patient
Fokus Podcast

Patient centricity: van patiënt naar partner in de gezondheidszorg

08.12.2023
door Amaryllis De Bast

Tijdens deze aflevering hebben we het over ‘de nieuwe, mondige patiënt’. Want, net als de tendens van meer burger- en consumenteninspraak, willen we ook in de zorg ‘ons zegje kunnen doen’. We verwachten steeds vaker participatie en betrokkenheid. Die switch van patiënt naar partner zal dan ook de toekomst van onze gezondheidszorg bepalen.

Het is een positieve ontwikkeling dat na twintig jaar de rechten en wetten met betrekking tot patiënten zijn geactualiseerd. Deze wijzigingen stellen de patiënt in staat om een actievere rol te spelen in zijn behandeling en het algemene zorgplan, vertelt Willy Cnops, life science advisor bij farmaceutische koepelorganisatie Pharma.be. “De patiënt moet beter geïnformeerd worden. Educatieve programma’s, informatieve initiatieven en bewustwordingscampagnes dragen hieraan bij, maar het is essentieel dat patiënten mondig worden en zich durven uitspreken”.

Cnops merkt op dat er vooruitgang is geboekt, met bijvoorbeeld instanties zoals het Patient Expert Center, dat patiënten traint om zelf het heft in eigen handen te nemen over hun eigen gezondheid. “Deze initiatieven richten zich op de toekomst en dragen bij aan het streven naar preventieve zorg. Voorkomen is beter dan genezen,” voegt hij eraan toe, en benadrukt daarmee het belang van proactieve betrokkenheid van patiënten bij hun gezondheidszorg.

De impact van patient centricity

De patiënt wil dus inspraak hebben, betrokken worden, maar wordt ook zijn behandeling daar beter van? Wat is de impact van meer patiëntbetrokkenheid op de zorg, en groter gezien, op de maatschappij? Dit kunnen we op verschillende niveaus bekijken, zegt Mitchell Silva, founder van medisch platform Esperity. “Belangrijk is echter het individueel niveau. Wanneer we de patiënt dus meer betrekken, merken we dat hij een betere gezondheidsgeletterdheid heeft. Hoe beter de patiënt geïnformeerd is, hoe beter hij zijn medicatie zal nemen.”

De toekomst van patient centricity

Naar de toekomst toe zal er meer gepersonaliseerde medicatie komen, denk aan cel- en gentherapie. Hierbij is van begin af aan de inspraak van de patiënt cruciaal, zegt Cnops. “Het zou een mooie opzet zijn vanuit de overheid om per ziektebeeld een soort plan op te stellen. Zo weet de patiënt ook waar hij zich bevindt in dat plan, en wat hij concreet kan doen.”

Wat als we ons binnen x-aantal jaar ziek voelen, of echt ziek zijn, en we stappen een dokterskabinet of ziekenhuis binnen. Hoe zal de zorgverlening eruitzien? Volgens Dina De Haeck, CEO van het digitale platform Medicheck, zal dit worden gekenmerkt door een verschuiving naar meer gepersonaliseerde zorg. Bij medische controles ziet ze artsen niet alleen meer oordelen over iemands arbeidsbekwaamheid, maar eerder betrokken zijn bij het opstellen van een op maat gemaakt behandelingsplan.

“Ik zie een setting voor me waarbij er vastgesteld wordt dat wanneer iemand zijn of haar job niet 100 procent kan uitvoeren, maar bijvoorbeeld wel deeltijds of in een andere tijdelijke rol.” Een dergelijke aanpak zou volgens De Haeck een waardevolle bijdrage leveren. Het stelt mensen in staat actief te blijven en hun eigenwaarde te behouden. “Dat is het beste medicijn”, aldus De Haeck.

Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp en precies weten waar het om draait, wat daarbij te winnen valt, en welke stappen er nog gezet moeten worden? Beluister of bekijk dan de volledige aflevering op ons Spotify– of YouTube-kanaal.

Vorig artikel
Volgend artikel