wat ons betreft absoluut noodzakelijk: een meer positieve beeldvorming (#IedereenZorgambassadeur), het wegwerken van administratieve drempels en een haalbare combinatie van werken, leren en gezin.

De meest in het oog springende maatregel is het feit dat Vlaanderen niet of onvoldoende gekwalificeerde mensen wil aanwerven met een contract van onbepaalde duur, op voorwaarde dat er onmiddellijk met een opleiding wordt gestart. Deze opleiding, in samenwerking met de onderwijsinstellingen, wordt structureel verankerd in de basisfinanciering van de voorziening waar men aan de slag gaat. Zo kan men een kwalificerend opleidingstraject vormen naar een knelpuntberoep in de sector.

Met het hart, hoofd en de ziel op de juiste plaats is de zorgsector misschien ook iets voor jou. Surf naar www.kiesvoordezorg.be

Vorig artikel
Volgend artikel